Θρησκευτικά (Γ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Κεφ. ΣΤ’: H ζωή με τους γύρω μας Κεφ. Η’: Γιορτές μετά το Πάσχα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Εικόνα

35
Aρχίζουν τα Πάθη του Xριστού Παρουσίαση


Η είσοδος του Χριστού
στα Ιεροσόλυμα
Μ ετά την ανάσταση του Λαζάρου, ο Ιησούς ήρθε στα Ιεροσόλυμα, για να γιορτάσει το Πάσχα με τους μαθητής του. Ο λαός τον περίμενε και τον υποδέχθηκε με κλαδιά φοινικιάς, φωνάζοντας: «Ευλογημένος είσαι εσύ που έρχεσαι από το Θεό». Όλοι πανηγύριζαν εκτός από τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους που αποφάσισαν να τον συλλάβουν και να τον θανατώσουν, χωρίς άλλη αναβολή.
Εικόνα
Ο Μυστικός Δείπνος και η προδοσία


Στο Μυστικό Δείπνο ο Ιησούς παρέδωσε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στους μαθητές του. Πριν από το Δείπνο ο Κύριος έπλυνε τα πόδια τους, για να τους δείξει ότι πρέπει να είναι ταπεινοί και να υπηρετούν τους αδελφούς τους.
Ενώ έτρωγαν, ο Χριστός είπε ότι κάποιος απ’ αυτούς θα τον προδώσει. Αφού πήρε ένα κομμάτι ψωμί και το βούτηξε στο κοινό πιάτο, το έδωσε στον Ιούδα και του είπε να κάνει γρήγορα αυτό που σκέφτεται. Γιατί ο Ιησούς ήξερε πως ο Ιούδας θα τον παρέδιδε στους αρχιερείς για τριάντα αργύρια.

Η προσευχή και η σύλληψη του Ιησού
Μετά το Δείπνο πήγαν στο όρος των Ελαιών και ο Ιησούς προσευχήθηκε με πόνο και λύπη γνωρίζοντας ότι είχε φθάσει η ώρα για τη μεγάλη θυσία του. Πράγματι μετά από λίγο φάνηκε ο Ιούδας μαζί με Ρωμαίους στρατιώτες οι οποίοι τον συνέλαβαν. Παρουσίαση

Οι αρχιερείς και ο Πιλάτος
δικάζουν το Χριστό
Πρώτα έφεραν τον Ιησού στον αρχιερέα για να τον δικάσει. Εκεί προσπάθησαν να βρουν κάτι εναντίον του. Του έκαναν ερωτήσεις, για να τον παγιδέψουν, ενώ παρουσίασαν ψευδομάρτυρες που τον κατηγόρησαν ότι μιλούσε με μεγάλη ασέβεια για το Θεό. Στο τέλος ο αρχιερέας ρώτησε το Χριστό αν είναι ο Μεσσίας, ο Yιός του Θεού. Ο Ιησούς απάντησε: «Εσύ, μόνος σου το είπες» και τότε βρήκαν την αιτία που γύρευαν. Τον χτύπησαν, τον έβρισαν και την άλλη μέρα τον οδήγησαν στον Πιλάτο, το
Εικόνα Ρωμαίο διοικητή, για να εγκρίνει την απόφαση των Αρχιερέων.
Ο Πιλάτος εξέτασε τον Ιησού, αλλά κατάλαβε ότι ήταν αθώος. Επειδή ήταν έθιμο να ελευθερώνεται ένας φυλακισμένος το Πάσχα, παρουσίασε στο λαό το Βαραββά, ένα φοβερό ληστή και το Χριστό. Κάλεσε τότε τους συγκεντρωμένους να αποφασίσουν ποιον θέλουν να απελευθερώσει. Το εξαγριωμένο πλήθος ζήτησε να απελευθερώσει το Bαραββά ενώ τον Iησού να τον σταυρώσει. Για να δείξει ο Πιλάτος ότι δεν είναι υπεύθυνος για την καταδίκη του Ιησού, έπλυνε τα χέρια του μπροστά τους και παρέδωσε τον Ιησού, για να σταυρωθεί. Δραστηριότητα Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Μαθαίνω τις λέξεις Δραστηριότητα
Εικόνα
Πάθη του Χριστού: Τα μαρτύρια που υπέμεινε ο Κύριός μας από τη σύλληψή του ως το θάνατό του πάνω στο Σταυρό.
Πάσχα: Γιορτή των Ιουδαίων για να θυμούνται την απελευθέρωσή τους από τους Αιγυπτίους.
κοινό πιάτο: Το ίδιο πιάτο από το οποίο έτρωγαν όλοι.
αρχιερέας: Θρησκευτικός αρχηγός των Ιουδαίων.
τριάντα αργύρια: Τα χρήματα που έλαβε ο Ιούδας από τους αρχιερείς.
ψευδομάρτυρας: Αυτός που λέει ψέματα στο δικαστήριο.
εγκρίνει (εγκρίνω): Δέχεται μια απόφαση.
Bάζω στη σωστή χρονολογική σειρά τις εικόνες και χρωματίζω Δραστηριότητα Δραστηριότητα
Εικόνα
Εικόνα Εικόνα
Εικόνα Εικόνα
Εικόνα Εικόνα
Με λίγα λόγια
 • Ο λαός υποδέχτηκε τον Ιησού στα Ιεροσόλυμα ως Μεσσία.
 • Λίγο πριν από το Μυστικό Δείπνο ο Χριστός έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, για να τους δείξει την ταπείνωση.
 • Ο Ιούδας οδήγησε τους στρατιώτες στο Όρος των Ελαιών όπου ο Ιησούς προσευχόταν και εκεί τον συνέλαβαν.
 • Οι αρχιερείς καταδίκασαν σε θάνατο τον Ιησού με ψεύτικες κατηγορίες.
 • Ο Πιλάτος κατάλαβε ότι ο Ιησούς ήταν αθώος, αλλά τον παρέδωσε να σταυρωθεί, αφού ο λαός αυτό ήθελε να γίνει.
Εικόνα

Με μία φράση
Με την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα αρχίζει η πορεία του προς τη μεγάλη θυσία, αφού μετά από λίγο συλλαμβάνεται και καταδικάζεται να σταυρωθεί.
36
Εικόνα
O Iησούς στο Σταυρό Παρουσίαση
Η Σταύρωση του Χριστού
Μ ετά την καταδίκη του Ιησού άρχισε και το μαρτύριό του. Οι στρατιώτες τον έντυσαν με κόκκινο μανδύα, του φόρεσαν αγκάθινο στεφάνι στο κεφάλι και του έδωσαν να Εικόνα κρατά ένα καλάμι. Ήθελαν έτσι να τον κοροϊδέψουν και φώναζαν χτυπώντας τον: «Ζήτω ο βασιλιάς των Ιουδαίων.»
Ο Χριστός υπέμεινε σιωπηλός μέχρι την ώρα που τον πήραν για να τον θανατώσουν. Σήκωσε το σταυρό του ως το λόφο του Γολγοθά, όπου θα γινόταν η Σταύρωση. Όταν έφτασαν, οι στρατιώτες έβγαλαν τα ρούχα του Ιησού και τον σταύρωσαν μαζί με δύο ληστές. Κατόπιν μοιράστηκαν τα ρούχα του και συνέχισαν να τον περιγελούν λέγοντας: «Αφού είσαι γιος του Θεού, γιατί δεν κατεβαίνεις από το σταυρό;».
Ο Ιησούς όμως φανέρωσε ακόμη μια φορά την αγάπη του στους ανθρώπους, συγχωρώντας τους σταυρωτές του λέγοντας: «Πάτερ άφες αυτοίς, ου γάρ οίδασι τί ποιουσι.» Δραστηριότητα *
Ο Χριστός και οι δυο ληστές
Ο ένας από τους δύο ληστές κορόιδευε κι αυτός τον Ιησού. Τότε ο άλλος ληστής του είπε: «Εμείς δίκαια τιμωρούμαστε, αυτός όμως είναι αθώος». Έπειτα τον παρακάλεσε να μην τον ξεχάσει στη Βασιλεία του. Και ο Κύριος τον βεβαίωσε ότι θα είναι μαζί του στον Παράδεισο.

Ο θάνατος του Ιησού
Αργότερα ο Ιησούς ψιθύρισε: «Διψώ…». Ένας στρατιώτης βούτηξε ένα σφουγγάρι σε ξίδι και μ’ ένα καλάμι το έφερε στα χείλη του Κυρίου. Αμέσως μετά παρέδωσε το πνεύμα του λέγοντας: «Τετέλεσται
Όσο ο Ιησούς ήταν πάνω στο σταυρό, σκοτάδι είχε σκεπάσει τη γη. Με το θάνατό του έγινε ένας φοβερός σεισμός. Η φύση συμμετείχε έτσι στο θάνατο του Δημιουργού της. Όλοι κατάλαβαν ότι ο Χριστός δεν ήταν σαν τους άλλους ανθρώπους. Ένας Ρωμαίος αξιωματικός τρόμαξε και είπε: «Αλήθεια! Ο άνθρωπος αυτός ήταν γιος του Θεού.» Δραστηριότητα Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Μαθαίνω τις λέξεις Δραστηριότητα
Εικόνα
Τετέλεσται: Με τη φράση αυτή ο Ιησούς εννοούσε ότι τελείωσαν όλα όσα είχε να κάνει, για να βρουν οι άνθρωποι το δρόμο τους και να σωθούν.
Συζητώ μέσα στην τάξη
Εικόνα
Συγκεντρώνω υλικό από τους Αγίους Τόπους (φωτογραφίες, κάρτες, διαδίκτυο, εγκυκλοπαίδεια). Το παρουσιάζω στην τάξη και συζητούμε.
Κρυπτόλεξο Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Εικόνα

Βρίσκω 5 λέξεις από το μάθημα που είναι κρυμμένες
Π Κ Ν Φ Η Ξ Ψ Δ Ρ Ι Λ Κ
Ζ Η Δ Ε Ρ Η Σ Ι Θ Τ Σ Π
Ν Υ Μ Ε Ρ Κ Χ Ψ Ρ Κ Ε Α
Σ Λ Σ Τ Α Υ Ρ Ω Σ Η Φ Λ
Ω Ν Μ Η Ξ Γ Ι Π Μ Τ Ε Σ
Τ Ε Τ Ε Λ Ε Σ Τ Α Ι Κ Ν
Β Η Ν Φ Ρ Υ Τ Κ Ν Ε Σ Ω
Σ Δ Γ Ο Λ Γ Ο Θ Α Σ Ζ Α
Ξ Υ Τ Ν Σ Ζ Σ Π Ν Ε Γ Υ
Με λίγα λόγια
 • Ο Χριστός υπέμεινε σιωπηλός το μαρτύριό του και συγχώρεσε τους σταυρωτές του που τον κορόιδευαν.
 • Ο Κύριος βεβαίωσε το ληστή που μετανόησε, για το ότι θα είναι μαζί του στον Παράδεισο.
 • Η φύση συμμετείχε θαυμαστά στη λύπη για το θάνατο του Κυρίου και πολλοί άνθρωποι κατάλαβαν ότι αυτός είναι ο Yιός του Θεού.
Εικόνα

Με μία φράση
Με τη σταυρική του θυσία ο Χριστός έδειξε τη μεγάλη αγάπη του για τους ανθρώπους.
37
Εικόνα
Mεγάλη Παρασκευή:
«H ζωή εν τάφω»* Παρουσίαση
Η Αποκαθήλωση
και η Ταφή του Χριστού
Π λησίαζε το βράδυ και οι Ιουδαίοι ζήτησαν από τον Πιλάτο να απομακρύνει τους σταυρωμένους από το λόφο. Τότε παρουσιάστηκαν στον Πιλάτο ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία και ο Nικόδημος, δύο κρυφοί μαθητές του Χριστού. Zήτησαν το σώμα του και μαζί τον κατέβασαν από το σταυρό. Τον τύλιξαν με καθαρό σεντόνι και τον άλειψαν με αρώματα. Κατόπιν τον τοποθέτησαν στον καινούριο τάφο που ο Ιωσήφ είχε ετοιμάσει για τον εαυτό του. Έκλεισαν τον τάφο μ’ ένα μεγάλο λιθάρι κι έφυγαν.
Όμως οι αρχιερείς είχαν το φόβο μήπως οι μαθητές του Ιησού κλέψουν το σώμα του δασκάλου τους και ύστερα διαδώσουν πως αναστήθηκε. Ζήτησαν λοιπόν από τον Πιλάτο να στείλει στρατιώτες, για να τον φυλάξουν. Έγινε κι αυτή τους η επιθυμία και για μεγαλύτερη σιγουριά σφράγισαν τον τάφο.

* Η ζωή εν τάφω: Η ζωή μέσα στον τάφο.

Η Μεγάλη Παρασκευή στη χώρα μας
Ο λαός μας ζει αυτή την ημέρα με ξεχωριστή συγκίνηση και Εικόνα ευλάβεια. Το πρωί γίνεται η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης. Προς το τέλος της ο ιερέας κατεβάζει το σώμα του Κυρίου μας από το σταυρό, το τυλίγει με ένα κάτασπρο σεντόνι και μπαίνει στο Άγιο Βήμα. Μετά από λίγο βγαίνει κρατώντας χρυσοκέντητο ύφασμα. Το τοποθετεί στον Επιτάφιο, που τον στολίζουν από τη Μ. Πέμπτη το βράδυ τα κορίτσια της ενορίας με λουλούδια, για να είναι πολύχρωμος και ευωδιαστός. Κατά τη διάρκεια του στολισμού ψάλλουν ύμνους της Aποκαθήλωσης ή το μοιρολόι της Παναγιάς που είναι διαφορετικό από τόπο σε τόπο. Ήχος

ΕικόναΤο απόγευμα αρχίζει η Ακολουθία του Επιταφίου και όταν νυχτώσει γίνεται η περιφορά του. Μπροστά πηγαίνει ο Σταυρός, τα εξαπτέρυγα, ο Επιτάφιος και οι ιερείς με τους ψάλτες. Ο λαός που ακολουθεί ψάλλει τα εγκώμια, κρατώντας αναμμένες λαμπάδες. Στα σταυροδρόμια και στις πλατείες η πομπή σταματά και οι ιερείς κάνουν δεήσεις. Όταν ο Επιτάφιος γυρίσει στο ναό και τελειώσει η Ακολουθία, ο ιερέας δίνει για ευλογία στους πιστούς από ένα λουλούδι του Επιταφίου και όλοι φεύγουν με την προσμονή της Ανάστασης . Παρουσίαση Άσκηση αυτοαξιολόγησης Δραστηριότητα

Μαθαίνω τις λέξεις Δραστηριότητα
Εικόνα
Αποκαθήλωση: Αφαίρεση των καρφιών από το νεκρό σώμα του Ιησού και κατέβασμά του από το σταυρό.
σφράγισαν (σφραγίζω): Έκλεισαν πολύ καλά.
Επιτάφιος: Ξύλινη ανθοστόλιστη κατασκευή που συμβολίζει τον τάφο του Χριστού και συνηθίζεται να λέγεται Επιτάφιος.
μοιρολόι: Λυπηρό τραγούδι για το θάνατο κάποιου ανθρώπου.
περιφορά: Το πέρασμα του Επιταφίου από τις γειτονιές της ενορίας.
εγκώμια: Ύμνοι της Εκκλησίας για τον Ιησού που βρίσκεται στον τάφο.
πομπή: Πορεία πολλών ανθρώπων μαζί.
δεήσεις: Θερμές προσευχές.
προσμονή της Ανάστασης: Aνυπομονησία για να έρθει η μέρα της Ανάστασης.
Εικόνα
Η νηστεία και η εργασία κατά την ημέρα της Μ. Παρασκευής

Όπως όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, ιδιαίτερα αυτή την ημέρα της ταφής του Κυρίου, νηστεύουμε. Δηλαδή τρώμε λίγο φαγητό χωρίς λάδι όμως. Αλλά και οι εργασίες που κάνουν οι άνθρωποι περιορίζονται στις απαραίτητες.

Εγκώμια Ήχος

Αί γενεαί πάσαι, ύμνον τη ταφή σου, προσφέρουσι Χριστέ μου. οΩ γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον, που έδυ σου το κάλλος;

Απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα

Όλες οι γενιές των ανθρώπων λένε ύμνους για την ταφή σου, Χριστέ μου. Γλυκιά μου άνοιξη, ολόγλυκο παιδί μου, πού χάθηκε η ομορφιά σου;
Δραστηριότητα
Διαβάζω το παρακάτω μοιρολόι από τη Μικρά Ασία και συζητώ στην τάξη γι’ αυτά που λέει. Κατόπιν βρίσκω κι εγώ μοιρολόγια της Μ. Παρασκευής από διάφορα μέρη και τα παρουσιάζω στην τάξη.
Εικόνα
Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα,
σημερ’ αγγέλοι, αρχάγγελοι, όλοι μαυροφορούνε,
σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται,
σήμερα πάνε κι έρχονται στης Παναγιάς την πόρτα…
Με λίγα λόγια
 • Ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία και ο Νικόδημος αποκαθήλωσαν και έθαψαν το σώμα του Ιησού.
 • Οι αρχιερείς τοποθέτησαν στρατιώτες με την άδεια του Πιλάτου, για να φυλάξουν τον τάφο και τον σφράγισαν.
 • Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στους ναούς γίνεται η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης.
 • Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής κατά την περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους της ενορίας, ψάλλονται τα εγκώμια.
Εικόνα

Με μία φράση
Τη Μεγάλη Παρασκευή, που είναι ημέρα της ταφής του Χριστού, ο λαός μας συμμετέχει με ευλάβεια στις Ακολουθίες που γίνονται στους ναούς, ακολουθώντας τα ήθη και τα έθιμα του τόπου του.
38
Εικόνα
«Xριστός Aνέστη!» Παρουσίαση
Οι μυροφόρες στον τάφο του Χριστού
Τρεις μέρες είχαν περάσει από την ταφή του Ιησού. Τρεις αφοσιωμένες μαθήτριες του Χριστού, η Μαρία η Μαγδαληνή, η Σαλώμη και η Μαρία του Ιακώβου, επισκέφτηκαν το μνήμα, για να αλείψουν το σώμα του νεκρού με μύρα , όπως ήταν το έθιμο. Φτάνοντας όμως εκεί βρήκαν τον τάφο ανοικτό και το σώμα του αγαπημένου τους δασκάλου έλειπε. Κι ενώ οι απορίες βούιζαν σαν μέλισσες στο κεφάλι τους, ένας άγγελος εμφανίστηκε μπροστά τους. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό σαν αστραπή και ο χιτώνας του άσπρος σαν το χιόνι.
Εικόνα Δραστηριότητα – Μη φοβάστε! τους είπε. Ξέρω ότι ψάχνετε τον Ιησού που σταυρώθηκε. Όμως γιατί ζητάτε το ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς; Ο Κύριος αναστήθηκε, όπως σας το είχε πει. Πηγαίνετε γρήγορα λοιπόν να αναγγείλετε την Ανάσταση στους μαθητές του. Πείτε τους να πάνε στη Γαλιλαία. Ο Ιησούς θα τους συναντήσει εκεί!
Οι μυροφόρες γεμάτες χαρά έτρεξαν ν’ αναγγείλουν στους μαθητές το μήνυμα της Ανάστασης. Καθώς πήγαιναν εμφανίστηκε μπροστά τους ο Κύριος λέγοντάς τους:
– Χαίρετε!
Εκείνες έπεσαν στα πόδια και τον προσκύνησαν.
Ο Ιησούς, που κατάλαβε ότι οι γυναίκες ταράχτηκαν, είπε να μη φοβούνται, αλλά να ειδοποιήσουν γρήγορα τους μαθητές του ότι θα τους συναντήσει στη Γαλιλαία.Ο Χριστός νίκησε το θάνατο
Η Ανάσταση του Χριστού είναι η πιο σημαντική γιορτή της Εκκλησίας μας. Ο θάνατος νικήθηκε! Τον νίκησε η ζωή! Όπως το φως νικάει το σκοτάδι! Ο Χριστός είναι το Φως και η Ζωή που μέσα μας γίνεται δύναμη, για να νικήσουμε το θάνατο. Ο θάνατος είναι κάτι πρόσκαιρο σαν τον ύπνο. Γι’ αυτό οι χριστιανοί τα νεκροταφεία τα λένε κοιμητήρια. Εκεί οι αγαπημένοι μας αναπαύονται και περιμένουν μαζί με όλους μας τη δική τους ανάσταση. Παρουσίαση Δραστηριότητα Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Μαθαίνω τις λέξεις Δραστηριότητα
Εικόνα
μυροφόρες: Οι γυναίκες που πήγαν στον τάφο του Ιησού, για να αλείψουν το σώμα του με αρώματα, όπως ήταν το έθιμο.
μύρα: Αρώματα.
πρόσκαιρο: Προσωρινό.
αναπαύονται (αναπαύομαι): Ξεκουράζονται.
Εικόνα
Ο Πασχαλινός χαιρετισμός
Χριστός 'Aνέστη!
'Aληθ?ς 'Aνέστη!
Kωνσταντίνος Παρθένης, «H Aνάστασις» (1917) Eλαιογραφία (Aθήνα, Eθνική Πινακοθήκη). Πηγή φωτ: EEE, εκδοτική Aθηνών
Kωνσταντίνος Παρθένης, «H Aνάστασις» (1917)
Eλαιογραφία (Aθήνα, Eθνική Πινακοθήκη).
Συζητώ μέσα στην τάξη
Εικόνα
ΕικόναΕικόνα
Τροπάριο Δραστηριότητα Ήχος Δραστηριότητα
Χριστός 'Aνέστη έκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοίς έν τοίς μνήμασι
ζωήν χαρισάμενος.
Απόδοση στη νεοελληνική γλώσσα
Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, νίκησε το θάνατο και μας χάρισε την αιώνια ζωή.

Το βράδυ της Ανάστασης ψέλνουμε όλοι μαζί στην εκκλησία το τροπάριο αυτό. Συζήτησε με τους συμμαθητές σου πώς καταλαβαίνεις κάθε στίχο. Συζητήστε ακόμη πώς περνάτε την Ανάσταση με τις οικογένειές σας.

Λόγια Πατέρων της Εκκλησίας

«Η Ανάσταση του Χριστού είναι γιορτή της γης και τ’ ουρανού. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι χαίρονται και μαζί μ’ αυτούς χαίρεται και γιορτάζει ο Κύριος και Θεός μας».

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Στην εκκλησία για την Aνάσταση! Δραστηριότητα

Χρωματίζω και στολίζω την εκκλησία για να είναι έτοιμη το βράδυ της Ανάστασης.

Εικόνα
Με λίγα λόγια
 • Πρώτες οι μυροφόρες πληροφορήθηκαν από έναν άγγελο τη χαρούμενη είδηση της Ανάστασης του Κυρίου.
 • Ο Χριστός με την Ανάστασή του νίκησε το θάνατο και μας χάρισε την ελπίδα για την αιώνια ζωή.
Εικόνα

Με μία φράση
O Χριστός με την Ανάστασή του νίκησε το θάνατο και χάρισε σε όλους τους ανθρώπους την ελπίδα για την αιώνια ζωή.
39
Εικόνα
Λαμπρή, μέρα ξέχωρης χαράς! Παρουσίαση
ΕικόναΕίναι τόσο λαμπρές και σπουδαίες οι μέρες που γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού, που συνηθίζουμε να τις λέμε αναστάσιμες μέρες ή με μια λέξη, Λαμπρή.
«Μέρα Λαμπρή, μέρα γιορτή, μέρα λουλουδιασμένη…», τραγουδάνε οι χριστιανοί, για να γιορτάσουν την ωραιότερη μέρα της χριστιανοσύνης. Ο Χριστός με την Ανάστασή του φέρνει την άνοιξη, την ελπίδα για μια καινούρια ζωή, για μια νέα αρχή. Το Μεγάλο Σάββατο όλα είναι διαφορετικά μέσα στο ναό. Φοράμε τα γιορτινά μας ρούχα και περιμένουμε να πάρουμε το Άγιο Φως από τον ιερέα για ν’ ανάψουμε τις λαμπάδες μας και να πούμε το Χριστός Ανέστη.

Η Ανάσταση σε διάφορα
μέρη της Ελλάδας
Σε όλη την Ελλάδα οι πιστοί γιορτάζουν την Ανάσταση σύμφωνα με τις συνήθειες κάθε τόπου. Όσοι έχουν διαφορές μεταξύ τους συμφιλιώνονται μέσα στην εκκλησία, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, δίνουν, όπως όλοι οι χριστιανοί, το φιλί της αγάπης. Με το φως που μεταφέρουν στο σπίτι σχηματίζουν το σχήμα του σταυρού στο ανώφλι της εξώπορτας. Την Κυριακή του Πάσχα ψήνουν το αρνί, τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά και σε πολλά μέρη της Ελλάδας στήνουν χορό στο προαύλιο της εκκλησίας. Παρουσίαση Δραστηριότητα Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Μαθαίνω τις λέξεις Δραστηριότητα
Εικόνα
Άγιο Φως: Η φλόγα που ο ιερέας δίνει στους πιστούς το βράδυ της Ανάστασης η οποία προέρχεται από το ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα.
ανώφλι: Το πάνω μέρος της πόρτας.

Τα κόκκινα αυγά

ΕικόναΛένε πως όταν αναστήθηκε ο Χριστός, μια γυναίκα που κρατούσε ένα καλάθι με αυγά δεν πίστευε πως θα μπορούσε κάτι τέτοιο να έχει συμβεί. Είπε λοιπόν πως αν ήταν αλήθεια, τότε τα αυγά που κρατούσε θα έπρεπε να γίνουν κόκκινα. Το θαύμα έγινε και τα αυγά κοκκίνισαν. Λένε ακόμη πως τα αυγά τα βάφουμε κόκκινα, γιατί μας θυμίζουν το αίμα του Χριστού πάνω στο σταυρό.
Ζωγράφισε κι εσύ τα δικά σου κόκκινα αυγά και στόλισέ τα με το σχέδιο που θέλεις.
Γεμίζω τα αυγά με τις λέξεις της Λαμπρής Δραστηριότητα

Ανάσταση, Ευαγγελισμός, Λαμπρή, Σαρακοστή, Πάσχα, Επιτάφιος.

Εικόνα
Kαι μην ξεχάσεις!

Φτιάξε ένα λεύκωμα με παραδοσιακές λαμπριάτικες συνταγές στην τάξη σου, απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας ή και του κόσμου! Μάζεψε συνταγές για κουλουράκια και βάψε όμορφα τα αυγά σου! Καλή επιτυχία!
Με λίγα λόγια
 • Ο Χριστός με την Ανάστασή του έφερε την ελπίδα για μια νέα αρχή, μια νέα ζωή.
 • Το βράδυ της Ανάστασης στην εκκλησία οι χριστιανοί ανάβουν με το Άγιο φως τις λαμπάδες τους, ψέλνουν το Χριστός Ανέστη και μετά τη Θεία Λειτουργία δίνουν το φιλί της αγάπης.
 • Τα έθιμα της Λαμπρής είναι πολλά και διαφορετικά σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, όπως το βάψιμο και το τσούγκρισμα των αυγών ή το γλέντι της Κυριακής.
Εικόνα

Με μία φράση
Το φιλί της αγάπης, τα κόκκινα αυγά και τα πασχαλινά κουλούρια είναι μερικά από τα πολλά έθιμα που έχουμε στον τόπο μας τη μέρα της Λαμπρής.