Ιστορία (Γ΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αλιβιζάτος Ν., Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974, Θεμέλιο, Αθήνα 1983.

Βεργόπουλος Κ., Το αγροτικό ζήτημα στην Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα 1975.

Βερέμης Θ. & Κρεμμυδάς Β., Ο σύγχρονος κόσμος, Γνώση, Αθήνα 1985.

Berstein S. & Milza P., Ιστορία της Ευρώπης, τόμοι 3, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.

Braudel F., Μεσόγειος, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1993.

Burns E.M., Ευρωπαϊκή ιστορία, τόμοι 2, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1984.

Γιανουλόπουλος Γ., Ο μεταπολεμικός κόσμος (1945-1963), Παπαζήσης, Αθήνα 1992.

Γιανουλόπουλος Γ., «Η ευγενής μας τύφλωσις...», εξωτερική πολιτική και «εθνικά θέματα» από την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική Καταστροφή, Βιβλιόραμα, Αθήνα 1999.

Dakin D., Ο αγώνας των Ελλήνων για την ανεξαρτησία 1821-1833, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1983.

Dakin D., Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1989.

Δερτιλής Γ., Ιστορία του ελληνικού κράτους, 1830-1920, τόμοι 2, Εστία, Αθήνα 2005.

Δημάκης Ι. Δ., Η πολιτειακή μεταβολή του 1843 και το ζήτημα των αυτοχθόνων και των ετεροχθόνων, Θεμέλιο, Αθήνα 1991.

Δημαράς Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, Αθήνα 1977.

Δημαράς Κ.Θ., Ελληνικός Ρωμαντισμός, Ερμής, Αθήνα 1982.

Εκδοτική Αθηνών (συλλογικό), Ιστορία του ελληνικού έθνους, Αθήνα 1986-2000.

Κιτρομηλίδης Π., Νεοελληνικός διαφωτισμός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1996.

Κρεμμυδάς Β., Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας, Εξάντας, Αθήνα 1988.

Κρεμμυδάς Β., Εισαγωγή στην οικονομική ιστορία της Ευρώπης, Γνώση, Αθήνα 1991.

Λιάκος Α., Η ιταλική ενοποίηση και η Μεγάλη Iδέα, Θεμέλιο, Αθήνα 1985.

Λιάκος Α., Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, ΙΕΠΕΤΕ, Αθήνα 1993.

Μαργαρίτης Γ., Ιστορία του ελληνικού εμφύλιου πολέμου, τόμοι 2, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2001.

Μαυρογορδάτος Γ.Θ. & Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυμνο 1988.

Μουζέλης Ν., Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημιπεριφέρεια, Θεμέλιο, Αθήνα 1987.

Mazower M., Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εμπειρία της κατοχής, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995.

Mazower M., Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001.

Μαζάουερ Μ., Τα Βαλκάνια, Πατάκης, Αθήνα 2002.

Meynaud J., Οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, τόμοι 2, Σαββάλας, Αθήνα 2002.

Νικολακόπουλος Ηλ., Η καχεκτική δημοκρατία, Πατάκης, Αθήνα 2001.

Petropoulos J., Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο Ελληνικό Βασίλειο 1833-1843, τόμοι 2, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1985.

Σβολόπουλος Κ. (επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής. Αρχείο, γεγονότα και κείμενα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995-1997.

Σκοπετέα Έ., Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα, Πολύτυπο, Αθήνα 1988.

Τσουκαλάς Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανισμών στην Ελλάδα 1830-1922, Θεμέλιο, Αθήνα 1977.

Φλάισερ Χ., Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της κατοχής και της αντίστασης, Παπαζήσης, Αθήνα 1988.

Φυρέ Φρ. & Ρισέ Ντ., Η Γαλλική Επανάσταση, μτφρ. Η. Αθανασιάδης, Β. Μαργώνη, Εστία, Αθήνα 1997.

Χατζηιωσήφ Χ. (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 1999.

Hobsbawm E., Η εποχή των επαναστάσεων, 1789-1848, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1990.

Hobsbawm E., Η εποχή του κεφαλαίου, 1848-1875, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1994.

Hobsbawm E., Η εποχή των αυτοκρατοριών, 1875-1914, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2000.

Hobsbawm E., Η εποχή των άκρων, 1914-1991, Θεμέλιο, Αθήνα 1995.