Φυσική Τεύχος Β' (Γ Λυκείου Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας) - Βιβλίο Μαθητή
Εικόνα

Φυσική
Τεύχος Β΄

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας

Γ΄ τάξη
Γενικού Λυκείου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ


ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
: ΑΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΝΟΣ
                     ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΤΤΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

Υποπρόγραμμα 1: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μέτρο 1.1:        ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ενέργεια 1.1α:   Προγράμματα - βιβλία

ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ             ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ             ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΤΑΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΤΤΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

 

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Φυσική
Τεύχος Β΄

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας

Γ΄ τάξη
Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας έχει γραφτεί σύμφωνα με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα της Β’ Λυκείου.

H δομή και τη συμπεριφορά των αερίων, οι βασικές αρχές της θερμοδυναμικής και η αρχή λειτουργίας των θερμικών μηχανών, το ηλεκτροστατικό, το βαρυτικό και το μαγνητικό πεδίο, η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και κάποιες αρχικές γνώσεις για τα εναλλασσόμενα ρεύματα είναι οι ενότητες που αναπτύσσονται στις σελίδες αυτού του βιβλίου.

Βασική μας επιδίωξη ήταν να γραφτεί ένα βιβλίο όσο το δυνατόν πιο φιλικό στο μαθητή. Προσπαθήσαμε να διαπραγματευτούμε τα θέματα με καθαρότητα και λιτότητα και να μην ανοίξουμε δρόμους που το επίπεδο της τάξης δεν επιτρέπει να ακολουθήσουμε μέχρι τέλους. Έγινε  προσπάθεια να συνδεθούν τα θέματα φυσικής που πραγματευόμαστε με την καθημερινή εμπειρία των μαθητών. Τα μαθηματικά του βιβλίου είναι απλά, αντίστοιχα του επιπέδου της τάξης στην οποία απευθύνεται.

Για το συμβολισμό ακολουθήσαμε τις προδιαγραφές που τέθηκαν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τα διανύσματα παριστάνονται με παχιά μαύρα γράμματα ενώ τα μέτρα τους με κανονικούς χαρακτήρες. Έτσι το σύμβολο F παριστάνει το διάνυσμα της δύναμης, ενώ το σύμβολο F το μέτρο της. Στα χειρόγραφα χρησιμοποιείται το σύμβολο .

Κάθε κεφάλαιο ξεκινάει με μια ή δυο εισαγωγικές παραγράφους που περιγράφουν το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε και υπενθυμίζουν κάποιες προγενέστερες βασικές γνώσεις. Οι βασικές σχέσεις κάθε κεφαλαίου είναι τονισμένες με γαλάζιο φόντο. Οι αποδείξεις κάποιων σχέσεων που κρίνονται πολύπλοκες έχουν γραφτεί με μικρότερους χαρακτήρες και καλό είναι να μελετώνται σε μια δεύτερη ανάγνωση. Τα λυμένα παραδείγματα υπηρετούν δύο στόχους. Φέρνουν το μαθητή σε επαφή με τις πραγματικές διαστάσεις των μεγεθών και υποδεικνύουν ένα τρόπο εργασίας για την επίλυση των ασκήσεων. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει σύνοψη που περιλαμβάνει τα βασικά συμπεράσματα του κεφαλαίου. Ακολουθούν οι δραστηριότητες, οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και τα προβλήματα.
  Οι δραστηριότητες είναι απλά πειράματα ή εργασίες που ο μαθητής μπορεί να κάνει στο σπίτι του. Οι ερωτήσεις διαφόρων τύπων προσφέρονται για έλεγχο των γνώσεων στη θεωρία και για κριτική σκέψη πάνω στα θέματα του κεφαλαίου. Οι ασκήσεις είναι απλές και αναφέρονται σε μια από τις έννοιες που πραγματεύεται το κεφάλαιο. Τα προβλήματα συνήθως είναι συνθετικά και κάποια από αυτά αυξημένης δυσκολίας.
  Στο τέλος κάθε κεφαλαίου θα βρείτε ένα ή δύο ένθετα που δεν αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης και απευθύνονται σε όσους μαθητές θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.
  Στα παραρτήματα του βιβλίου θα συναντήσετε ένα πίνακα με τις βασικές σταθερές που χρησιμοποιήθηκαν, ένα αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και ένα λεξιλόγιο όρων.

Ελπίζουμε ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με την κριτική των συναδέλφων που θα διδάξουν το βιβλίο και αξιοποιώντας  την  να το βελτιώσουμε.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 1999 Οι συγγραφείς.....Εικόνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

  • Κινητική θεωρία αερίων
  • Εισαγωγή
  • Νόμοι αερίων
   Καταστατική εξίσωση
   Κινητική θεωρία
   Τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα
  • Κατανομή μοριακών ταχυτήτων
   Τα συμπεράσματα της κινητικής θεωρίας έχουν ευρύτερη εφαρμογή
   Σύνοψη
   Δραστηριότητες
   Ερωτήσεις
   Ασκήσεις
   Προβλήματα
   Ένθετο. Η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αερίου είναι μεγαλύτερη
    της μέσης
   Ένθετο. Γιατί δεν υπάρχει υδρογόνο στην ατμόσφαιρα της Γης
  • Θερμοδυναμική
  • Εισαγωγη
  • Θερμοδυναμικό σύστημα
   Ισορροπία θερμοδυναμικού συστήματος
   Αντιστρεπτές μεταβολές
   Έργο παραγόμενο από αέριο κατά τη διάρκεια μεταβολών όγκου
   Θερμότητα
   Εσωτερική ενέργεια
   Πρώτος θερμοδυναμικός νόμος
   Εφαρμογή του πρώτου θεμοδυναμικού νόμου σε ειδικές περιπτώσεις
   Γραμμομοριακές θερμότητες αερίων
   Θερμικές μηχανές
   Δεύτερος θερμοδυναμικός νόμος
   Εντροπία
   Υπολογισμοί μεταβολής της εντροπίας σε μερικές περιπτώσεις
   Σύνοψη
   Δαστηριότητες
   Ερωτήσεις
   Ασκήσεις
   Προβλήματα
   Ένθετο. Αδιαβατικές μεταβολές του ατμοσφαιρικού αέρα
  • Ηλεκτρικό πεδίο
  • Εισαγωγή
  • Ένταση ηλεκτρικού πεδίου
   Ηλεκτρική ροή
   Ο νόμος του Gauss
   Δυναμικό – Διαφορά δυναμικού
   Δυναμική ενέργεια πολλών σημειακών φορτίων
   Σχέση έντασης – διαφοράς δυναμικού στο ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
   Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο
   Ο καθοδικός σωλήνας
   Παλμογράφος
   Πυκνωτής και χωρητικότητα
   Ενέργεια αποθηκευμένη σε φορτισμένο πυκνωτή
   Πυκνωτές και διηλεκτρικά
   Το βαρυτικό πεδίο
   Το βαρυτικό πεδίο της Γης
  • Ταχύτητα διαφυγής – Μαύρες τρύπες
  • Σύγκριση ηλεκτροστατικού – βαρυτικού πεδίου
  • Σύνοψη
  • Δαστηριότητες
   Ερωτήσεις
   Ασκήσεις
   Προβλήματα
  • Ένθετο Το πείραμα του Millikan
  • Μαγνητικό πεδίο
  • Εισαγωγή
  • Νόμος των Biot και Savart
   Εφαρμογές στο νόμο Biot Savart
   Ο νόμος Αmpère
   Mαγνητική ροή
   Νόμος του Gauss στον μαγνητισμό
   Δύναμη που ασκεί το μαγνητικό πεδίο σε κινούμενο φορτίο
   Κίνηση φορτισμένων σωματίων μέσα σε μαγνητικό πεδίο
   Εφαρμογές της κίνησης φορτισμένων σωματίων σε Μ.Π.
                    Επιλογέας ταχυτήτων
                    Το πείραμα του Thomson και μέτρηση του e/m
                    Φασματογράφος μάζας
   Δύναμη Laplace
   Μαγνητική δύναμη ανάμεσα σε δύο παράλληλους αγωγούς
   Σύνοψη
   Δραστηριότητες
   Ερωτήσεις
   Ασκήσεις
   Προβλήματα
   Ένθετο. To φαινόμενο Hall
  • Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή
  • Εισαγωγή
  • Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
   Ευθύγραμμος αγωγός κινούμενος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο
   Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας στο
    φαινόμενο της επαγωγής
   Στρεφόμενος αγωγός
   Περιστρεφόμενο πλαίσιο – Εναλλασσόμενη τάση
   Εναλλασσόμενο ρεύμα
   Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση
   Ο νόμος του Joule. Ισχύς του εναλλασσόμενου ρεύματος
   Γεννήτριες εναλλασσόμενης και συνεχούς τάσης
   Ανόρθωση εναλλασσόμενης τάσης
   Ο ηλεκτροκινητήρας
   Αμοιβαία επαγωγή
   Αυτεπαγωγή
   Σύνοψη
   Δραστηριότητες
   Ερωτήσεις
   Ασκήσεις
   Προβλήματα
   Ένθετο. Εξισώσεις Maxwell
  • Παραρτήματα
  • Εισαγωγή
  • Πίνακες σταθερών
   Λεξιλόγιο όρων
   Αλφαβητικό ευρετήριο
   Βιβλιογραφία