Πληροφορική (Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

 

 

 

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα -

Προγραμματισμός

 

 

 

 

Εικόνα