Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (Γ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών) - Βιβλίο Μαθητή
Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας - Γ Λυκείου
Πίνακας εξωφύλλου: Νικόλαος Γύζης. Historia. Λάδι σε μουσαμά 88x88 εκ.
ΘΕΜΑΤΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Συγγραφείς κατά θέμα:
Γεώργιος Μαργαρίτης, καθηγητής τον Πανεπιστημίου Κρήτης: Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση.
Αγαθοκλής Αζέλης, ό.φ., εκπαιδευτικός Λ.Ε.: Διαμόρφωση και λειτουργία πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα (1821-1936).
Νικόλαος Ανδριώτης, δ.φ., εκπαιδευτικός Α.Ε.: Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (1821-1930).
Θεοχάρης Αετοράκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης: Το Κρητικό ζήτημα από διπλωματική άποψη κατά το 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα.
Κωνσταντίνος Φωτιάδης, καθηγητής τον Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας: Παρενξείνιος Ελληνισμός

Υπεύθυνος για τo Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατά τη συγγραφή:
Ιωσήφ Περάκης, δ.φ., Πάρεδρος του Π.Ι.

Κριτική επιτροπή: (για τα τέσσερα πρώτα κεφάλαια)
Γεώργιος Δερτιλής, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Φανούριος Βώρος, Επίτιμος Σύμβουλος του Π.Ι.
Αγγελος Χόρτης, δ.φ., Σχολικός Σύμβουλος φιλολόγων
Γεώργιος Σμπιλίρης, δ.φ., εκπαιδευτικός Α.Ε.

Φιλολογική επιμέλεια:
Γεώργιος Δάλκος, δ.φ., Σχολικός Σύμβουλος
Αναστασία Κυρκίνη. δ.ω., Σύμβουλος Π.Ι.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Γεώργιος Μαργαρίτης, Αγαθοκλής Αζέλης, Νικόλαος Ανδριώτης,
Θεοχάρης Δετοράκης, Κωνσταντίνος Φωτιάδης


Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΘΕΜΑΤΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Oμάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»Σημείωση: Οι αστερίσκοι πoυ υπάρχουν σε ορισμένες λέξεις-όρους παραπέμπουν στο Γλωσσάριο που βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ


Εισαγωγή

Α. Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση
 1. Τα δημογραφικά δεδομένα
 2. Οι παραγωγικές δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα
  και η «Μεγάλη Ιδέα»
Β. Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα
 1. Το εμπόριο
 2. Η εμπορική ναυτιλία
 3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων
 4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων
 5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος
 6. Η βιομηχανία
 7. Τα δημόσια έργα
 8. Το δίκτυο των σιδηροδρόμων
 9. Τα εθνικά δάνεια
 10. Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος
 11. Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Γ. Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα
 1. Το αγροτικό ζήτημα
 2. Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος
 3. Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922
 4. Ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος
 5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936
 6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου
 7. Οι μεγάλες επενδύσεις
 8. Η Τράπεζα της Ελλάδος
 9. Η κρίση του 1932

 

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)


Εισαγωγή

Α. Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις (1821-1843)
 1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας
 2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
 3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
 4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής
Β. Χειραφέτηση και Αναμόρφωση (1844-1880)
 1. Το σύνταγμα του 1844
 2. Η παρακμή των «ξενικών» κομμάτων κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας
 3. Η «νέα γενιά»
 4. Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864
Γ. Δικομματισμός και εκσυγχρονισμός (1880-1909)
 1. Η εδραίωση του δικομματισμού
 2. Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα
 3. Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί (1893-1909)
Δ. Ανανέωση - Διχασμός (1909-1922)
 1. Το κόμμα των Φιλελευθέρων
 2. Τα αντιβενιζελικά κόμματα
 3. Τα αριστερά κόμματα
 4. Ο εθνικός διχασμός (1915-1922)
 5. Το Σοσιαλιστικό κόμμα
Ε. Εκσυγχρονισμός και επεμβάσεις (1923-1936)
 1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής
 2. Τα κόμματα από το τέλος του Μικρασιατικού πολέμου μέχρι τη δικτατορία του I. Μεταξά
Επίλογος

 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ(1821-1930)

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ

Εισαγωγή

Α. Το προσφυγικό ζήτημα κατά την Ελληνική Επανάσταση (1821-1827)
 1. Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούποληκαι την Κύπρο
 2. Πρόσφυγες από τον ελλαδικό χώρο
 3. Πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη
 4. Η στάση της πολιτικής ηγεσίας απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα
Β. Το προσφυγικό ζήτημα κατά την Καποδιστριακή περίοδο (1828-31)
 1. Η μέριμνα για τους πρόσφυγες
 2. Το ζήτημα των προσφύγων και η Δ' Εθνική Συνέλευση
 3. Αντιδράσεις
Γ. Η αποκατάσταση των προσφύγων κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα (1833-1862)
 1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο
 2. Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων
Δ. Πρόσφυγες και αλυτρωτικά κινήματα κατά το 19ο αιώνα
 1. Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία
 2. Κρήτη
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ

Εισαγωγή

Α. Προσφυγικά ρεύματα κατά την περίοδο 1914-1922
 1. Ο διωγμός του 1914 (ο πρώτος διωγμός)
 2. Άλλα προσφυγικά ρεύματα
 3. Η περίθαλψη (1914-1921)
 4. Η παλιννόστηση
Β. Η Μικρασιατική καταστροφή
 1. Η έξοδος
 2. Το πρώτο διάστημα
 3. Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών
Γ. Η αποκατάσταση των προσφυγών
 1. Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφυγών
 2. Η αγροτική αποκατάσταση
 3. Η αστική αποκατάσταση
Δ. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική προσέγγιση
 1. Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων
 2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση
Ε. Η ένταξη των προσφυγών στην Ελλάδα
 1. Η ενσωμάτωση των προσφυγών
 2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων

 

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΙΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΙΙΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Εισαγωγή

Α. Ο αγώνας της Εθνεγερσίας στην Κρήτη (1821-1830)
 1. Η πρώτη περίοδος (1821-1824)
Β. Η περίοδος 1830-1866
 1. Η περίοδος της αιγυπτιοκρατίας (1830-1840)
 2. Η επανάσταση του Χαιρέτη-Βασιλογεώργη (1841)
 3. Τα γεγονότα κατά την περίοδο 1841-1866. Το κίνημα του Μαυρογένη
Γ. Η μεγάλη Κρητική Επανάσταση του 1866-1869
 1. Ο εθνικός χαρακτήρας της επανάστασης
 2. Η έκρηξη της επανάστασης και η οργάνωση του αγώνα
 3. Τα πολεμικά γεγονότα. Η διεθνής απήχηση
 4. Το τέλος της μεγάλης κρητικής επανάστασης
 5. Ο Οργανικός Νόμος της Κρήτης
Δ. Το Κρητικό ζήτημα κατά την τελευταία περίοδο της τουρκοκρατίας (1869-1898)
 1. Η Κρήτη από το 1868 ως το 1878
 2. Η επανάσταση του 1878 και η Σύμβαση της Χαλέπας
 3. Η Κρήτη στη δεκαετία 1878-1888
 4. Η επανάσταση του 1889 και οι συνέπειες της
 5. Η ιδέα της Μεταπολίτευσης. Η επανάσταση του 1895-1896
 6. Οι τελευταίες επαναστάσεις (1897-1898)
 7. Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 και η λύση της αυτονομίας
 8. Η μεγάλη σφαγή του Ηρακλείου και η λύση του Κρητικού Ζητήματος
Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα
 1. Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας
 2. Η περίοδος της δημιουργίας
 3. Τα πρώτα νέφη
 4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905)
 5. Η αρμοστεία του Αλεξάνδρου Ζαΐμη (1906-1908)
 6. Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη. Το πρώτο ενωτικό Ψήφισμα των Κρητών
 7. Τα γεγονότα των ετών 1909-1913
 8. Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα
 9. Η οριστική λύση του Κρητικού Ζητήματος

 

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Α. Αρχαίες ελληνικές αποικίες του Πόντου
 1. Γεωγραφικός προσδιορισμός
 2. Λόγοι δημιουργίας ελληνικών αποικιών στον Πόντο
 3. Κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα των αποικιών
Β. Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά τη Βυζαντινή περίοδο
 1. Η διάδοση του χριστιανισμού
 2. Το κράτος των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας
Γ. Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά τους νεότερους χρόνους
 1. Ο μη τουρκοκρατούμενος παρευξείνιος Ελληνισμός
 2. Ο βορειοδυτικός παρευξείνιος ελληνισμός
 3. Η οθωμανοκρατία στον Πόντο
 4. Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου
Δ. Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός κατά το 19ο και 20ο αιώνα
 1. Οικονομική και πνευματική ανάπτυξη
 2. Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922)
 3. Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου
Ε. Η παρουσία του Παρευξείνιου Ελληνισμού στη σύγχρονη εποχή.
 1. Το πρόβλημα των προσφύγων από το 1922 μέχρι σήμερα
 2. Πολιτισμική κληρονομιά των προσφύγων από το 1922 μέχρι σήμερα
ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Ευχαριστούμε την «Εκδοτική Αθηνών»,
το «Κέντρο Μικρασιατικών Σπονδών»,
την «Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων» και
τη «Γεννάδειο Βιβλιοθήκη»
που μας επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουμε
εικόνες και χάρτες από τις Εκδόσεις τους,
για τις ανάγκες της διδασκαλίας του βιβλίου.