Μαθηματικά (A' Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Μέρος Α' - Κεφάλαιο 3ο - Δεκαδικοί αριθμοί
 
Α.3.4. Τυποποιημένη μορφή μεγάλων αριθμών
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εικόνα
  • Πώς μπορούν να γραφούν οι παρακάτω αριθμοί έτσι, ώστε να διαβάζονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο;
    - Η μάζα του Ήλιου είναι: 1983000000000000000000000000000 κιλά.
    - Η μάζα της Γης είναι: 5976000000000000000000000 κιλά.
 
Από την παραπάνω δραστηριότητα βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή δυσκολία στη γραφή πολύ μεγάλων αριθμών. Η δυσκολία αυτή μπορεί να ξεπεραστεί αν χρησιμοποιήσουμε ένα άλλο τρόπο γραφής που λέγεται «τυποποιημένη μορφή».
 
Μαθαίνουμε
Εικόνα

Ένας μεγάλος αριθμός μπορεί να γραφεί στη μορφή α Εικόνα10ν, δηλαδή ως γινόμενο ενός αριθμού α επί μια δύναμη του 10. Τη μορφή αυτή την ονομάζουμε τυποποιημένη. Ο αριθμός α είναι ένας δεκαδικός αριθμός με ακέραιο ψηφίο μεγαλύτερο ή ίσο του 1 και μικρότερο του 10.

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3.140.000.000.000.000.000 = 3,14 Εικόνα1.000.000.000.000.000.000 = 3,14 Εικόνα1018

234.000.000.000.000.000 = 2,34 Εικόνα 100.000.000.000.000.000 = 2,34 Εικόνα17

Επίσης ο αριθμός 5,21 Εικόνα 105 είναι η τυποποιημένη μορφή του αριθμού 521.000 και ο αριθμός 2 Εικόνα 103 είναι η τυποποιημένη μορφή του αριθμού 2.000

Εικόνα
Μικροπείραμα μικροπείραμα
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Εικόνα

Να γράψεις τους παρακάτω αριθμούς στην τυποποιημένη μορφή: (α) 583.000 (β) 4.300.000 (γ) 7.960.000 (δ) 3.420.000.000 (ε) 4.800 (στ) 7.310 (ζ) 281.900 (η) 518.000.000 (θ) 131.000 (ι) 675.000. Εικόνα

Εικόνα

Να γράψεις τη δεκαδική μορφή των αριθμών: (α) 3,1 Εικόνα 106 (β) 4,820 Εικόνα 105 (γ) 3,25 Εικόνα 104 (δ) 7,4 Εικόνα 103 (ε) 9,2 Εικόνα 102.
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Εικόνα

Αναζήτησε κατάλληλες πηγές για να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

– Πόσα χιλιόμετρα είναι ένα έτος φωτός;

– Πόσα ερυθρά αιμοσφαίρια υπάρχουν σ' έναν υγιή άνθρωπο;

– Πόσα χιλιόμετρα απέχει από τη Γη η Σελήνη;

– Πόση είναι η ακτίνα της Γης;