Φυσική (Γ Λυκείου Θετικών Σπουδών) - Βιβλίο Μαθητή
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 7
Εικόνα
  • Μέλαν σώμα
  • Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
  • Φαινόμενο Compton
  • Κύματα de Broglie
  • Αρχή αβεβαιότητας
  • Εξίσωση Schrodinger
  • Σύνοψη
  • Ασκήσεις