Οι θεσμοί της «εγγύης» και της «προίκας» στην αρχαία Ελλάδα

Ο θεσμός της προίκας

[Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β Λυκείου (επιλογής) Ο.Ε.Δ.Β. 2007]

info