Ο θεσμός της ακίνητης περιουσίας στην αρχαία Ελλάδα

θεσμός ακίνητης περιουσίας

[Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα Β Λυκείου (επιλογής) Ο.Ε.Δ.Β. 2007]

info