Ρητορικά Κείμενα (Β΄ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

 

exofyllo

 

 

 

ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Β΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Κωνσταντίνος I. Δάλκος
Χρίστος I. Δάλκος
Γεώργιος Π. Μανουσόπουλος
Νικόλαος I. Μπονόβας
Σπυρίδων Α. Παργινός

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΕΪΚΟΥ, Σύμβουλος
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ, Μόνιμος Πάρεδρος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ

Ιωάννης Αναστασίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αριστείδης Δουλαβέρας Σχολικός Σύμβουλος
Κώστας Κοτζιούλας Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

Σχεδιαστής κωμικογραφημάτων Νότης Κατσέλης
Εξώφυλλο Σπύρος Σιάκας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το εικονογραφικό υλικότου βιβλίου προέρχεται από εκδόσεις διαφόρων εκδοτικών οίκων τους οποίους τοΠαιδαγωγικό Ινστιτούτο θερμά ευχαριστεί. Ιδιαιτέρως ευχαριστεί την ΕκδοτικήΑθηνών και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης από βιβλία των οποίων έχειληφθεί το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αυτού.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

ΡΗΤΟΡΙΚΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ

 

Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

 

 

 

 

 

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ                                      
  Α'. Η φυσική Ρητορεία
Β΄. Η γέννηση της συστηματικής Ρητορείας
Γ΄. Ρητορεία και Σοφιστική
Δ΄. Οι Αττικοί ρήτορες και η Ελληνιστική και Χριστιανική συνέχεια
Ε΄. Τα είδη του Αττικού ρητορικού λόγου
ΣΤ΄. Τα μέρη του ρητορικού λόγου
Ζ΄. Τα προσόντα του ρήτορα
Η΄. Η διδασκαλία της Ρητορικής
Θ΄. Σημασία και τρόπος μελέτης των ρητορικών κειμένων σήμερα
   
2. ΛΥΣΙΟΥ ΛΟΓΟΙ                                                                                                                 
 • Οι λογογράφοι και το έργο τους
 • O βίος του Λυσία
 • Το έργο του Λυσία - αξία του έργου του
  Α΄. Κατά Φίλωνος Δοκιμασίας
 • Εισαγωγή
 • Κείμενο - Σχόλια - Ασκήσεις
  Β΄. Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου
 • Εισαγωγή
 • Κείμενο - Σχόλια - Ασκήσεις
3. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΙ                                                                                            
 • Βίος - έργο του Δημοσθένη - αξία του έργου του
  Α΄. Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων Ἐλευθερίας
 • Εισαγωγή
 • Κείμενο - Σχόλια - Μεταφράσεις - Ασκήσεις
  Β΄. Ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν
 • Εισαγωγή
 • Κείμενο - Σχόλια - Μεταφράσεις - Ασκήσεις
4. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΙ                                                                                                     
 • Βίος και έργο του Ισοκράτους
  Α΄. Περὶ Εἰρήνης
 • Εισαγωγή
 • Κείμενο - Σχόλια - Μεταφράσεις - Περιλήψεις - Ασκήσεις
  Β΄. Ἀρεοπαγιτικός
 • Εισαγωγή
 • Κείμενο - Σχόλια - Μεταφράσεις - Ασκήσεις
                                                                                                                                                        
  ΕΠΙΜΕΤΡΟ
 
 • Χρονολογικός Πίνακας
 • Παράλληλα κείμενα

 

 

 

 

 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
   
Α. Αντικείμενο
α.ε. αρχαίαελληνική (ή αρχαιοελληνικό)
Αθ. Αθήνα
αι. αιώνας
βλ. βλέπε
δηλ. δηλαδή
ενν. εννοείται
κ. ε(ξ). καιεξής
κ.τ.τ. και τατοιαύτα
λατ. λατινικό
λ. λέξη
Μ.Ι.Ε.Τ. ΜορφωτικόΊδρυμα Εθνικής Τραπέζης
ν. ε. νέαΕλληνική (ή νεοελληνικό)
πρβλ. παράβαλε
π.Χ. προΧριστού
ρ. ρήμα
ΣΑΕ ΣυντακτικόΑρχαίας Ελληνικής
Υ. Υποκείμενο