Νεοελληνική Λογοτεχνία (Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Γιώργος Μαρκόπουλος

14
Ε.Μ., 49 ετών

Το Ποιημα Ειναι το υπ' αριθ. 14 της ενότητας «Διαβάσεις πεζών» και περιλαμβάνεται στην ποιητική συλλογή Μη σκεπάζεις το ποτάμι (1998). Η αναγραφή ορισμένων στοιχείων (αρχικά ονοματεπώνυμου, ηλικία) παραπέμπει πιθανώς σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο. Εντούτοις ο ποιητής, ως αφηγητής της ιστορίας, κατορθώνει να διατηρεί τις αποστάσεις, δίνοντας έτσι στην προσωπική περίπτωση της συγκεκριμένης γυναίκας ευρύτερες διαστάσεις.

Κλείνει μέσα της μιαν ομίχλη ενώ απ' τ' αυτιά της πίσω βρίσκει
δρόμο και ακάθεκτο το σούρουπο κατεβαίνει.

 

Ύστερα γυρίζει στο σπίτι. Ανοίγει το μεγάλο δωμάτιο όπου

πράγματα περίεργα ενός απόκοσμου «άλλοτε» ενθύμια για να

αφήνει να μεγαλώνει η ερημιά της, μια μηχανή παλιά

ποδοκίνητη του ραψίματος για να αφήνει να μπαίνει μέσα της ο

μαύρος πλανόδιος τεχνίτης του χρόνου ο ομπρελάς, το μαύρο

πουλάκι ο θάνατος, μια μηχανή του ραψίματος, έχει.

 

Ενίοτε τρώει πρώτα, είτε, φορές φορές, θυμάται!

 

«Όλα σκόνη, τα πάντα, και στάχτη —ψελλίζει— όλα

σκόνη και στάχτη».

 

Στρώνει να κοιμηθεί ύστερα σιγά σιγά και «η ζωή

πέρασε, η ζωή χάθηκε —λέει— το σούρουπο έρχεται,

έφτασε και η νύχτα νά τη κατεβαίνει, τσακάλι που

έχασε λαγό μες στα στενά του δάσους».

Ντ. Χριστιανόπουλος, «Ενός λεπτού σιγή»

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το ποίημα είναι αφηγηματικό και διαιρείται σε πέντε μέρη. Βασικός πρωταγωνιστής μια γυναίκα 49 ετών, μέσης δηλαδή ηλικίας.

  1. Ποιο διάστημα από την καθημερινή ζωή της γυναίκας καλύπτει και ποιος ο χώρος, μέσα στον οποίο κινείται;
  2. Παρακολουθώντας την ανέλιξη της αφήγησης, προσπαθήστε να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
    α) Ποιος ο ρόλος των δύο εικόνων του πρώτου μέρους και τι υποδηλώνουν;
    β) Ποιος ο συγκεκριμένος χώρος του δεύτερου μέρους: Με ποιο τρόπο κατορθώνει ο αφηγητής να δώσει κάτι από το υπαρξιακό κενό της γυναίκας; Ποιο είναι αυτό;
    γ) Στα υπόλοιπα μέρη η δραματική ένταση του ποιήματος κορυφώνεται. Να παρακολουθήσετε τη σταδιακή της κορύφωση επισημαίνοντας την κλιμάκωση των εικόνων της ζωής της και τους παρεμβαλλόμενους νοερούς μονολόγους της.