Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (Α Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

Σπυρίδων Βασιλειάδης

Το άσμα του Ορφέως1

Παρήλθον ημέραι και χρόνοι μεγάλοι,
εις βάτους επνίγη το εύβοτρυ κλήμα,
η κόμη γονέων σεπτών ελευκάνθη
και μείρακες ήδη τα βρέφη
θα είναι αφ' ότου της ξένης η άλμη μας ζει.

Ο ναύτης με μόχθους ιθύνων το σκάφος
εν μέσω λαιλάπων κι εν μέσω θηρίων,
ο πλάνης περών των ερήμων τα πλάτη,
προς τ' άστρα το βλέμμα ποσάκις εγείρει
ποθών να εικάσει την πάτριον γην.

Ω! πότε θα ρίψει αγκύρας το πλοίον
εν μέσω λιμένος φιλτάτης πατρίδος;
Ω, πότε θα κλίνει ο ναύτης τα στέρνα
εν μέσω αγκάλης μνηστής ερωμένης;
Βοήθει τους άνδρας ναυτίλους, Βορρά!

Εκεί εις εκάστου καλύβην πατρώαν,
εκεί εις εστίας φαιδράν λαμπηδόνα,
ή όπου το κύμα εκπνέει την δείλην
συνέρχεται άπας ο οίκος ευχέτης
και κλαίει απόντας γονείς, αδελφούς.

Α! τις εορτή και φιλήματα ποία,
οπόταν το φίλτατον έδαφος φθάσεις
 εκεί, όπου πρώτον τον ήλιον είδες
και φθίνει το στήθος πιστής σου συνεύνου
κι υγραίνεται τ' όμμα μητρός γηραιάς!...

 


1. Το ποίημα ανήκει στη συλλογή Γαλάτεια (1898).

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Ποιο είναι το θέμα του ποιήματος και πώς συνδέεται με τον τίτλο του ποιήματος; (Σημειώστε ότι ο Ορφέας συνόδευσε τους Αργοναύτες στην εκστρατεία τους και με τη γοητεία των κατευναστικών ήχων της χρυσής λύρας του οι Αργοναύτες δε δελεάστηκαν και δεν υπέκυψαν στις οργιαστικές διασκεδάσεις της Λήμνου και τη γοητεία των Σειρήνων. Εκτός τούτου, με τη μουσική του ακινητοποίησε, κατά μια εκδοχή, τις Συμπληγάδες Πέτρες και νάρκωσε το δράκοντα που φύλαγε το χρυσόμαλλο δέρας, βοηθώντας έτσι να ευοδωθεί ο σκοπός της εκστρατείας).
  2. Από ποια συναισθήματα διακατέχονται οι ναυτικοί και με ποια μέσα κατορθώνει ο ποιητής να τα προβάλει;

 

Marc Chagall (Σαγκάλ) (1889-1985), Ο μύθος του Ορφέα

Marc Chagall (Σαγκάλ) (1889-1985), Ο μύθος του Ορφέα

 

Σπυρίδων Βασιλειάδης (1845-1874)Βιογραφικό σημείωμα [πηγή: Εθνικό Κέντρο Βιβλίου]

Εικόνα

Γεννήθηκε στην Πάτρα. Σπούδασε νομικά και για ένα διάστημα έζησε στο Παρίσι όπου και πέθανε. Ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και κριτικός. Έργα: Ποίηση: Εικόνες και κύματα (1866), Έπεα πτερόεντα. Θεατρικά: Γαλάτεια. Το σύνολο των έργων του εκδόθηκε σε τέσσερις τόμους με το γενικό τίτλο Αττικαί νύκτες (1873-1874).

Σπ. Βασιλειάδης, «Γαλάτεια» (αποσπάσματα)