Φυσική (Β Λυκείου Θετικών Σπουδών) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 4
Εικόνα
  • Ισορροπία
  • Θερμότητα
  • Εσωτερική ενέργεια
  • Α' Θερμοδυναμικός νόμος
  • Θερμικές μηχανες
  • Β' Θερμοδυναμικός νόμος
  • Εντροπία
  • Σύνοψη
  • Ασκήσεις