ριγκορισμός: (Ηθική). Θεωρία, σύμφωνα με την οποία η προσήλωση στον ηθικό νόμο συνεπάγεται την αυστηρή τήρηση του καθήκοντος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλα κριτήρια, όπως ο υπολογισμός, το αίσθημα ή άλλα κίνητρα (ηθική θεωρία του Καντ).

[πηγή: Γιώργου Χασιάκου, Ερμηνευτικό Λεξικό των -ισμών, εκδόσεις Επικαιρότητα, Αθήνα 1992]

info