ντετερμινισμός, ή αιτιοκρατία, ή ετεραρχία [determinism]. Η θεωρία ότι ο κόσμος ή η φύση υπόκειται παντού σε αιτιώδεις νόμους (βλ. ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ), ότι όλα τα γεγονότα σε αυτόν έχουν μια αιτία. Αν αυτό αληθεύει, τότε κάθε γεγονός που συμβαίνει πραγματικά πρέπει να συμβεί, εφόσον το ότι συμβαίνει απορρέει λογικά από μια περιγραφή των προϋποθέσεων της εκδήλωσής του σε συνδυασμό με τους σχετικούς νόμους της φύσης. Παρομοίως, κάθε γεγονός που δε συμβαίνει δε θα μπορούσε να συμβεί. [...]

[πηγή: Allan Bullock, Stephen Trombley (επιμ.) Λεξικό της Σύγχρονης Σκέψης, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2008]

info