title

[...]

image
image

[...]

image

[...]

image

[...]

image
image

[...]

[B. Θεοδωρακόπουλου, «Πληροφορίες υποδομής για την ερμηνεία των ρητορικών κειμένων»
πηγή: Ρητορικά Κείμενα. Βιβλίο του Καθηγητή, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 1999, σελ. 22-27]

info