Έκφραση Έκθεση (Β΄ Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Λεξιλόγιο (σχετικό με την κριτική)

κριτική,

έκφραση γνώμης, κρίση, επιστημονική κριτική, καλλιτεχνική, λογοτεχνική, βιβλιοκρισία, βιβλιοκριτική, μουσικοκριτική, τεχνοκριτική.

κριτικός,

αμερόληπτος, αντικειμενικός, προκατειλημμένος, δογματικός, αδογμάτιστος.

κρίνω,

κριτικάρω, εκφέρω γνώμη, εκφράζω–, διατυπώνω–, διατυπώνω κρίση, αποφαίνομαι, σχολιάζω, δογματίζω, μιλώ από καθέδρας, προδικάζω, προεξοφλώ, επιφυλάσσομαι να εκφέρω γνώμη, επαινώ, εγκωμιάζω, καταδικάζω, κρίνω επιεικώς, χαιρετίζω.

Επιλέξτε, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας, μια από τις διπλανές ασκήσεις, αξιοποιώντας το ειδικό λεξιλόγιο που καταρτίσατε προηγουμένως.

  1. Να γράψετε μια θετική ή αρνητική κριτική για ένα δίσκο που κυκλοφόρησε πρόσφατα.
  2. Να κάνετε το ίδιο για μια κινηματογραφική ταινία ή μια έκθεση ζωγραφικής.
  3. Να επιλέξετε μια κριτική ενός κινηματογραφικού έργου, βιβλίου, δίσκου κτλ., για το αντικείμενο της οποίας έχετε προσωπική άποψη, και να κάνετε μια κριτική στην κριτική που διαβάσατε.

Χρησιμοποιήστε μερικά από τα παρακάτω επίθετα σε συνδυασμό με τα κατάλληλα ουσιαστικά, για να χαρακτηρίσετε με λίγες φράσεις ένα άτομο, π.χ. Είναι άνθρωπος επιφυλακτικός· ενεργεί με περίσκεψη και δισταγμό για να αποφύγει τα ενδεχόμενα σφάλματα.

Επίθετα:

στοχαστικός, συντηρητικός

προνοητικός, νηφάλιος

παράτολμος, αλόγιστος

ρηξικέλευθος, επιφυλακτικός

Ουσιαστικά:

ευθυκρισία, ορθοφροσύνη

σύνεση, φρόνηση

σωφροσύνη, περίσκεψη

Να αντικαταστήσετε τις ρηματικές φράσεις που υπογραμμίζονται με άλλες ισοδύναμες / συνώνυμες φράσεις ή ρήματα.

Ο κριτικός πρέπει να διατυπώνει τη γνώμη του για ένα έργο με ιδιαίτερη προσοχή και να μην αποφαίνεται δογματικά.

Σας δίνονται μερικές από τις θετικές ιδιότητες που μπορεί να έχει μια κριτική. Να βρείτε τις αντίστοιχες αρνητικές.

κριτική

αμερόληπτη

ανεπηρέαστη
αντικειμενική
ελεύθερη
προσεκτική
εμπεριστατωμένη
καλοπροαίρετη

/ κριτική μεροληπτική

Να συμπληρώσετε τα κενά με το κατάλληλο ουσιαστικό: ιεράρχηση, διαβάθμιση, κλιμάκωση, κατάταξη, αξιολόγηση.

  • Για να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός, πρέπει να προηγηθεί η ανάλυση και η ______________  των αναγκών.
  • Με τη συγκριτική αξιολόγηση έχουμε _________ των μαθητών σε μια αξιολογική κλίμακα.
  • Με βάση τον καινούριο νόμο θα θεσπιστεί νέα ___________ των υπαλλήλων.
  • Η______________ του γαλάζιου χρώματος γίνεται με αριστοτεχνικό τρόπο στον πίνακα αυτού του ζωγράφου.
  • Με την_____________ των ασκήσεων από τις ευκολότερες στις δυσκολότερες εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα η διδακτική του μαθήματος.
  • Ένα από τα επιχειρήματα που συνηγορεί υπέρ της __________ στο χώρο της εκπαίδευσης είναι ότι οδηγεί στην αξιοκρατία.

 

Γράψτε ένα σύντομο κείμενο (150-200 λέξεων) για τη σημασία της αυτοκριτικής, του αυτοελέγχου, της αυτογνωσίας, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο:

περιαυτολογώ, αυτοεπαινούμαι, καυχησιολογώ,
ναρκισσισμός, αυταρέσκεια, εγωκεντρισμός, ατομικισμός, αρχομανία

κουφότητα, κενότητα, ματαιοδοξία, ισχυρογνωμοσύνη, αδιαλλαξία
μεγαλομανής, ματαιόδοξος, κενόδοξος

μετριοφροσύνη, σωφροσύνη, ταπεινότητα, εγκράτεια, μετριοπάθεια,
συγκατάβαση, υποχωρητικότητα.
επίγνωση, αυτεπίγνωση, αυτοπεποίθηση.