παδέλα, η:

πήλινο μαγειρικό σκεύος (λευκαδίτικο ιδίωμα)

info