οἱ καιροὶ οὐ μενετοί

Θουκυδίδης

Μετάφραση: Οι ευκαιρίες δεν περιμένουν

info