Βιολογία (Α Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Εικόνα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

εικ. 4.1 Λεμφικό σύστημα του ανθρώπου

εικ. 4.1 Λεμφικό σύστημα του ανθρώπου

Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό ιστό, και περιέχουν πολλά λεμφοκύτταρα και μακροφάγα. Στο λεμφικό σύστημα περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1).

Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:
 • παραλαμβάνει το πλεόνασμα του μεσοκυττάριου υγρού και το επαναφέρει στο καρδιαγγειακό σύστημα.
 • μεταφέρει τις λιπαρές ουσίες από το λεπτό έντερο στο αίμα.
 • συμβάλλει στην άμυνα του οργανισμού με την καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών και καρκινικών κυττάρων.

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΜΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Λεμφαγγεία

Τα θρεπτικά συστατικά και το οξυγόνο πουμεταφέρει το αίμα φτάνουν στο μεσοκυττάριοχώρο διαπερνώντας τα τοιχώματα των τριχοειδών μαζί με μια ποσότητα πλάσματος. Αυτό τουγρό, που ονομάζεται υγρό των ιστών, στηνουσία αποτελεί τη λέμφο, ονομάζεται όμως έτσι από τη στιγμή που θα εγκαταλείψει τουςμεσοκυττάριους χώρους και θα περάσει σταλεμφαγγεία (εικ.4.2). Η λέμφος έχει ουσιαστικά την ίδια χημική σύσταση με το πλάσμα τουαίματος, με μόνη διαφορά τη μικρότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, οι περισσότερες τωνοποίων δεν μπορούν να διαπεράσουν τα τοιχώματα των τριχοειδών. Με τη λέμφο απομακρύνονται από τους ιστούς άχρηστες ουσίες, για να διοχετευτούν τελικά στο αίμα.

εικ. 4.2 λεμφαγγεία

εικ. 4.1 Λεμφικό σύστημα του ανθρώπου

Από τα λεπτά τριχοειδή λεμφικά αγγεία ηλέμφος περνά σε όλο και μεγαλύτερα, τα κυρίως λεμφικά αγγεία, τα οποία διέρχονται από τους λεμφαδένες. Καθώς η λέμφος περνάαπό τους λεμφαδένες, απαλλάσσεται από ταμικρόβια και τις τοξικές ουσίες και εμπλουτίζεται με λεμφοκύτταρα και αντισώματα.Τα λεμφικά αγγεία έχουν πολύ μεγάλη εξάπλωση στον οργανισμό, ώστε κάθε σημείο τουοργανισμού να διαθέτει ένα πλήθος από τριχοειδή

λεμφαγγεία, τα οποία αποτελούν την αρχήτου λεμφικού συστήματος. Τα τριχοειδή αυτά είναι μεμονωμένα ή σχηματίζουν δίκτυα και ευρίσκονται στους μεσοκυττάριους χώρους Τα λεμφικά τριχοειδή είναι ευρύτερα των τριχοειδώντου αίματος και έχουν μία ειδική δομή, που επιτρέπει στο μεσοκυττάριο υγρό να εισέρχεται στοεσωτερικό τους, αλλά να μην μπορεί να βγει.

Πολλά λεμφικά τριχοειδή μαζί συνενώνονται και σχηματίζουν τα κυρίως λεμφαγγεία, τα οποία καταλήγουν στα δύο μεγάλαλεμφικά στελέχη, το μείζονα και τον ελάσσοναθωρακικό πόρο. Αυτά διοχετεύουν τη λέμφοστο κυκλοφορικό διά μέσου των φλεβών πουβρίσκονται στη βάση του τραχήλου (εικ. 4.3).Τα μεγάλα λεμφικά αγγεία μοιάζουν δομικά μετις φλέβες, μόνο που έχουν λεπτότερα τοιχώματα και περισσότερες βαλβίδες και κατά διαστήματα διέρχονται μέσα από λεμφαδένες.

Το λεμφικό σύστημα έχει ένα μόνο σκέλος(κεντρομόλο), που απαρτίζεται από αγγεία πουφέρουν τη λέμφο από τις διάφορες περιοχέςτου σώματος προς την καρδιά. Αντίθετα, το κυκλοφορικό σύστημα έχει και φυγόκεντρο (αρτηρίες) και κεντρομόλο σκέλος (φλέβες).

Λεμφαδένες

Οι λεμφαδένες βρίσκονται κατά μήκος τωνλεμφαγγείων, στον αυχένα, στις μασχάλες, στιςβουβωνικές περιοχές και αλλού, μεμονωμένοι ήκατά ομάδες (εικ.4.1). Οι λεμφαδένες είναι μικρές ωοειδείς μάζες λεμφικού ιστού. Στο εσωτερικό τους υπάρχουν συγκεντρωμένα λεμφοκύτταρα (Τ & Β) και μακροφάγα. Η λέμφος περνώντας από τους λεμφαδένες διηθείται πριν διοχετευτεί στο αίμα κι έτσι παγιδεύονται μικρόβια και ξένες ουσίες από τα μακροφάγα, τα Τ- λεμφοκύτταρα ή τα αντισώματα που παράγονται από τα Β- λεμφοκύτταρα (εικ.4.4).

εικ. 4.3 Σχηματική παράσταση της σχέσης ανάμεσα

εικ. 4.3 Σχηματική παράσταση της σχέσης ανάμεσαστο λεμφικό και το κυκλοφορικό σύστημα

 

εικ. 4.4 Τομή λεμφαδένα

εικ. 4.4 Τομή λεμφαδένα.Τα βέλη δείχνουν την πορεία της λέμφου

Oι αμυγδαλές, η σπλήνα και ο θύμος αδένας ονομάζονται λεμφοκυτογόνα όργανα, διότι σ' αυτούς διαφοροποιούνται τα λεμφοκύτταρα που παράγονται στον ερυθρό μυελό των οστών.

 • Οι αμυγδαλές είναι μεγάλοι λεμφαδένεςστη βάση της στοματικής κοιλότητας καιτου φάρυγγα. Στο σημείο που βρίσκονταιπροστατεύουν τον οργανισμό από ξένεςουσίες και μικροοργανισμούς που περνούνμέσω του αναπνευστικού και του πεπτικούσυστήματος.
 • Η σπλήνα βρίσκεται στο άνω αριστερό μέρος της κοιλιακής κοιλότητας, ανάμεσα στο στομάχι και το διάφραγμα, και έχει ωοειδές σχήμα. Συμμετέχει στον ανοσοποιητικό μηχανισμό με τη διαφοροποίηση λεμφοκυττάρων, τα οποία παράγουν αντισώματα. Το αίμα περνώντας από τη σπλήνα απαλλάσσεται από βακτήρια, γερασμένα ερυθροκύτταρα και αιμοπετάλια. Στους ενήλικες η σπλήνα αποτελεί αποθήκη αίματος.
 • Ο θύμος βρίσκεται πίσω από το στέρνο , κατά μήκος της τραχείας, στο άνω μέρος της θωρακικής κοιλότητας. Είναι μεγαλύτερος στα παιδιά, μειώνεται στους ενήλικες και τελικά εξαφανίζεται. Ο αδένας αυτός εκκρίνει την θυμοσίνη, ουσία που συμβάλλει στην ωρίμανση των Τ- λεμφοκυττάρων και πιθανόν να έχει και άλλες λειτουργίες σχετικές με την ανοσία.

Η υπερβολική συσσώρευση μεσοκυττάριου υγρού (υγρού των ιστών) σε μια περιοχή του οργανισμού ονομάζεται οίδημα και μπορεί να οφείλεται σε απόφραξη ενός λεμφαγγείου λόγω μόλυνσης . Επίσης, η υπερβολική παραγωγή λέμφου, καθώς και η αυξημένη διαπερατότητα των τοιχωμάτων των τριχοειδών αγγείων μπορεί να ευθύνονται για τη δημιουργία οιδήματος ή για την αυξημένη πίεση του αίματος στα τριχοειδή (εικ.4.5).

εικ. 4.5 Το δεξί πόδι του ατόμου αυτού εμφανίζει οίδημα

εικ. 4.5 Το δεξί πόδι του ατόμου αυτού εμφανίζει οίδημα

Το λεμφικό σύστημα περιλαμβάνει τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες, καθώς και το θύμο αδένα και τη σπλήνα.

Το υγρό των ιστών σχηματίζεται από το πλάσμα που εξέρχεται από τα τριχοειδή και περιλούει

τα κύτταρα των ιστών.

Η λέμφος σχηματίζεται από την περίσσεια του υγρού των ιστών και μεταφέρει λιπαρές ουσίες και λευκοκύτταρα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 1. Σε τι διαφέρουν ως προς τη σύσταση η λέμφος, το πλάσμα και το υγρό των ιστών.
 2. Να αναφέρετε δύο λειτουργίες του λεμφικού συστήματος.
 3. Στο αρτηριακό άκρο ενός τριχοειδούς η πίεση του αίματος είναι υψηλή αλλά η συγκέντρωση των αλάτων χαμηλή. Αντίθετα, στο φλεβικό άκρο η πίεση του αίματος είναι χαμηλή και η συγκέντρωση των αλάτων υψηλή.
  α. Γιατί πιστεύετε ότι η πίεση του αίματος είναι μεγαλύτερη στο αρτηριακό άκρο απ' ότι στο φλεβικό;
  β. Γιατί πιστεύετε ότι η συγκέντρωση αλάτων είναι μεγαλύτερη στο φλεβικό άκρο απ' ό,τι στο αρτηριακό;
  γ. Πώς οι διαφορές αυτές επηρεάζουν το σχηματισμό και τη μεταφορά του υγρού των ιστών;
 4. Τι είναι το οίδημα και πού οφείλεται;
 5. Να γίνουν οι κατάλληλες αντιστοιχήσεις

  •Λεμφαδένες

  •Το υγρό που κυκλοφορεί στα λεμφαγγεία

  •Λέμφος

  • Μοιάζουν δομικά με τις φλέβες

  • Μεγάλα λεμφικά αγγεία

  •Μικρές ωοειδείς μάζες λεμφικού ιστού

  •Λεμφοκυτογόνα όργανα

  •Συμβάλλει στην ωρίμανση των Τ-λεμφοκυττάρων

  •Αμυγδαλές

  •Συμμετέχει στη διαφοροποίηση των λεμφοκυττάρων

  •Σπλήνα

  •Αμυγδαλές, σπλήνα, θύμος αδένας

  •Θύμος αδένας

  • Προστατεύουν από μικρόβια που εισέρχονται με το πεπτικό σύστημα