Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (Α Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Front Page

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ

 

 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ

(ΞΕΝΟΦΩΝ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)

 

 

Α΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

 

 

Ομάδα συγγραφής: Κυριακή Διαλησμά
Άρης Δρουκόπουλος
Ευαγγελία Κουτρουμπέλη
Γεράσιμος Χρυσαφής
 
Υπεύθυνοι για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΕΪΚΟΥ
Σύμβουλος
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ
Μόνιμος Πάρεδρος

   
Επιτροπή κρίσης: Αθανάσιος Βερτσέτης
Αγγελική Στασινοπούλου
Κώστας Σταύρου
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

Κ. Διαλησμά - Α. Δρουκόπουλος - Ε. Κουτρουμπέλη
Γ. Χρυσάφης

 

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ

(ΞΕΝΟΦΩΝ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ)

 

 

Α' ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το εικονογραφικό υλικό και οι χάρτες του βιβλίου προέρχονται από εκδόσεις Μουσείων και Εκδοτικών Οίκων, τους οποίους το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ευχαριστεί θερμά. Ιδιαιτέρως ευχαριστεί την Εκδοτική Αθηνών και το Νομισματικό Μουσείο Αθηνών.

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  • Εισαγωγή (Γ. Χρυσάφης)
  • Χρονολόγιο (Α. Δρουκόπουλος)
  • Ξενοφώντος Ελληνικά - Αγησίλαος

(Α. Δρουκόπουλος - Γ. Χρυσάφης)
Ελληνικά, Βιβλίο 2
Αγησίλαος

  • Θουκυδίδου Ιστορίαι

(Κ. Διαλησμά - Ε. Κουτρουμπέλη)
Βιβλίο 1
Βιβλίο 3
Βιβλίο 6
Βιβλίο 7

  • Λεξιλόγιο