Φιλοσοφικός Λόγος (Γ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Εικόνα

Φ I Λ Ο Σ Ο Φ I Κ Ο Σ  Λ O Γ Ο Σ

ΠΛΑΤΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ)

 

Ομάδα συγγραφής

Πλάτων: Μ. Ζ. Κοπιδάκης
Έλενα Πατρικίου
Αριστοτέλης: Δημήτρης Λυπουρλής
Δέσποινα Μωραΐτου

 

Υπεύθυνοι για το ΙΙαιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΕΪΚΟΥ, Σύμβουλος

ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ, Μόνιμος Πάρεδρος

 

Επιτροπή κρίσης

Αγάθη Γεωργιάδου

Αναστάσιος Στέφος

Γιώργος Χριστοδούλου

 

Επιμέλεια έκδοσης

Δέσποινα Μωραΐτου

Φ I Λ Ο Σ Ο Φ I Κ Ο Σ  Λ O Γ Ο Σ

ΠΛΑΤΩΝ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Εξώφυλλο:

α. Πλάτων - Αριστοτέλης από τη Σχολή των Αθηνών του Ραφαήλ
(Ρώμη, Βατικανό)
β. Κύριος δρόμος και δευτερεύοντες δρόμοι του Paul Klee
(Μουσείο Ludwig, Κολωνία)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
(Έλενα Πατρικίου)

Α. Οι ιστορικές συνθήκες γέννησης της φιλοσοφίας
Β. Οι προσωκρατικοί
Γ. Οι σοφιστές και το κίνημα του διαφωτισμού στην Αθήνα
Δ. Ο Σωκράτης
Ε. Ο Πλάτων

 

ΠΛΑΤΩΝ

Π Ρ Ω Τ Α Γ Ο Ρ Α Σ
('Ελενα Πατρικίου)

Α. Η διάρθρωση του διαλόγου και τα πρόσωπα
Β. Η φιλοσοφική σημασία του διαλόγου
Γ. Ο μύθος του Πρωταγόρα για τη δημιουργία του ανθρώπου και την αρετή

Ενότητα 1η (318e-320c)
Ενότητα 2η (320d-321b5)
Ενότητα 3η (321b6-322a)
Ενότητα 4η (322a-323a)
Ενότητα 5η (323a-e)
Ενότητα 6η (324a-c)
Ενότητα 7η (324d-326e)

 

Π Ο Λ I Τ Ε Ι Α
(Μ.Ζ. Κοπιδάκης)

Εισαγωγή στην Πολιτεία

Α. Το δακτυλίδι του Γύγη
Ενότητα 8η (359b-d)
Ενότητα 9η (359e-360b)
Ενότητα 10η (360b-d)
Β. Η αλληγορία του σπηλαίου
Ενότητα 11η (514a-515a)
Ενότητα 12η (519b-d)
Ενότητα 13η (519d-520a)
Γ. Ο μύθος του Ηρός
Ενότητα 14η (615c-616a)
Ενότητα 15η (617c-e)

 

Α Ρ I Σ Τ Ο Τ Ε Λ Η Σ

(Δημήτρης Λυπουρλής - Δέσποινα Μωραΐτου)

Βίος και έργα

Η Θ I Κ Α  Ν I Κ Ο M A X Ε Ι Α

Εισαγωγή

Ενότητα 1η (Β 1, 1-3)
Ενότητα 2η (Β 1, 4)
Ενότητα 3η (Β 1, 5-7)
Ενότητα 4η (Β 1, 7-8)
Ενότητα 5η (Β 3, 1-2)
Ενότητα 6η (Β 6, 1-4)
Ενότητα 7η (Β 6, 4-8)
Ενότητα 8η (Β 6, 9-10)
Ενότητα 9η (Β 6, 10-13)
Ενότητα 10η (Β 6, 14-16)

 

Π Ο Λ I Τ I Κ Α

Εισαγωγή

Ενότητα 11η (Α 1, 1)
Ενότητα 12η (Α 2, 5-6)
Ενότητα 13η (Α 2, 10-13)
Ενότητα 14η (Α 2, 15-16)
Ενότητα 15η (Γ 1, 1-2)
Ενότητα 16η (Γ 1,3-4/6/ 12)
Ενότητα 17η (Γ 7, 1-3/5)
Ενότητα 18η (Γ 11, 1-4)
Ενότητα 19η (Δ 4, 22-26)
Ενότητα 20ή (Θ 2, 1-4)