Ορθογραφικό-ερμηνευτικό λεξικό (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού)
2. Συντομογραφίες

2. Συντομογραφίες


ά. άρθρο µεσν. µεσαιωνικός, -ή, -ό
αγγλ. αγγλικά µεταφρ. δάν. µεταφραστικό δάνειο
άκλ. άκλιτος, -η, -ο µτβ. µεταβατικό
αµτβ. αµετάβατο µτγν. µεταγενέστερο
ανατοµ. ανατοµία µτφ. µεταφορά
ανισοσύλλ. ανισοσύλλαβος, -η, -ο µτχ. µετοχή
Αντίθ. Αντίθετα Οικογ. Λέξ. Οικογένεια Λέξεων
αντων. αντωνυµία ορ. οριστική
αόρ. αόριστος ουδ. ουδέτερο
αριθµτ. αριθµητικό ουσ. ουσιαστικό
αρσ. αρσενικό παθ. παθητική φωνή
αρχ. αρχαίος, -α, -ο παραθ. παραθετικά
αρχαιόκλ. αρχαιόκλιτος, -η, -ο Παροιµ. παροιµία
βιολ. βιολογία πληθ. πληθυντικός
βλ. βλέπε πολιτ. πολιτική
γαλλ. γαλλικά πρκ. παρακείµενος
γεν. γενική πρόθ. πρόθεση
γεωγρ. γεωγραφία Προσδιορ. Προσδιοριστικά
γεωµ. γεωµετρία Προσδιοριζ. Προσδιοριζόµενα
γλωσσ. γλωσσολογία προστ. προστακτική
γραµµ. γραµµατική πρότ. πρόταση
ελνστ. ελληνιστικό πρτ. παρατατικός
ενεργ. ενεργητική φωνή ρ. ρήµα
ενεστ. ενεστώτας σελ. σελίδα
εξακολ. εξακολουθητικός σηµ. σηµείωση
επίθ. επίθετο στερ. στερητικό
επίρρ. επίρρηµα σύνδ. σύνδεσµος
ετυµ. ετυµολογία συνεκδ. συνεκδοχικά
θηλ. θηλυκό Σύνθ. Σύνθετα
ιατρ. ιατρική συνοπτ. συνοπτικός
ισοσύλλ. ισοσύλλαβος Συνών. Συνώνυµα
ιταλ. ιταλικά τυπογρ. τυπογραφία
κεφ. κεφαλαίο υπερσ. υπερσυντέλικος
λ. λέξη υποκορ. υποκοριστικό
λατιν. λατινικά υποτ. υποτακτική
λόγ. λόγιος φυσ. φυσική
µαθηµ. µαθηµατικά φων. φωνήεν
µέλλ. µέλλοντας χηµ. χηµεία
Εικόνα

Ειδικά Σύμβολα

[ ]

περικλείουν την ετυµολογία µιας λέξης

<

δηλώνει ότι η λέξη που βρίσκεται αριστερά προέρχεται από τη λέξη που βρίσκεται δεξιά

~

χρησιµοποιείται για επανάληψη της προηγούµενης λέξης ή φράσης


Α.Ε. = Ανώνυµη Εταιρεία
Α.Π.Θ. = Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Β. = Βορράς, Βόρεια
ΒΑ. = Βορειοανατολικός
Γ.Γ.Α. = Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού
Γ.Ε.Α. = Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Γ.Ε.Εθ.Α. = Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας
Γ.Ε.Ν. = Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Γ.Ε.Σ. = Γενικό Επιτελείο Στρατού
Γ.Σ.Ε.Ε. = Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας
Δ.Ε.Η. = Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Δ.Ε.Θ. = Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Δ.Ο.Ε. = 1. Διεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή
  2. Διδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας
Δ.Ο.Υ. = Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
Ε.Ε. = Ευρωπαϊκή Ένωση
Ε.Ε.Σ. = Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
ΕΛ.ΑΣ. = Ελληνική Αστυνοµία
ΕΛ.ΤΑ. = Ελληνικά Ταχυδροµεία
Ε.Μ.Υ. = Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Ε.Ο.Κ. = Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα
Ε.Ο.Τ. = Εθνικός Οργανισµός Τουρισµού
Ε.Ρ.Τ. = Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Ε.Σ.Υ. = Εθνικό Σύστηµα Υγείας
Ε.ΥΔ.Α.Π. = Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
Η.Π.Α. = Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής
Ι.Κ.Α. = Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κ.Τ.Ε.Λ. = Κοινό Ταµείο Εισπράξεων Λεωφορείων
Κ.Τ.Ε.Ο. = Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων
Ο.Α. = Ολυµπιακή Αεροπορία
Ο.Α.Ε.Δ. = Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού
Ο.Α.Σ.Α. = Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
Ο.Α.Σ.Θ. = Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ/νίκης
Ο.Γ.Α. = Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Ο.Η.Ε. = Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών
Ο.Σ.Ε. = Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας
Ο.Τ.Ε. = Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας
ΠΡΟ-ΠΟ = Προγνωστικά Ποδοσφαίρου
Ρ.Ι.Κ. = Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου
Τ.Ε.Ι. = Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
ΥΠ. ΕΞ. = Υπουργείο Εξωτερικών
Φ.Π.Α. = Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
Ω.Ρ.Λ. = Ωτορινολαρυγγολόγος
Εικόνα

Aρκτικόλεξα