Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή

Κεφάλαιο 2ο:Τα δικαιώματα του παιδιού

Τα δικαιώματα του παιδιού

τα δικαιώματα των παιδιών

Εικόνα Εικόνα Με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας μας συζητάμε για τα δικαιώματα του παιδιού.

Εικόνα

Εικόνα

Όπως οι μεγάλοι, έτσι και τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προστατεύονται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού (Unicef). Η Σύμβαση περιλαμβάνει 54 άρθρα, τέθηκε σε ισχύ από το έτος 1990 και την έχουν υπογράψει σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου. Τα κυριότερα δικαιώματα των παιδιών είναι:

  α. Το δικαίωμα για ζωή, δηλαδή για στέγη, φαγητό και γιατρό αν αρρωστήσουν.
β.Το δικαίωμα να είναι ασφαλή, δηλαδή να μην τα κακοποιούν, να μην τα αμελούν, να μην τα εκμεταλλεύονται.
γ. Το δικαίωμα για εκπαίδευση και παιχνίδι.
δ. Το δικαίωμα να σκέφτονται και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους.
Εικόνα Εικόνα Παρατηρούμε τις εικόνες, συζητάμε και συμπληρώνουμε στη λεζάντα τα δικαιώματα των παιδιών που παραβιάζονται:


4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτομο και
η Διεθνής Κοινότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ B': Τα ανθρώπινα δικαιώματα

Εικόνα

 

  Εικόνα Στα σκίτσα παρουσιάζονται κάποια από τα δικαιώματα των παιδιών που παραβιάζονται στη σημερινή εποχή. Γνωρίζετε κάποια άλλα δικαιώματα που παραβιάζονται;
Εικόνα

Μαθαίνουμε για τους υπερασπιστές των παιδιών:
Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι μια Ανεξάρτητη Αρχή, λειτουργεί δηλαδή με βάση κανόνες που ορίζει η ίδια η Αρχή και ελέγχεται μόνο από τη Βουλή των Ελλήνων. Δημιουργήθηκε το 1997 για να προστατεύει τα δικαιώματα όλων των πολιτών. Κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από την εθνικότητά του, μπορεί να απευθυνθεί στο Συνήγορο αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα με δημόσια υπηρεσία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οι υπηρεσίες του είναι δωρεάν.Ένα από τα τμήματα του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού. Αποστολή του είναι να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ανηλίκων, δηλαδή όλων των αγοριών και των κοριτσιών έως 18 ετών.

Εικόνα Συμβουλευόμαστε την ιστοσελίδα:
http://www.synigoros.gr/0-18/gr/children/news.html και μαθαίνουμε περισσότερα για τη δράση του Συνηγόρου του παιδιού στα σχολεία.

 

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

1. Παραθέτουμε ένα από τα τελευταία σημειώματα του Αντώνη Σαμαράκη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της UNICEF και παραμένει επίκαιρο:

Εικόνα

Κεφάλαιο 2ο: Τα δικαιώματα του παιδιού

Εικόνα Συζητάμε ποια δικαιώματα του παιδιού παραβιάζονται, όταν γίνεται πόλεμος.

1. Το δικαίωμα να ζήσει.
2. Το δικαίωμα να έχει φαγητό.
3. Το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο.
4. .............................................................................................................
5. .............................................................................................................
6. .............................................................................................................

2. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας αγόρια και κορίτσια στρατολογούνται είτε δια της βίας είτε με τη θέλησή τους σε ένοπλες ομάδες στο ανατολικό Κονγκό, όπου ο εμφύλιος πόλεμος μαίνεται ακόμα. Σε φτωχές περιοχές που ρημάζονται από τον πόλεμο τα παιδιά, που έτσι και αλλιώς δεν πηγαίνουν στο σχολείο, κατατάσσονται προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαγητό. Σε άλλες περιπτώσεις τα αρπάζουν και τα υποχρεώνουν να καταταγούν. Αρκετά από αυτά καταλήγουν να πολεμούν, ενώ άλλα χρησιμοποιούνται ως κατάσκοποι, αγγελιοφόροι, μεταφορείς ή φρουροί.

Εικόνα Ποιες σκέψεις κάνετε σχετικά με αυτό το θέμα;
Εικόνα Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει ο κόσμος μας;

  ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ  

Όλα σχεδόν τα κράτη έχουν χρέος να φροντίζουν να εξασφαλίζουν στα παιδιά την αναγκαία προστασία και ασφάλεια και να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξή τους. Για το λόγο αυτό λαμβάνουν μέτρα που προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών.

Ανακεφαλαίωση

Με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τα δικαιώματα του ατόμου για ζωή, ασφάλεια και ειρήνη γίνονται οικουμενικά.

Δυστυχώς όμως, αν και τα περισσότερα κράτη αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του ατόμου, σημειώνονται καθημερινά χιλιάδες παραβιάσεις.

Διεθνείς Οργανώσεις, όπως η Διεθνής Αμνηστία, η Unicef, αγωνίζονται καθημερινά για να ζουν όλοι οι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, ελεύθεροι και πραγματικά ασφαλείς και για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των παιδιών που παραβιάζονται σε μερικές χώρες ακόμη και σήμερα.

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσημο προς απόδειξη της γνησιότητάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσημο θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α’).

 

 

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.