Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή

Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών

Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών

Εικόνα

Εικόνα Κάθε κράτος οφείλει να παρέχει στους πολίτες του ασφάλεια και προστασία. Σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου τα κράτη να διασφαλίσουν τη διαρκή αλληλοβοήθεια και συνεργασία μεταξύ τους, έχουν θεσπίσει Διεθνείς Οργανισμούς. Κύριο έργο των οργανισμών αυτών είναι να διαφυλάξουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, να βοηθήσουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των φτωχών κρατών και να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων.

Εικόνα

Εικόνα Εικόνα Διαβάζουμε και συζητάμε για τους παρακάτω Οργανισμούς.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
Εικόνα Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1945, μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, με σκοπό την επικράτηση της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλα τα κράτη. Αρχικά είχε 51 μέλη. Από το 2005 μέλη του είναι 191 κράτη.
Πηγή: http://www.un.org
Εικόνα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτομο και
η Διεθνής Κοινότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α': Διεθνείς Οργανισμοί και Οργανώσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Άρθρο 1

Οι σκοποί των Ηνωμένων Εθνών είναι:
1. Να διατηρούν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια […]
2. Να αναπτύσσουν ανάμεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στο σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών και να παίρνουν άλλα μέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης.
3. Να επιτυγχάνουν διεθνή συνεργασία για την επίλυση διεθνών προβλημάτων οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και ανθρωπιστικής φύσης, και για την ανάπτυξη και ενθάρρυνση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλους, χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή θρησκείας. […]

Πηγή:http://www.ysun-greece.org/files/2007_pics/UN_charter_greek.pdf

Εικόνα

 

Εικόνα
Η UNESCO είναι η Διεθνής Οργάνωση Επιστημών και Πολιτισμού του ΟΗΕ. Φροντίζει μέσω της συνεργασίας των κρατών σε θέματα παιδείας, επιστήμης και πολιτισμού, να συμβάλει στη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στον κόσμο και να προασπίσει το σεβασμό στο δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς διακρίσεις ως προς τη φυλή, τη γλώσσα, το θρήσκευμα ή το φύλο. Στην UNESCO, που έχει την έδρα της στο Παρίσι, συμμετέχουν 192 κράτη.Πρόεδρος της 34ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO, κατόπιν ομόφωνης πρότασης του 58μελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου, για τη διετία 2007-2009, εξελέγη ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην UNESCO Πρέσβης Γ. Ν. Αναστασόπουλος.

Πηγή: http://www.unesco.org

 

Εικόνα

H UNICEF είναι μια διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1946 για να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Κίνας μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα αγωνίζεται να βοηθήσει όλα τα παιδιά του κόσμου που στερούνται τα βασικά δικαιώματα για τροφή, ασφάλεια, κατοικία, υγεία και εκπαίδευση!Ο Αντώνης Σαμαράκης ήταν ο πρώτος Έλληνας Πρεσβευτής Καλής Θέλησης της UNICEF!

Πηγή: http://www.unicef.gr

Εικόνα

 

Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών

Εικόνα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτομο και
η Διεθνής Κοινότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α': Διεθνείς Οργανισμοί και Οργανώσεις

Εικόνα Εκτός από τους Διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχουν κράτη-μέλη υπάρχουν και Διεθνείς Οργανώσεις, στις οποίες δεν συμμετέχουν οι κυβερνήσεις, αλλά ομάδες πολιτών. Ευαισθητοποιημένοι πολίτες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, για να βοηθήσουν συνανθρώπους τους που έχουν ανάγκη ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις των κρατών! Εικόνα

Εικόνα Εικόνα Διαβάζουμε και συζητάμε όλοι μαζί τα στοιχεία που έφερε η Ειρήνη:

 

Εικόνα

H Action Aid είναι μια διεθνής οργάνωση που αγωνίζεται για έναν καλύτερο κόσμο, έναν κόσμο χωρίς φτώχεια! Χάρη στη δράση της Action Aid, εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες έχουν αρχίσει να αλλάζουν τη ζωή τους αποκτώντας νερό, τροφή, ασφάλεια, εκπαίδευση και υγεία!

Εικόνα

Πηγή: http://www.actionaid.gr

 

Εικόνα

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια ανεξάρτητη οργάνωση που αποτελείται κυρίως από γιατρούς και παρέχει ιατρική βοήθεια οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, πολιτική ή άλλη διάκριση.

Εικόνα

 

Εικόνα

Η WWF είναι μια διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση που αγωνίζεται για την προστασία της φύσης σε περισσότερες από 100 χώρες!

Πηγή: http://www.wwf.gr

 

Εικόνα

Ο Ερυθρός Σταυρός (Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου) με έδρα τη Γενεύη, ιδρύθηκε το 1864 με πρωτοβουλία του Ερρίκου Ντυνάν. Σκοπός της οργάνωσης αυτής είναι η υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη των λαών. Μεγάλη είναι η συμβολή της και στην προστασία των φυλακισμένων και εξορισμένων για πολιτικούς λόγους. Επίσης προσφέρει βοήθεια σε λαούς μετά από θεομηνίες που τους έπληξαν. Εκτός από τη διεθνή οργάνωση της Γενεύης, ιδρύθηκαν και λειτουργούν σε πολλά κράτη και τοπικές οργανώσεις, όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (1887).

Πηγή: http://www.redcross.gr

 

Κεφάλαιο 2ο: Ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Η Greenpeace είναι μια διεθνής, μη κυβερνητική οργάνωση, με έδρα το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Ιδρύθηκε το 1971, έχει γραφεία σε 27 χώρες και 5.000.000 υποστηρικτές σε 158 χώρες. Σκοπός της είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Εικόνα Μαθαίνω περισσότερα για την Greenpeace στην ιστοσελίδα www.greenpeace.org.

Εικόνα

Εικόνα Γράφω για την οργάνωση που επέλεξα:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

  ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ  

Όλο και περισσότερα κράτη γίνονται μέλη Διεθνών Οργανισμών και όλο και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν σε Διεθνείς Οργανώσεις με στόχο να διαφυλάξουν την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, την υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εργάζονται όλοι μαζί ειρηνικά για να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής στον πλανήτη μας και να προστατεύσουν τους λαούς της γης.

Ανακεφαλαίωση

Η ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων του πλανήτη μας καθώς και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε απειλούνται από σοβαρά παγκόσμια προβλήματα, όπως πολέμους, αρρώστιες, φτώχεια, ρύπανση κ. ά. Για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προβλημάτων, απαιτείται η διαρκής συνεργασία των κρατών.

Τα κράτη μέλη των Διεθνών Οργανισμών έχουν κοινούς σκοπούς και μόνιμη συνεργασία σε θέματα κοινωνικά, πολιτικά, ανθρωπιστικά και μορφωτικά. Έτσι, προσπαθούν να διασφαλίσουν την ειρήνη, να βοηθήσουν τους φτωχούς και αδύναμους λαούς και να λάβουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, ευαισθητοποιημένοι πολίτες συμμετέχουν σε Διεθνείς Οργανώσεις που αγωνίζονται προσφέροντας βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη (σε παιδιά, σε φτωχούς, σε άστεγους, σε θύματα πολέμου κ.ά.).