Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή
4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτομο και
η Διεθνής Κοινότητα

 

Εικόνα

 

 

  • Τα παγκόσμια προβλήματα
  • Τους διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις
  • Τα ανθρώπινα δικαιώματα

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτομο και η Διεθνής Κοινότητα

Ενότητα Α'

Διεθνείς Οργανισμοί και Οργανώσεις

Εικόνα


Κεφάλαιο 1ο: Παγκόσμια προβλήματα

Παγκόσμια προβλήματα

Εικόνα

Εικόνα Εικόνα Παρατηρούμε τις παρακάτω φωτογραφίες και συζητάμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνάνθρωποί μας σε όλον τον πλανήτη:

έλλειψη πόσιμου νερού, πρόσφυγες,προσφυγιά, έλλειψη οατρικής περίθαλψης, πείνα, πόλεμος


4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτομο και
η Διεθνής Κοινότητα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α': Διεθνείς Οργανισμοί και Οργανώσεις

καραστροφή περιβάλλοντος

Εικόνα Τα τελευταία χρόνια ανησυχούμε όλο και περισσότερο για προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ορισμένα από αυτά είναι:
α. Οι πόλεμοι και οι συγκρούσεις μεταξύ των κρατών.
β. Η ρύπανση του περιβάλλοντος που εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη.
γ.Οι κλιματικές αλλαγές και η επιτάχυνση του ρυθμού με τον οποίο λιώνουν οι πάγοι στους πόλους.
δ. Η φτώχεια, η έλλειψη τροφής, νερού, στέγης, εργασίας.
ε. Οι επιδημικές ασθένειες που αφανίζουν πολλούς ανθρώπους.
στ. Ο ρατσισμός που οδηγεί σε συγκρούσεις.
ζ. Τα ναρκωτικά που σκοτώνουν καθημερινά πολλούς, κυρίως νέους ανθρώπους.
Εικόνα Ποιες ενέργειες του ανθρώπου νομίζεις ότι δημιουργούν τα παγκόσμια προβλήματα;
  • «Εσύ ο ίδιος τι κάνεις για ν’ αλλάξει ο κόσμος μας προς το καλύτερο;»
Αντ. Σαμαράκης

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι ανησυχούν όλο και περισσότερο για τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη νερού στον πλανήτη.
Χωριζόμαστε σε ομάδες. Τα μέλη κάθε ομάδας παριστάνουν άτομα που προέρχονται από μια ήπειρο: την Αφρική, την Aσία, την Αμερική και την Ευρώπη. Κάθε ομάδα επιλέγει μια χώρα που αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης νερού.
Αναζητώντας πληροφορίες και από τη Γεωγραφία κάθε ομάδα περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί στον τόπο που εκπροσωπεί και απαντά στα παρακάτω ερωτήματα.
Εικόνα Ποιες είναι οι επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων ή στο φυσικό περιβάλλον από το πρόβλημα αυτό και πώς μπορεί η χώρα να το επιλύσει;
  ME ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ  

Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα που μας αφορούν όλους, όπως πολέμους, ρύπανση, φτώχεια, αρρώστιες. Είμαστε υποχρεωμένοι να συμβάλουμε στη λύση τους για να σώσουμε τον πλανήτη μας.