Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή

Κεφάλαιο 2ο: Ένα σχολείο για όλους

Ένα σχολείο για όλους

Μαρία, 11 ετών: Με λένε Μαρία και είμαι τσιγγάνα. Οι ασχολίες των γονιών μου μας αναγκάζουν να μετακινούμαστε δύο ή και περισσότερες φορές τον χρόνο. Έτσι δεν φοιτώ όλο τον χρόνο στο ίδιο σχολείο. Εικόνα Αλία, 10 ετών: Το όνομά μου είναι Αλία και είμαι από την Αλβανία. Ήρθαμε πρόσφατα στην Ελλάδα με την οικογένειά μου και δυσκολευόμαστε πολύ να προσαρμοστούμε στη νέα κατάσταση. Πιο πολύ δυσκολεύομαι εγώ, που πρέπει να παρακολουθήσω τα μαθήματα του σχολείου σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζω καλά.

Εικόνα

 

 

Συζητάμε όλοι μαζί:
ΕικόναΠοιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν η Μαρία και ο Αλία;

 

 

Εικόνα Επειδή το κράτος αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, έχει θεσπίσει μέτρα προκειμένου να τα βοηθήσει να σπουδάσουν. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα είναι να παίρνουν δωρεάν τα βιβλία που χρειάζονται και να μπορούν να ακολουθήσουν όποια πορεία σπουδών επιλέξουν.
Στα σχολεία φοιτούν και μαθητές που έχουν ξεχωριστές ανάγκες, όπως είναι τα κωφά ή βαρήκοα παιδιά, τα τυφλά και τα παιδιά με κινητικά προβλήματα ή τα παιδιά οικονομικών μεταναστών και τσιγγάνων. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη μόρφωση και την πρόοδο.

ΕικόναΔιαβάζουμε το Άρθρο 16 (παράγραφος 2) του Συντάγματος που αναφέρεται στην εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ποια είναι η βασική αποστολή της παιδείας στη χώρα μας;

Άρθρο 16

2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

Εικόνα Εικόνα-Αναζητούμε με τη βοήθεια του δασκάλου ή της δασκάλας μας πληροφορίες σχετικά με:
- Τα Τμήματα Ένταξης
- Τις Τάξεις Yποδοχής
- Τα Ειδικά Σχολεία

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτομο και η κοινωνία

ΕΝΟΤΗΤΑ Β': Το Εκπαιδευτικό Σύστημα

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Σημειώνουμε με Χ τη σωστή απάντηση:

1.Το κράτος στους νόμους που φτιάχνει για την εκπαίδευση δίνει ιδιαίτερη σημασία…Εικόνα
α. …στην παροχή ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιάΕικόνα
β. …στην ενίσχυση των ικανότερων μαθητώνΕικόνα
γ. …στην καταγωγή των μαθητών Εικόνα

2. Οι νόμοι που αναφέρονται στο εκπαιδευτικό σύστημα ορίζουν…
α. … την ομοιόμορφη εμφάνιση των μαθητώνΕικόνα
β. … τη λειτουργία των σχολικών μονάδωνΕικόνα
γ. … την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μαθητών Εικόνα

3. Οι τάξεις υποδοχής έχουν σκοπό να ενισχύσουν….
α. …τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςΕικόνα
β. …τα τσιγγανόπουλαΕικόνα
γ. …τα παιδιά που κατάγονται από άλλες χώρες Εικόνα

4. Το κράτος, για να στηρίξει την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ...
α. …έχει δημιουργήσει ειδικά σχολεία και τμήματα ένταξης στα κοινά σχολείαΕικόνα
β. …δεν έχει ειδικούς νόμους, γιατί τα άτομα αυτά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματοςΕικόνα
γ. …βοηθά τους γονείς τους οικονομικά για να εκπαιδεύονται τα παιδιά αυτά στο σπίτι.Εικόνα

  ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει ως στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών στη μόρφωση, ώστε όλα τα παιδιά να μπορούν να σπουδάσουν και να αναζητήσουν αργότερα μια εργασία. Γι’ αυτό η πολιτεία με νόμους στηρίζει το δικαίωμα όλων των πολιτών στη μόρφωση (υποχρεωτική δεκάχρονη φοίτηση στο σχολείο, παροχή βιβλίων κ.ά.). Συγχρόνως έχει πάρει μέτρα για τη στήριξη ξεχωριστών ομάδων παιδιών, όπως είναι τα παιδιά μεταναστών, παιδιά με κινητικά προβλήματα κ ά.

Ανακεφαλαίωση

Κάθε σύγχρονο και πολιτισμένο κράτος φροντίζει για την εκπαίδευση των πολιτών του, οργανώνοντας το δικό του εκπαιδευτικό σύστημα.
Στην Ελλάδα, η οργάνωση της εκπαίδευσης και ο τρόπος λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελούν ευθύνη του Yπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βασικό χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού μας συστήματος είναι η υποχρεωτική δεκάχρονη φοίτηση. Αυτή περιλαμβάνει ένα χρόνο στο Νηπιαγωγείο, έξι χρόνια στο Δημοτικό και τρία χρόνια στο Γυμνάσιο (5-15 ετών). Επίσης, η δημόσια εκπαίδευση είναι δωρεάν σε όλες τις βαθμίδες.
Η πολιτεία συγχρόνως έχει πάρει μέτρα για να στηρίξει και να βοηθήσει την εκπαίδευση ξεχωριστών ομάδων παιδιών που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και δυσκολίες.