Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτομο και η κοινωνία

 

Εικόνα

 

 

 • Την οικογένεια
 • Το σχολείο και το εκπαιδευτικό μας σύστημα
 • Την Εκκλησία
 • Την οργάνωση της κοινωνικής-πολιτικής ζωής

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτομο και η κοινωνία

Ενότητα Α'

Η Οικογένεια

 

Εικόνα


ΕΝΟΤΗΤΑ Α': Η οικογένεια

Η οικογένεια, τα μέλη της
και οι μεταξύ τους σχέσεις

Εικόνα Εικόνα
 • Παρατηρούμε τα σκίτσα και σχολιάζουμε τις δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας.
  Εικόνα

  Η οικογένεια είναι μια κοινωνική ομάδα που αποτελείται συνήθως από τους γονείς και το παιδί ή τα παιδιά που ανατρέφουν. Τα άτομα αυτά αποτελούν τα μέλη της οικογένειας και αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις αγάπης, φροντίδας και αλληλοβοήθειας. Οι γονείς δεν φροντίζουν να καλύπτουν μόνο τις πρωταρχικές – βιολογικές ανάγκες των παιδιών τους, όπως τα ρούχα, την τροφή και τη στέγη. Φροντίζουν και για τις συναισθηματικές, πνευματικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Οι γονείς προσφέρουν αγάπη, προστασία, ασφάλεια στα παιδιά τους, προσπαθούν να τα κατανοήσουν και να τα βοηθήσουν να λύσουν τα προβλήματά τους. Επίσης, μεριμνούν για την εκπαίδευσή τους, τα βοηθούν να ενταχθούν στην κοινωνία και να γίνουν ανεξάρτητα άτομα και χρήσιμοι πολίτες.

  Η οικογένεια αποκτά επίσημη μορφή με τον γάμο, θρησκευτικό ή πολιτικό. Η πολιτεία έχει θεσπίσει ένα σύνολο νόμων, το Οικογενειακό Δίκαιο, που αναφέρονται στον γάμο και την οικογένεια.

  Εικόνα
  • Ποιες νομίζεις ότι είναι οι ανάγκες σου;
  • Με ποιο τρόπο αυτές ικανοποιούνται μέσα στην οικογένεια;
  • Δίνουμε παραδείγματα σχέσεων των μελών της οικογένειας:

  1. Τα Χριστούγεννα συγκεντρώνεται η οικογένεια και όλοι μαζί ζουν τις παραδόσεις των ημερών και ανταλλάσσουν ευχές και δώρα.

  2. ............................................................................................

  3. ............................................................................................

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Το άτομο και η κοινωνία

  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Μετά από ένα ατύχημα, ο Αντρέας έσπασε το πόδι του. Πρέπει να μείνει στο κρεβάτι για αρκετό καιρό. Όλοι στο σπίτι τού συμπαραστέκονται.
Η μητέρα βρίσκεται όσο περισσότερο μπορεί κοντά του και τον βοηθάει σε ό,τι χρειάζεται.
Ο πατέρας ................................................................................................................
Ο Ιωάννα, η μεγάλη του αδερφή,................................................................................
Η γιαγιά ήρθε να μείνει μαζί τους για να ....................................................................

Εικόνα Συμπληρώστε τις προτάσεις.

Εικόνα Μοιραζόμαστε τους ρόλους και παίζουμε το σενάριο.

Εικόνα Συζητάμε δικές μας εμπειρίες αναφέροντας περιπτώσεις, όπου η οικογένεια ενωμένη αντιμετώπισε ένα πρόβλημα.

  ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ  
Η οικογένεια είναι η πρώτη και η πιο βασική κοινωνική ομάδα, στην οποία συμμετέχει ο άνθρωπος από τη γέννηση του.
Στο πλαίσιο των οικογενειακών σχέσεων, κάθε άτομο δεν καλύπτει μόνο τις πρωταρχικές του ανάγκες, αλλά μαθαίνει να συνυπάρχει και να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και να εντάσσεται ομαλά στην κοινωνία.
Οι γονείς έχουν κυρίως την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας.
Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συμβάλουν κι αυτά με τις ενέργειες τους, στην ομαλή καθημερινή οικογενειακή ζωή.