Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή

Κεφάλαιο 2

To δημοκρατικό πολίτευμα της Ελλάδας


1. Το πολίτευμα της χώρας μας είναι η Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.
Τι σημαίνει αυτό; Οι εικόνες θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε το πολίτευμά μας.
Συμπληρώστε τις λέξεις στα κενά: κυβέρνηση, Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αντιπροσώπους, λαός.

Εικόνα

Πώς εκλέγει ο λαός τους αντιπροσώπους του;
Μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές, οι πολίτες παρακολουθούν, ενημερώνονται και διαβάζουν τα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων.

Εικόνα

εικόνα εικόνα

2. Εκλογές στην τάξη!!


Το μαθητικό συμβούλιο της τάξης μας θα αποτελείται από 5 μέλη. Όσοι από τους μαθητές της τάξης μας επιθυμούν να είναι υποψήφιοι το δηλώνουν γράφοντας το όνομά τους στον πίνακα.   Ορίζουμε τριμελή εφορευτική επιτροπή από τους συμμαθητές μας που δεν είναι υποψήφιοι για το συμβούλιο. Αυτή η επιτροπή θα αναλάβει τη διεξαγωγή των εκλογών.   Η εφορευτική επιτροπή φτιάχνει τα ψηφοδέλτια με τα ονόματα των υποψηφίων και ετοιμάζει την κάλπη (ψηφοδόχο).
Κάθε μαθητής παίρνει ένα ψηφοδέλτιο και βάζει σταυρό σε 3 διαφορετικά ονόματα. Ρίχνει το ψηφοδέλτιο διπλωμένο στην κάλπη.
Η ψηφοφορία είναι μυστική.
  Μόλις ψηφίσουν όλοι, η εφορευτική επιτροπή μετρά τις ψήφους που έλαβε κάθε υποψήφιος και ανακοινώνει τα αποτελέσματα.   Μέλη του μαθητικού συμβουλίου εκλέγονται οι 5 υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς.

Εικόνα

Το πολίτευμα της χώρας μας είναι Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, διότι:

  • Οι Έλληνες πολίτες, κάθε τέσσερα χρόνια, εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους, τους βουλευτές.
  • Οι βουλευτές εκλέγουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.