Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή

Κεφάλαιο 2

Τα ονόματα είναι κάτι περισσότερο από λέξεις...

επίσκεψη στην τάξη


εικόνα

1. Ας συμπληρώσει ο καθένας μας τα παρακάτω στοιχεία, για να δημιουργήσει την ταυτότητά του. Για όσα δε γνωρίζεις συμβουλέψου τους γονείς σου.

Όνομα  
Επώνυμο  
Τόπος γέννησής σου  
Τόπος γέννησης των γονέων σου Πατέρας Μητέρα
   
Σε ποιο Δήμο είναι γραμμένοι οι γονείς σου;  
Πού ψηφίζουν;  
Σε ποιο Δήμο είσαι εσύ γραμμένος/γραμμένη;  

Έχεις σκεφτεί ποτέ:

  • Από ποιον πήρες το όνομά σου;
  • Από πού πήρες το επώνυμό σου;
  • Γιατί έχουμε όλοι όνομα;

Να σημειώσεις ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή και ποια λανθασμένη;

  Σ Λ
Ο κάθε άνθρωπος παίρνει το όνομά του από τον Δήμο στον οποίο είναι γραμμένος. εικόνα εικόνα
Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε ένα όνομα και επώνυμο. εικόνα εικόνα
Οι άνθρωποι έχουν όνομα και επώνυμο κι έτσι φαίνεται η καταγωγή τους. εικόνα εικόνα

Το όνομα και το επώνυμό σου, που δηλώνουν την οικογενειακή σου προέλευση, ο τόπος γέννησής σου και ο Δήμος, στον οποίον είσαι γραμμένος, σού δίνουν το δικαίωμα να αποκτήσεις την ιθαγένεια μιας χώρας, δηλαδή να γίνεις πολίτης, αυτής της χώρας.

Αυτό είναι σημαντικό δικαίωμα, γι’ αυτό οι περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν συμφωνήσει ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ιθαγένεια, ώστε να έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη αυτής της χώρας.

εικόνα
Ληξιαρχείο: είναι μια υπηρεσία του Δήμου, η οποία
καταχωρίζει σε ειδικά βιβλία γεγονότα που αφορούν την κατάσταση
των πολιτών, όπως γεννήσεις, βαπτίσεις, γάμους, θανάτους.
εικόνα

2. Αν κάποιος ζει στην Ελλάδα αλλά δεν γεννήθηκε από Έλληνες πολίτες, μπορεί να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια; Μελετάμε την ιστορία του Χαλίλ και συζητάμε:

Ο Χαλίλ γεννήθηκε στην Αίγυπτο και είχε την αιγυπτιακή ιθαγένεια. Όταν ήταν 18 χρονών ήρθε στην Ελλάδα για να σπουδάσει. Στα χρόνια των σπουδών του έμαθε την ελληνική γλώσσα και γνώρισε τον ελληνικό πολιτισμό.

Επειδή αποφάσισε να ζήσει εδώ μόνιμα, και ήταν ήδη ενήλικος, θέλησε να γίνει 'Ελληνας πολίτης. Σύμφωνα με τον νόμο, ύστερα από 10 χρόνια μόνιμης παραμονής στην Ελλάδα, είχε το δικαίωμα να κάνει αίτηση στον Δήμο διαμονής του, για να του χορηγηθεί η ελληνική ιθαγένεια. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών εξέτασε την αίτησή του και τον κάλεσε για συνέντευξη.

'Υστερα από λίγο καιρό, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, αφού έδωσε όρκο ότι θα τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους του ελληνικού κράτους και θα εκπληρώνει τα καθήκοντά του ως 'Ελληνας πολίτης.

εικόνα
  • Από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να ζητήσει την ελληνική ιθαγένεια;
  • Μπορούσε ο κ. Χαλίλ να ζητήσει την ελληνική ιθαγένεια αμέσως μόλις ήρθε στην Ελλάδα;
  • Τι ερωτήσεις να του έκαναν άραγε στη συνέντευξη;Μερικές φορές οι άνθρωποι φεύγουν από τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν και της οποίας είναι πολίτες. Πηγαίνουν και εγκαθίστανται σε άλλες χώρες, για να εργασθούν (μετανάστες) ή αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους λόγω πολέμου ή άλλων καταστροφών (πρόσφυγες). Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή αποτελούν μέλη της κοινωνίας στην οποία πλέον ζουν, πολλές φορές επιθυμούν να γίνουν πολίτες της νέας χώρας στην οποία εγκαταστάθηκαν. Γι’ αυτόν τον λόγο ζητούν να πολιτογραφηθούν, δηλαδή να αποκτήσουν την ιθαγένεια της χώρας όπου ζουν.

εικόνα

3. Ποια είναι η δική σου ιθαγένεια;
Συμπλήρωσε τα παρακάτω στοιχεία για να δεις πώς την απέκτησες.

Εγώ γεννήθηκα ......................................... και είμαι γραμμένος/γραμμένη στον Δήμο ..................................................................
Έχω την .................................. ιθαγένεια και την απέκτησα με ......……………………………

Κάθε άνθρωπος από τη γέννησή του έχει το δικαίωμα να ανήκει στον λαό μιας χώρας. Αυτό το δικαίωμα ονομάζεται ιθαγένεια. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ιθαγένεια, γιατί έτσι γινόμαστε πολίτες με δικαιώματα και με υποχρεώσεις.

Κάθε χώρα με τους νόμους της ορίζει ποιοι είναι πολίτες της.

Την ελληνική ιθαγένεια την αποκτούμε με τη γέννηση από Έλληνα ή Ελληνίδα ή με την πολιτογράφηση.