Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή
Front Page

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Ε΄ Δημοτικού

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Δήμητρα Φλώρου
Εκπαιδευτικός Π.Ε.
Νικόλαος Στεφανόπουλος
Εκπαιδευτικός Π.Ε.
Ευσταθία Χριστοπούλου
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας
Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κωνσταντίνος Παπαχρήστος
Σχολικός Σύμβουλος
Αναστασία Μελίστα
Εκπαιδευτικός Π.Ε.
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Αθανάσιος Τσιούσης
Σκιτσογράφος - Εικονογράφος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΕΞΩΦΥΛΛΟ Αχιλλέας Δρούγκας
Εικαστικός Καλλιτέχνης
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - MULTIMEDIA A.E.”
Γ΄ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Oμότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Nηπιαγωγείο»
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόμου
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δήμητρα Φλώρου     Νικόλαος Στεφανόπουλος
Ευσταθία Χριστοπούλου

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Ε΄ Δημοτικού

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Περιεχόμενα

Ενότητα Α: Είμαστε όλοι πολίτες

Κεφάλαιο 1: Πού ανήκω;

Κεφάλαιο 2: Τα ονόματα είναι κάτι περισσότερο από λέξεις

Κεφάλαιο 3: Ζούμε όλοι μαζί στην Ελλάδα

Κεφάλαιο 4: Περικλής, πολίτης Αθηναίος

Κεφάλαιο 5: Το κράτος και το έθνος

Κεφάλαιο 6: Είμαστε πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου

Κεφάλαιο 7: Είναι και δική μου δουλειά;

Κεφάλαιο 8: Tι έμαθα ως τώρα

Εν συντομία


Ενότητα Β: Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις

Κεφάλαιο 1: Γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας.

Κεφάλαιο 2: Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας

Κεφάλαιο 3: Η ελληνική πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματά μας

Κεφάλαιο 4: Περικλής, πολίτης Αθηναίος

Κεφάλαιο 5: Tι έμαθα ως τώρα

Εν συντομία


Ενότητα Γ: Ζούμε στη δημοκρατία

Κεφάλαιο 1: Τι είναι δημοκρατία;

Κεφάλαιο 2: Το δημοκρατικό πολίτευμα της Ελλάδας

Κεφάλαιο 3: Πώς λειτουργεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο

Κεφάλαιο 4: Η δημοκρατία στην καθημερινή μας ζωή

Κεφάλαιο 5: Tι έμαθα ως τώρα

Εν συντομία


Ενότητα Δ: Συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων

Κεφάλαιο 1: Ερευνώ - σκέφτομαι - αποφασίζω

Κεφάλαιο 2: Οι αποφάσεις στον Δήμο

Κεφάλαιο 3: Ο ενεργός πολίτης αποφασίζει, συμμετέχει και δρα

Κεφάλαιο 5: Tι έμαθα ως τώρα

Εικόνα

Εικόνα


Πηγές φωτογραφικού υλικού:

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – Ελληνική ιστορία (http://www.fhw.gr/chronos/gr)
(εφορία) εφημερίδα «Καθημερινή» 26/09/2008, (διαδήλωση) www.ecogreen.gr
Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Γ Γυμνασίου, Ο.Ε.Δ.Β.
www.unicef.org
www.parliament.gr
εφημερίδα «Το Βήμα» 10/07/2007
www.korinthianet.gr
www.europa.eu
αφίσα της Ρυθμιστικής αρχής ενέργειας
Οι υπόλοιπες φωτογραφίες που δημοσιεύονται στο παρόν βιβλίο παραχωρήθηκαν από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη.