Ευριπίδη "Ελένη" (Δραματική Ποίηση Γ' Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

 

Δραματική Ποίηση

Ευριπίδη Ελένη

 

Mετάφραση: Τάσος Ρούσσος

 

Γ′ ΓYMNAΣIOY

 


 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  

Νικόλαος Δεσύπρης, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δημήτριος Παπαγεωργάκης, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

Χρήστος Ράμμος, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

Κωνσταντίνα Τσενέ, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

Βασίλειος Τσάφος, Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Έλαβε μέρος στη συγγραφή του πρώτου μέρους (1/3)

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Κυριακή Γουδέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών
Αιμιλία Βλαχογιάννη , Σχολική Σύμβουλος
Αλεξάνδρα Μυλωνά , Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δέσποινα Μπαλιάμη, Φιλόλογος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Χρυσούλα Βέικου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Δέσποινα Μωραΐτου, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΕΞΩΦΥΛΛΟ Θεατρική μάσκα (αφίσα του Εθνικού Θεάτρου, Επιδαύρια 1982)

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εικόνα


Γ′ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

 

Πράξη με τίτλο:

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

      

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

Νικόλαος Δεσύπρης    Δημήτριος Παπαγεωργάκης
Χρήστος Ράμμος    Κωνσταντίνα Τσενέ

 

 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Εικόνα

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Δραματική Ποίηση

Ευριπίδη Ελένη

 

Mετάφραση: Τάσσος Ρούσσος

 

Γ′ ΓYMNAΣIOY

 

 

 

 

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΧΟΛΙΑ

9

Πρόλογος στ. 1-191

9

Πάροδος στ. 192-436

23

Α΄ Επεισόδιο στ. 437-575

39

Επιπάροδος-Β΄ Επεισόδιο στ. 576-1219

49

Α΄ Στάσιμο στ. 1220-1285

87

Γ΄ Επεισόδιο στ. 1286-1424

93

Β΄ Στάσιμο στ. 1425-1499

102

Δ' Επεισόδιο στ. 1500-1592

109

Γ΄ Στάσιμο στ. 1593-1652

117

Έξοδος στ. 1653-1870

123

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

139

 

 

ΛΕΞΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ

140

 

 

ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

142

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

145