Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Γυμνασίου - Λυκείου)

6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ

78. Άρθρο είναι η μονοσύλλαβη κλιτή λέξη που κανονικά χρησιμο­ποιείται εμπρός από τα ονόματα, όταν μνημονεύονται στο λόγο ως γνω­στά και ορισμένα: ὁ πατήρ, ἡ μήτηρ, τὸ τέκνον.

Το άρθρο κλίνεται έτσι:

Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός

ονομαστική

τὸ

οἱ

αἱ

τὰ

γενική

τοῦ

τῆς

τοῦ

τῶν

τῶν

τῶν

δοτική

τῷ

τῇ

τῷ

τοῖς

ταῖς

τοῖς

αιτιατική

τὸν

τὴν

τὸ

τοὺς

τὰς

τὰ

 

Δυϊκός αριθμός και των τριών γενών

Ονομ. και αιτ. τὼ - γεν και δοτ. τοῖν

(Σπάνιοι τύποι του θηλυκού είναι και: τά, ταῖν).