Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α, Β, Γ Γυμνασίου)
back next
Εικόνα

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
A', Β', Γ' Γυμνασίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ευάγγελος Αθανασόπουλος
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ειρήνη Κοκκινάκη Σχολική Σύμβουλος
Πολυξένη Μπίστα
Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός B/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙOΛOΓΗΤΕΣ

Δημήτριος Σουλιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Βασίλειος Τσιλιμίγκρας
Σχολικός Σύμβουλος
Βιολέττα Λέκκα
Φιλόλογος, Eκπαιδευτικός B/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΙΛOΛOΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Μαρία Παπαηλιάδη
Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤOY ΜΑΘΗΜΑΤOΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠOΕΡΓOΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Χρυσούλα Βέικου
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΞΩΦΥΛΛO

Σταυρούλα Ακαλέστου
Ζωγράφος

ΠΡOΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ - MULTIMEDIA A.E."


Τη διαδικασία συγγραφής και εκτύπωσης του διδακτικού βιβλίου παρακολούθησε η Αντωνία Δημητράσκου,
Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός µ/θμιας Εκπαίδευσης.


Γ' Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚO ΙΝΣΤΙΤOΥΤO
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Oμότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

  Πράξη με τίτλο:

«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής ΠολιτικήςΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Ευάγγελος Αθανασόπουλος Ειρήνη Κοκκινάκη Πολυξένη Μπίστα

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣYΓΓPAΦHΣ:
Εκδόσεις Πατάκη www.patakis.gr

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1. Η Βυζαντινή κληρονομιά (Υστεροβυζαντινή περίοδος) (1000-1204)
 2. Η περίοδος της Φραγκοκρατίας (1204-1453)
 3. Η Προεπαναστατική περίοδος (1453-1821)
  1. Από την Άλωση της Πόλης μέχρι την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους (1453-1669)
  2. Από την πτώση της Κρήτης μέχρι την Επανάσταση (1669-1821)
 4. Το δημοτικό τραγούδι
 5. Η Νεοελληνική Λογοτεχνία μετά τον Αγώνα και μέχρι
  τη Γενιά του 1880 (1821-1880)
 6. Η νεότερη περίοδος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (1880-1930)
  1. Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή και η ηθογραφία (1880-1922)
  2. Η ποίηση μέχρι το 1930
 7. Η Γενιά του Τριάντα
 8. Η μεταπολεμική Νεοελληνική Λογοτεχνία (1945-1967)
 9. Η λογοτεχνική παραγωγή στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

EΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ