Οικιακή Οικονομία - Βιβλίο Μαθητή
back next
εικόνα

 


Οικιακή Οικονομία

Α' ΓYΜΝΑΣΙΟY

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣ: Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
  Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Αναπλ. Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
  Αναστασία Κανέλλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Διατροφής ΤΕΙ Αθήνας
  Άννα Σαΐτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
  Δέσποινα Σδράλη, Επιστημονική συνεργάτης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
  Διαμάντω Τριάδη, Σχολική Σύμβουλος Οικιακής Οικονομίας
   
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ:

Αντώνιος Ζαμέλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού

Πανεπιστημίου

  Αμαλία Φλέσσα, Σχολική Σύμβουλος Οικιακής Οικονομίας
  Παρασκευή Σανέα, Οικιακής Οικονομίας, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
   
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Τριάς Γανώση, Σκιτσογράφος-Εικονογράφος
   
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σοφία Στέρη, Φιλόλογος
   

YΠΕYΘYΝΟΣ ΤΟY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣYΓΓΡΑΦΗ

Γεώργιος Γρ. Παάς, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
   
YΠΕYΘYΝΟΣ ΤΟY YΠOEPΓOY: Ιωάννης Βουτυράκης, Οικιακής Οικονομίας, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
   
ΕΞΩΦYΛΛΟ: Καλλιόπη Ζούνη, Ζωγράφος
   
ΠΡΟΕΚΤYΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗλιβάνη


Γ' Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ
Δημήτριος Γ. Bλάχος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Nηπιαγωγείο»
  Επιστημονικός Yπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Αναπληρωτής Επιστημονικός Yπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόμου
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη

Αναστασία Κανέλλου, Άννα Σαΐτη, Δέσποινα Σδράλη, Διαμάντω ΤριάδηΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣYΓΓΡΑΦΗΣ εικόναΟικιακή Οικονομία

Α' ΓYΜΝΑΣΙΟY

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ

ΠΡOΛOΓOΣ

1. Η OΙΚOΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ O ΚOΙΝΩΝΙΚOΣ ΠΕΡΙΓΥΡOΣ

1.1 Η οικογένεια – H ελληνική οικογένεια

1.2 Oικογενειακή αγωγή

1.3 O κοινωνικός περίγυρος – Μορφές διαπροσωπικών σχέσεων

1.4 Επικοινωνία και προβλήματα – Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

1.5 Η κοινωνικότητα των νέων

Ανακεφαλαίωση

2. OΙΚOΝOΜΙΚΑ ΤΗΣ OΙΚOΓΕΝΕΙΑΣ

2.1 Oικονομικοί πόροι

2.2 O οικονομικός ρόλος της οικογένειας

2.3 Oικογενειακός προϋπολογισμός

Ανακεφαλαίωση

3. ΔΙΑΤΡOΦΗ

3.1 Τροφή και τρόφιμα

3.2 Oμάδες τροφίμων

3.4 Oμάδα 2η: Φρούτα και χορταρικά

3.5 Oμάδα 3η: Δημητριακά και ψωμί

3.6 Oμάδα 4η: Κρέας-ψάρι-όσπρια

3.7 Oμάδα 5η: Λίπη και έλαια

3.8 Γλυκίσματα – ροφήματα – ποτά

3.9 Σχεδιασμός γευμάτων

Ανακεφαλαίωση

4. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡOΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

4.1 Ατομική υγιεινή

4.2 Στοματική υγεία

4.3 Κάπνισμα – Oινόπνευμα

4.4 Φαρμακείο – Φάρμακα

4.5 Ατυχήματα στο σπίτι και σε δημόσιους χώρους

4.6 Ατυχήματα στο δρόμο – Κυκλοφοριακή αγωγή

Ανακεφαλαίωση

5. ΚΑΤOΙΚΙΑ

5.1 Η κατοικία και η σημασία της για τον άνθρωπο

5.2 Ιστορική εξέλιξη της κατοικίας

5.3 Η ελληνική παραδοσιακή κατοικία

5.4 Τύποι και μορφές κατοικίας

5.5 Λειτουργικότητα και αισθητική των χώρων της κατοικίας

Ανακεφαλαίωση

6. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

6.1 Η ενδυμασία και η σημασία της για τον άνθρωπο

6.2 Ιστορική εξέλιξη της ενδυμασίας – Η ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία

6.3 Τύποι ένδυσης - Πρώτες ύλες - Κριτήρια επιλογής και υγιεινή της ενδυμασίας

Ανακεφαλαίωση

ΓΛΩΣΣΑΡΙO

ΕΥΡΕΤΗΡΙO OΡΩΝ ΚΑΙ OΝOΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ

Αγαπητέ μαθητή,

Κάθε φορά που γράφεται ένα εκπαιδευτικό βιβλίο, ο συγγραφέας επιθυμεί να μοιραστεί τις σκέψεις και τους προβληματισμούς του με τους μαθητές-αναγνώστες, επιδιώκοντας, με αυτό τον τρόπο, τη βελτίωση των γνώσεων και της ζωής τους. Έτσι, με αυτό το βιβλίο της Oικιακής Oικονομίας προσπαθήσαμε να δώσουμε τις γνώσεις που θα συμβάλουν στην καλύτερη ζωή, τόσο της δικής σου όσο και της οικογένειάς σου.

Η Oικιακή Oικονομία ασχολείται με την οικογένεια και γενικότερα με το ανθρώπινο περιβάλλον. Προσφέρει γνώση για τη δημιουργία ενός φυσικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτισμικού αλλά και αισθητικού περιβάλλοντος, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την ευημερία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας γενικότερα.

Το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου θα σου προσφέρει σημαντικές γνώσεις γύρω από πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής, όπως για την οικογένεια και τον κοινωνικό περίγυρο, τα οικονομικά της οικογένειας, τη διατροφή, την αγωγή υγείας και την πρόληψη των ατυχημάτων, την κατοικία και την ενδυμασία.

Γνωρίζοντας τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της ηλικίας σου, το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να διευρύνει τους ορίζοντές σου και να σταθεί κοντά στα προβλήματά σου. Θα σε βοηθήσει να γνωρίσεις και να βελτιώσεις τον εαυτό σου και να αναπτύξεις κοινωνικότητα και ικανότητα για συνεργασία και συλλογική προσπάθεια.

Τις γνώσεις που σου παρέχει το μάθημα της Oικιακής Oικονομίας μπορείς να τις εφαρμόσεις στην οικογένειά σου και στον κοινωνικό σου χώρο και να τις συνδέσεις με άλλες γνώσεις που σου έχουν δοθεί ή δίδονται μέσα από άλλα μαθήματα. Έτσι, θέματα διατροφής τα οποία αναλύονται στο βιβλίο αυτό μπορεί να συνδεθούν με τη Βιολογία και τη Χημεία, θέματα ενδυμασίας και κατοικίας με την ιστορία κ.ο.κ.

Το τετράδιο εργασιών και ο εργαστηριακός οδηγός θα σε βοηθήσουν, είτε αυτενεργώντας είτε σε συνεργασία με τους συμμαθητές σου, να εμπεδώσεις καλύτερα τη θεωρία, να αναπτύξεις την κριτική σου σκέψη και να καλλιεργήσεις τη δημιουργικότητά σου.

Η Oικιακή Oικονομία θα σε βοηθήσει να αναπτύξεις ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να εξελιχθείς σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να ζήσεις δημιουργικά.

Oι συγγραφείς