Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α, Β, Γ Γυμνασίου)
back next

ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

Η ΠΡOΤΑΣΗ ΚΑΙ OΙ OΡOΙ ΤΗΣ

Οὐκοῦν ἐξ ὀνομάτων μὲν μόνων συνεχῶς λεγομένων οὐκ ἔστι ποτὲ λόγος
οὐδ’ αὖ ῥημάτων χωρὶς ὀνομάτων λεχθέντων.

Πλάτων, Σοφιστής, 262α, 9