Βίν(α) / Μπίιν / Vīņa

Credits / Αναφορές
Το πιο γνωστό έγχορδο όργανο της Ινδίας. Αρχικά με το όνομα Bin ή Vīņa, αποτέλεσε το μοντέλο για πληθώρα οργάνων. Βίνα δεν είναι μονάχα το συγκεκριμένο όργανο, αλλά και όλη η κατηγορία παράγωγων ή συγγενικών οργάνων.

Στις πραγματείες όλα τα έγχορδα όργανα ονομάζονται Vīņā, επομένως πρόκειται καταρχήν για γενικό όρο για τα έγχορδα όργανα. Σε δεύτερο επίπεδο, κάθε συγκεκριμένο όργανο προσδιορίζεται με ένα δεύτερο συνθετικό, π.χ. Tritantrī-Vīņā, Saptatantrī-Vīņa, Rudra-Vīņā κ.ά. Η κατεξοχήν "Vīņā" όμως είναι, ας πούμε, το αρχέτυπο όργανο που δίνει το όνομά του και στην κατηγορία παρόμοιων οργάνων. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι η οριζόντια τοποθέτηση, η χρήση δύο κολοκυθών για ηχεία, η χρήση πολλών πλήκτρων (συνήθως φορεμένα στα δάχτυλα του δεξιού χεριού) κ.ά.


Πηγή: http://www.musicking.gr/Vīņā/?lang=el