Ό όρος "ethnic" χρησιμοποιείται διεθνώς για να δηλώσει τα παραδοσιακά πολιτιστικά στοιχεία μια εθνοτικής ομάδας.
Στη μουσική, τη δεκαετία του '80 αναπτύσσεται το "ethnic" ως μουσικό ρεύμα, περιλαμβάνοντας μουσικές που χρησιμοποιούν και στοιχεία που δεν προέρχονται από τη δυτική μουσική παράδοση. Κατ' αυτήν την έννοια στο "ethnic" περιλαμβάνονται τόσο παραδοσιακές μουσικές, όσο και νέες συνθέσεις με στοιχεία παραδοσιακών μουσικών.

Δείτε επίσης: