Νεοελληνική Γλώσσα (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
ΣΤ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής εικόνα

εικόναΑκούω και μιλώεικόνα

Δραματοποίηση: Μια ομάδα μαθητών θα υποδυθεί τους εκπροσώπους ενός παραδοσιακού επαγγέλματος της πόλης ή της περιοχής σας. Μία άλλη ομάδα θα υποδυθεί τους εκπροσώπους ενός σύγχρονου επαγγέλματος το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία.
Παρουσιάστε το διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών, στον οποίο η καθεμία θα «υπερασπίζεται» το επάγγελμά της τονίζοντας τη σημασία του για τους ίδιους και την κοινωνία.

εικόναΔιαβάζω και γράφω

 1. Υποθέστε ότι είστε ένας νέος που έχει σπουδάσει και θέλει να εργαστεί στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γράψτε μία αγγελία για την τοπική εφημερίδα. Φροντίστε η αγγελία σας να είναι σύντομη, αλλά ταυτόχρονα διατυπωμένη με σαφήνεια και ακρίβεια ώστε να φαίνονται τα προσόντα που έχετε.
 2. Γράψτε ένα μικρό κείμενο-απάντηση σε έρευνα επαγγελματικού προσανατολισμού που γίνεται στο σχολείο σας, για το επάγγελμα που αυτή τη στιγμή σάς ενδιαφέρει. Στο κείμενο αυτό απαντήστε και στις εξής ερωτήσεις:
  α. Το επιλέξατε με κριτήριο το κύρος του, τις οικονομικές προοπτικές ή την κλίση σας;
  β. Επηρεαστήκατε από τους γονείς σας, το κοινωνικό περιβάλλον ή το σχολείο;
  γ. Είναι επάγγελμα που έχει σχέση με το φύλο σας;

εικόνα Διαθεματική εργασία

«Επαγγέλματα του παρελθόντος και του μέλλοντος»

 • Αφού χωριστείτε σε ομάδες, η κάθε ομάδα να αναλάβει τα εξής:
  1η ομάδα: Έρευνα πάνω στα επαγγέλματα που έχουν χαθεί ή που χάνονται στην περιοχή σας. Να καταγραφούν και να συγκεντρωθούν στοιχεία (πληροφορίες, φωτογραφίες, αντικείμενα κ.ά).
  2η ομάδα: Συνεντεύξεις με ηλικιωμένους της τοπικής κοινωνίας που ασκούσαν κάποιο επάγγελμα που έχει χαθεί ή που χάνεται σιγά σιγά.
  3η ομάδα: Διερεύνηση των απαιτούμενων προσόντων για επαγγέλματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές (μελέτη οδηγών επαγγελματικού προσανατολισμού, σύνταξη ερωτηματολογίου).
 • Παρουσιάστε τα συμπεράσματα της διαθεματικής αυτής εργασίας σε εκδήλωση του σχολείου σας.

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού εικόνα


ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ
ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Οι τρεις βαθμοί των επιθέτων είναι: ο ………………………, ο …………………………… και ο …………………………… .
 • Υπογραμμίστε το β΄ όρο σύγκρισης και πείτε πώς εκφέρεται:
  α. Ο Αντώνης είναι ψηλότερός μου.
  β. Μερικά επαγγέλματα είναι πιο επικερδή από άλλα.
  γ. Καλύτερα να γίνω γιατρός παρά δικηγόρος.
  δ. Κάνε διάλειμμα αργότερα.
 • Το β΄ συνθετικό μπορεί να είναι ……………………, ……………………, ………………………, ………………………, …………………… .