Νεοελληνική Γλώσσα (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 

 

 

ενότητα εικόνα εικόνα

Σ’ αυτή την ενότητα:
ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 

 

εικόνα

 

 

 

 

 

Θα μιλήσουμε και θα διαβάσουμε για τα επαγγέλματα και την εργασία παλιότερα και σήμερα.

Θα μάθουμε τους βαθμούς των επιθέτων.

Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε το β΄ συνθετικό των σύνθετων λέξεων.

Θα ασκηθούμε στην οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης.

Θα συνεργαστούμε για να συλλέξουμε υλικό και να συνθέσουμε απλές εργασίες.