Νεοελληνική Γλώσσα (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Ε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής εικόνα

εικόναΑκούω και μιλώ

 1. Περιγράψτε σκηνές γέλιου και διασκέδασης που ζήσατε την προηγούμενη χρονιά με τους φίλους σας. (Μπορείτε να αναφερθείτε σε σκηνές γέλιου στην τάξη ή στο διάλειμμα, σε σκηνές διασκέδασης με τους φίλους σε μια εκδρομή.)
 2. Εσύ, ένας συμμαθητής και μία συμμαθήτριά σου συζητάτε για τη φιλία σήμερα (αν υπάρχει, τι είδους φιλίες υπάρχουν κτλ.).
 3. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι φίλοι είναι πολύτιμοι για τη ζωή ενός ανθρώπου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν σήμερα αληθινοί φίλοι. Τρεις από σας θα αναλάβουν να υποστηρίξουν την πρώτη άποψη και τρεις τη δεύτερη. Αφού οι δύο ομάδες προετοιμάσουν τα επιχειρήματά τους από την προηγούμενη μέρα, θα κάνουν ένα διάλογο στην τάξη.
Κριτήρια αξιολόγησης
Κάθε ομάδα θα έχει περιορισμένο χρόνο (2-3 λεπτά) και θα πρέπει να απαντά στις θέσεις της άλλης ομάδας. Ο διάλογος δεν πρέπει να κρατήσει περισσότερο από 15 λεπτά.
Οι υπόλοιποι συμμαθητές θα κρίνουν στο τέλος ποια ομάδα ήταν καλύτερη. Τα κριτήρια θα είναι π.χ. ποια ομάδα κατάφερε να ανατρέψει τα επιχειρήματα της άλλης, ποια απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της άλλης, ποιας ο λόγος ήταν περισσότερο περιεκτικός κτλ.

 

εικόναΔιαβάζω και γράφω

1. Σε μία σελίδα του ημερολογίου σας γράψτε για τον πιο καλό σας φίλο ή φίλη (πότε και κάτω από ποιες συνθήκες άρχισε η φιλία σας, ποια τα χαρακτηριστικά του φίλου ή της φίλης – σωματικά, ψυχικά, πνευματικά –, ποιες δυσκολίες ή κρίσεις πέρασε η φιλία σας, ποιες σκέψεις κάνετε για το μέλλον της φιλίας σας κτλ.). Γράψτε το κείμενο σε 2-3 παραγράφους ακολουθώντας τα εξής βήματα:

Α΄ ΦΑΣΗ
Πριν γράψετε το κείμενο, διαμορφώστε ένα γενικό διάγραμμά του, το οποίο μπορείτε να συζητήσετε με τον καθηγητή και την τάξη.
Γράψτε το κείμενο με βάση το διάγραμμα αυτό.
Ανταλλάξτε τα γραπτά με τους συμμαθητές σας, για να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις τους σε επίπεδο ορθογραφίας, στίξης και σύνταξης.
Παραδώστε το τελικό κείμενο στον καθηγητή.

Β΄ ΦΑΣΗ
Στις παρατηρήσεις του καθηγητή περιλαμβάνονται η ανάγκη ακριβολογίας στο λεξιλόγιο και η βελτίωση της οργάνωσης του κειμένου με τη χρήση των κατάλληλων συνδετικών λέξεων. Βελτιώστε το κείμενό σας με βάση τις παρατηρήσεις αυτές.

2. Γράψτε κατευθείαν το κείμενο σας στον ηλεκτρονικό υπολογιστή: προσπαθήστε να διορθώσετε τα ορθογραφικά λάθη με τη βοήθεια του σχετικού προγράμματος που υπάρχει σ' αυτόν. Δίπλα δημιουργήστε έναν πίνακα με δύο στήλες: α) διόρθωσης των λαθών και β) δικαιολόγησης της διόρθωσης αυτής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ

Διόρθωση λαθών
Δικαιολόγηση της διόρθωσης
   
   
   
   
   
   

 

εικόνα Διαθεματική εργασία

 • «Η φιλία των ανθρώπων: από το παρελθόν στο παρόν». Χωρισμένοι σε ομάδες και σε συνεργασία με τους καθηγητές διάφορων μαθημάτων επιχειρήστε να συγκεντρώσετε υλικό για:
  α. τη φιλία στην πορεία της ιστορίας (υλικό και κείμενα από το μάθημα της Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών, των Καλλιτεχνικών),
  β. τη φιλία στη σύγχρονη πνευματική δημιουργία (υλικό από το χώρο της μουσικής, της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου κτλ.),
  γ. τη φιλία στην καθημερινή ζωή (φωτογραφικό υλικό και κείμενα σχετικά με τις φιλικές σχέσεις των μαθητών, μαθητικά άλμπουμ, ρεπορτάζ των εφημερίδων κτλ.).
 • Παρουσιάστε τη διαθεματική εργασία σε μια συνάντηση σχολείων από την Ελλάδα ή από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

εικόνα

 


ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ
ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

 • φωνές των ρημάτων είναι η …………………… και η ……………………… .
 • Όσα ρήματα έχουν μόνο παθητική φωνή λέγονται …………………...… .
 • Γράψτε τη συζυγία των ρημάτων (στη β΄ συζυγία επισημάνετε και την τάξη τους):
  εκτιμώ ………………………………… διαφωνώ …………………………………
  ξεχωρίζω ……………………………… ξεχνιέμαι …………………………………
 • Τι μέρος του λόγου είναι το α΄ συνθετικό των λέξεων;
  κάτασπρος: ………………………......
  τριφύλλι: ………………………..........
  Σαββατοκύριακο: ………………………
  ανεβοκατεβαίνω: ………………………