Νεοελληνική Γλώσσα (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 

 

 

ενότητα εικόνα εικόνα

Σ’ αυτή την ενότητα:
ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

εικόνα

 

 

 

Θα μιλήσουμε και θα διαβάσουμε κείμενα για τις σχέσεις με τους φίλους μας.

Θα γνωρίσουμε την ενεργητική και παθητική φωνή, καθώς και την Α΄και Β΄ συζυγία των ρημάτων.

Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε το α΄ συνθετικό των σύνθετων λέξεων.

Θα ασκηθούμε στον επανέλεγχο και τη βελτίωση του γραπτού μας μετά τις παρατηρήσεις του καθηγητή και των συμμαθητών μας.