Νεοελληνική Γλώσσα (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 

 

 

ενότητα εικόνα εικόνα

Σ’ αυτή την ενότητα:
ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

 

εικόνα

 

 

 

 

 

Θα μιλήσουμε για την οικογένεια μας και γενικότερα για την οικογένεια ως θεσμό.

Θα γνωρίσουμε τις σημασίες των εγκλίσεων.

Θα μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις χρονικές βαθμίδες των ρημάτων.

Θα δούμε τα διαφορετικά είδη των συνθέτων.

Θα ασκηθούμε στην περίληψη ενός κειμένου με τη βοήθεια πλαγιότιτλων.