Νεοελληνική Γλώσσα (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
 

 

 

ενότητα εικόνα εικόνα

Σ’ αυτή την ενότητα:
ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ
Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα-πολιτισμό

εικόνα

 

 

 

 

 

 

Θα γνωρίσουμε διάφορα μέρη της πατρίδας μας.

Θα μάθουμε για το υποκείμενο του ρήματος.

Θα μάθουμε πώς γίνεται η παραγωγή με αχώριστα μόρια.

Θα διερευνήσουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπτυχθεί μια παράγραφος.