Νεοελληνική Γλώσσα (Β΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Front Page

 

 

 

 

 

 

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

 

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Μαρία Γαβριηλίδου, Γλωσσολόγος, Ερευνήτρια του Ι.Ε.Λ.
Παναγιώτης Εμμανουηλίδης, Φιλόλογος
Έλλη Πετρίδου-Εμμανουηλίδου, Φιλόλογος
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Σταύρος Καμαρούδης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας
Ζαφειρούλα Καγκαλίδου , Σχολικός Σύμβουλος
Παναγιώτα Χατζηθεοχάρους, Φιλόλογος, Eκπαιδευτικός B/θμιας Eκπαίδευσης
   
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Αικατερίνη Βερούτσου, Εικονογράφος-Σκιτσογράφος
   
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μαρία Αλιφεροπούλου, Φιλόλογος, Eκπαιδευτικός B/θμιας Eκπαίδευσης
   
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ Xριστίνα Αργυροπούλου, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου
   
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Μιχαήλ Κατσιμπάρδης, Φιλόλογος, Eκπαιδευτικός B/θμιας Eκπαίδευσης
   
ΕΞΩΦΥΛΛΟ Γεώργιος Χαρβαλιάς, Zωγράφος
ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ εικόνα

 

 

 

 Γ' K.Π.Σ. / EΠEAEK II / Eνέργεια 2.2.1 / Kατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Aναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
  ΠAIΔAΓΩΓIKO INΣTITOYTO
Mιχάλης Aγ. Παπαδόπουλος
Oμότιμος Kαθηγητής του A.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔEΠΠΣ και τα AΠΣ για το Γυμνάσιο»
  Eπιστημονικός Yπεύθυνος Έργου
Aντώνιος Σ. Mπομπέτσης
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Iνστιτούτου
  Aναπληρωτές Eπιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου
Γεώργιος K. Παληός
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Iνστιτούτου
Iγνάτιος E. Xατζηευστρατίου
Mόνιμος Πάρεδρος Παιδαγωγικού Iνστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Eυρωπαϊκό Kοινωνικό Tαμείο και 25% από εθνικούς πόρους.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

Μαρία Γαβριηλίδου    Παναγιώτης Εμμανουηλίδης   

Έλλη Πετρίδου-Εμμανουηλίδου

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ εικόνα

 

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Νεοελληνική Γλώσσα

 

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

 

 

 

Περιεχόμενα

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β2.  Συζυγίες του ρήματος
1η ΕΝΟΤΗΤΑ Από τον τόπο μου σ' όλη την Ελλάδα
(Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα-πολιτισμό)
Γ.   Το α' συνθετικό
Δ.  Λεξιλόγιο
Ε.   Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Α.   Εισαγωγικά κείμενα Διαθεματική εργασία
Β.   Το υποκείμενο Ανακεφαλαιωτικός πίνακας
Β1.  Οι μορφές του υποκειμένου  
Β2.  Συμφωνία υποκειμένου - ρήματος  
Γ.   Παραγωγή με αχώριστα μόρια 6η ΕΝΟΤΗΤΑ Παρακολουθώ, ενημερώνομαι και ψυχαγωγούμαι από διάφορες πηγές (ΜΜΕ, διαδίκτυο κτλ.)
Δ.   Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
Δ1.  Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου
Δ2.  Άλλοι τρόποι ανάπτυξης παραγράφου Α.   Εισαγωγικά κείμενα
Ε.  Λεξιλόγιο Β.   Οι αντωνυμίες
ΣΤ.  Δραστηριότητες παραγωγής λόγου Β1.  Οι αντωνυμίες
Διαθεματική εργασία Β2.  Οι προσωπικές αντωνυμίες
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Β3.  Οι άλλες αντωνυμίες
  Γ.   Ετυμολογικές οικογένειες λέξεων
  Δ.  Λεξιλόγιο
2η ΕΝΟΤΗΤΑ Ζούμε με την οικογένεια Ε.  Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Α.   Εισαγωγικά κείμενα Διαθεματική εργασία
Β.   Εγκλίσεις - Χρόνοι Ανακεφαλαιωτικός πίνακας
Β1.  Εγκλίσεις στις ανεξάρτητες προτάσεις  
Β2.   Οι χρόνοι του ρήματος  
Γ.   Τα είδη των συνθέτων 7η ΕΝΟΤΗΤΑ Βιώνοντας προβλήματα της καθημερινής ζωής
Γ1.   Τα είδη των συνθέτων
Γ2.   Η μορφή των συνθέτων: το συνδετικό φωνήεν Α.   Εισαγωγικά κείμενα
Δ.   Περίληψη κειμένου - Πλαγιότιτλοι Β.   Τα είδη των επιρρηματικών προσδιορισμών
Ε.   Λεξιλόγιο Γ.   Παράγωγα επιρρήματα
ΣΤ.  Δραστηριότητες παραγωγής λόγου Δ.   Οι συνδετικές λέξεις και φράσεις
Διαθεματική εργασία Ε.   Λεξιλόγιο
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ΣΤ.  Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
  Διαθεματική εργασία
  Ανακεφαλαιωτικός πίνακας
3η ΕΝΟΤΗΤΑ Φίλοι για πάντα  
Α.   Εισαγωγικά κείμενα  
Β.   Ενεργητική και παθητική φωνή - Συζυγίες 8η ΕΝΟΤΗΤΑ Συζητώντας για σύγχρονα κοινωνικά θέματα
Β1.  Ενεργητική και παθητική φωνή
Β2.  Συζυγίες του ρήματος Α.  Εισαγωγικά κείμενα
Γ.   Το α' συνθετικό Β.  Οι μετοχές
Δ.  Λεξιλόγιο Β1.  Οι μετοχές στην ενεργητική και παθητική φωνή
Ε.   Δραστηριότητες παραγωγής λόγου Β2.  Επιθετική και επιρρηματική μετοχή
Διαθεματική εργασία Γ.  Παρασύνθετα και πολυλεκτικά σύνθετα
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Γ1.  Παρασύνθετα
  Γ2.  Πολυλεκτικά σύνθετα
  Δ.  Αξιολόγηση και διατύπωση επιχειρημάτων
4η ΕΝΟΤΗΤΑ Το σχολείο στο χρόνο Ε.  Λεξιλόγιο
Α.   Εισαγωγικά κείμενα ΣΤ.  Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
Β.   Διαθέσεις του ρήματος - Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα - Αντικείμενο Διαθεματική εργασία
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας
Β1.  Οι διαθέσεις του ρήματος  
Β2.  Μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα  
Β3.  Αντικείμενο - Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα 9η ΕΝΟΤΗΤΑ Ταξίδι στο μαγικό κόσμο του διαστήματος
Γ.   Συνοχή ευρύτερου κειμένου
Δ.  Λεξιλόγιο Α.  Εισαγωγικά κείμενα
Ε.  Δραστηριότητες παραγωγής λόγου Β.  Ορισμός
Διαθεματική εργασία Γ.  Η επιχειρηματολογία στα άλλα μαθήματα
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Δ.  Χρήση λεξικών
  Ε.  Λεξιλόγιο
  ΣΤ.  Δραστηριότητες παραγωγής λόγου
5η ΕΝΟΤΗΤΑ Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα Διαθεματική εργασία
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας
Α.   Εισαγωγικά κείμενα  
Β.   Οι βαθμοί των επιθέτων - Η σύγκριση ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ
Β1.  Οι βαθμοί των επιθέτων και των επιρρημάτων ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ