Γεωλογία - Γεωγραφία (B΄ Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
ΜΑΘΗΜΑ 27 H σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
image Σ' αυτό το μάθημα θα μάθω   a Λέξεις - κλειδιά
  • Ποια είναι τα επιτεύγματα και ποιοι οι στόχοι της Ε.Ε.
  • Ποια είναι η σημασία της Ε.Ε. για τους λαούς της Ευρώπης και για τους 'Ελληνες ειδικότερα.
  • Πώς η πολυμορφία της Ε.Ε. αποτελεί τη δύναμη της.
  • πολυμορφία • κοινωνική συνοχή • ευρώ • χρηματοδοτικά προγράμματα • ευρωπαϊκό ταμείο • ευρωβαρόμετρο • αειφόρος ανάπτυξη • προστασία περιβάλλοντος • καταπολέμηση ανεργίας • εκπαίδευση • απασχόληση.
3 Συνεργάζομαι στην τάξη
1. α Διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί:

«Οι στόχοι της Ευρώπης για τον 21ο αιώνα είναι:
• να παράσχει ειρήνη, ευημερία και σταθερότητα στους λαούς της,
• να υπερβεί τις διχόνοιες στην ήπειρο,
• να διασφαλίσει την ασφαλή διαβίωση των πολιτών της,
• να προωθήσει την ισορροπημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη,
• να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να διατηρήσει την πολυμορφία των λαών της Ευρώπης,
• να υπερασπιστεί τις κοινές αξίες των Ευρωπαίων, όπως η αειφόρος ανάπτυξη και το υγιές περιβάλλον, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κοινωνική οικονομία της αγοράς.»
Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, http://europa.eu

    Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόνο οικονομικοί; Απαντήστε με ένα «ναι» ή ένα «όχι»……………………………………………………………………………………
  β. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο:

«30 επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν:
1. Το τέλος του πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Το γεγονός ότι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι τον 20ό αιώνα φαντάζουν σήμερα τόσο μακρινοί αποτελεί από μόνο του φόρο τιμής στο όραμα της ευρωπαϊκής κοινότητας.
2. Η δημοκρατία ανθεί σε 27 χώρες.
3. Άλλοτε φτωχές χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, ευημερούν...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Πιο καθαρές ακτές. Η νομοθεσία της Ε.Ε. έχει ασκήσει πιέσεις στις εθνικές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα για τον καθαρισμό των ακτών τους... 11. Απαγόρευση της θανατικής ποινής στην Ε.Ε...
12. Η Ε.Ε. βοηθά στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Το πιο φιλόδοξο σχέδιο (σε παγκόσμιο επίπεδο) για την αντιμετώπιση του προβλήματος ανήκει στην Ε.Ε...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19. Προγράμματα σπουδών για τους νέους της Ε.Ε. Οι Ευρωπαίοι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε πανεπιστήμια άλλων χωρών-μελών και να φοιτήσουν για ένα διάστημα εκεί.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21. Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη...»
Προσαρμογή από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, 22 Μαρτίου 2007, αναδημοσίευση από τη βρετανική εφημερίδα Independent

    Τα επιτεύγματα 2,9 και 11 συνδέονται με τους στόχους της Ε. Ε.; Απαντήστε με ένα «ναι» ή ένα «όχι»………………………………………………………………………
2. Εργαστείτε ανά ομάδες. Κάθε ομάδα να επιλέξει και να υλοποιήσει μια από τις ακόλουθες εργασίες.

  1η εργασία: Διαβάστε το κείμενο και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:
«Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος με πολλές διαφορετικές παραδόσεις και γλώσσες, αλλά και με κοινές αξίες όπως η δημοκρατία, η ελευθερία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Η Ε.Ε. προασπίζει τις αξίες αυτές. Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των λαών της Ευρώπης επιδιώκοντας την ενότητα, ενώ συγχρόνως διαφυλάσσει την πολυμορφία και διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες.»
Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, http://europa.eu

 

α. Γλώσσα, δημοκρατία, ήθη και έθιμα, κοινωνική δικαιοσύνη, θρησκεία, ελευθερία: ποια από αυτά είναι κοινά και ποια διαφορετικά στους λαούς που μετέχουν στην Ένωση; Πώς αντιμετωπίζει η Ε.Ε. την πολυμορφία των λαών των κρατών-μελών της;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
β. Η διατήρηση της πολυμορφίας των λαών που συμμετέχουν σ' αυτήν εντάσσεται στους στόχους της Ε.Ε.; Απαντήστε μονολεκτικά με ένα «ναι» ή ένα «όχι»………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
2η εργασία:
α.
Παρατηρήστε τις εικόνες 27.1 και 27.2 και διαβάστε τα σχόλιά τους. Νομίζετε ότι η Ε.Ε.:
• Έχει λύσει όλα τα προβλήματα των λαών που την αποτελούν;……………………………………………………………………………………………………………………………
• Έχει να αντιμετωπίσει ακόμη αρκετά ζητήματα στην πορεία ενοποίησής της;…………………………………………………………………………………………………………
β. Ποιους τομείς δράσης αφορούν οι εικόνες 27.1 και 27.2;…………………………………………………………………………………………………………………………………………
γ. Παρατηρήστε τις εικόνες 27.3 και 27.4 και διαβάστε τα σχόλιά τους. Στα πλαίσια της επίτευξης ποιων στόχων της η Ε.Ε. χρηματοδοτεί έργα που πραγματοποιούνται στη χώρα μας;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Κάθε ομάδα να παρουσιάσει στην τάξη τα αποτελέσματα της εργασίας της. Κατόπιν συζητήστε όλοι μαζί σχετικά με τη σημασία της Ε.Ε. για τη χώρα μας και για τα ευρωπαϊκά κράτη που συμμετέχουν σ' αυτήν.

3 Μελετώ στο σπίτιHtml (δικτυακός τόπος)

Η Ε.Ε. ξεκίνησε το 1957 ως μια οικονομική ένωση έξι κρατών με την ονομασία Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.). Στην πορεία της, και μετά από έξι διευρύνσεις μέχρι το 2007, η ταυτότητά της άλλαξε αποκτώντας σταδιακά και κοινωνική φυσιογνωμία. Στις μέρες μας πλέον η Ε.Ε. έχει μετεξελιχθεί σε νομισματική, οικονομική, πολιτική και κοινωνική ένωση 27 κρατών, υλοποιώντας δυναμικά την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Στη μέχρι τώρα διαδρομή της η Ένωση σημείωσε αρκετά επιτεύγματα, μερικά μόνο από τα οποία είναι τα εξής:


  img27.1
27.1 Εργαζόμενοι συνομιλούν με εργοδότες την Ημέρα της Εργασίας
στην Ε.Ε.
img27.2
27.2 Όξινη βροχή στην Ευρώπη: ένα οικολογικό πρόβλημα
χωρίς σύνορα

• Η απουσία πολεμικών συγκρούσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη της και η σταθερότητα χαρακτηρίζουν εδώ και δεκαετίες την ευρωπαϊκή καθημερινότητα, δίνοντας τη δυνατότητα για πρόοδο και ευημερία στους λαούς που συγκροτούν την Ένωση.
• Η κατάργηση της θανατικής ποινής, η προσήλωση στους δημοκρατικούς θεσμούς και ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δεδομένα για τα κράτη-μέλη της, ενώ αποτελούν βασικά κριτήρια που πρέπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί να ενταχθεί στην Ένωση.
• Τα σύνορα στην ενωμένη Ευρώπη έχουν καταργηθεί και επομένως οι ευκαιρίες που παρέχονται στους πολίτες της, με τη δημιουργία μιας τεράστιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς 500 εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι περισσότερες. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ε.Ε. έχει εξελιχθεί σε έναν ενιαίο χώρο στον οποίο οι άνθρωποι, τα εμπορεύματα, οι υπηρεσίες, τα χρήματα μπορούν να κυκλοφορούν με μεγάλη ελευθερία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε πολίτης της Ε.Ε. έχει δικαίωμα να ζει, να εργάζεται, να σπουδάζει και να συνταξιοδοτείται σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης εκείνος επιλέξει.
• Η χρήση κοινού νομίσματος, του ευρώ, αρχικά (το 2002) από τα 12 κράτη — μέλη και στη συνέχεια (από το 2008) από τα 15 κράτη-μέλη που συγκροτούν τη «ζώνη του ευρώ» διευκολύνει τις συναλλαγές των πολιτών της, αφού αυτοί μπορούν να ταξιδεύουν στην Ε.Ε. χρησιμοποιώντας ένα μόνο νόμισμα ή να συγκρίνουν τις τιμές ίδιων προϊόντων στα διαφορετικά κράτη κτλ.

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΡΑΤΟΣ
2002
2007
2008
Παράλληλα, η χρήση του ευρώ διευκολύνει κλάδους της οικονομίας όπως το εμπόριο, ο τουρισμός κ.ά. Αυτά τα επιτεύγματα (και πολλά άλλα) πραγματοποιήθηκαν χάρη στη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια των κρατών που συγκροτούν την Ε.Ε. Είναι ενδεικτικό ότι τα πλουσιότερα κράτη συνεισφέρουν οικονομικά στα φτωχότερα με τη χρηματοδότηση έργων (κατασκευή συγκοινωνιακών δικτύων, υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, κατασκευή σταθμών βιολογικού καθαρισμού κ.ά.), ώστε να υπάρχει μια ισορροπημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη όλων των πολιτών της Ένωσης. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, στην Ε.Ε. παρατηρούνται αρκετά προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν. Ορισμένα από τα σημαντικότερα είναι τα παρακάτω:

• Τα εκατομμύρια ανέργων και κυρίως νέων, όπως και οι εκατοντάδες χιλιάδες αστέγων σε όλα τα κράτη της Ένωσης. Επίσης, σε κάθε χώρα υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων (διαφορετικό για κάθε χώρα) που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
• Η χρήση, σε μεγάλο ποσοστό, ρυπογόνων μορφών ενέργειας (π.χ. πετρέλαιο) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κρατών-μελών της Ε.Ε., που επιβαρύνει το περιβάλλον και επιταχύνει τις κλιματικές αλλαγές.

Σήμερα μερικές μόνο από τις προτεραιότητες της Ε.Ε. είναι: η περαιτέρω διατήρηση της ειρήνης, η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η κοινωνική αλληλεγγύη, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη για όλους, η προστασία του περιβάλλοντος, η προσαρμογή στην κοινωνία της γνώσης, η λήψη μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές, η περιφερειακή ανάπτυξη, η καταπολέμηση της ανεργίας, οι ίσες ευκαιρίες για όλους, ο σεβασμός των πολιτισμικών διαφορών των ευρωπαϊκών λαών στη γλώσσα, στην ιστορία, στα ήθη και στα έθιμα κ.ά.

Html (δικτυακός τόπος)

Μέλος της Ε.Ε. είναι από το 1981 και η Ελλάδα. Με την ένταξή της στην Ένωση η Ελλάδα, μεταξύ άλλων:
• Ενίσχυσε αποτελεσματικά την αμυντική και τη διπλωματική θέση της στη νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και στη διεθνή σκηνή.
• Εξασφάλισε (μέσω της συνεχούς χρηματοδότησης από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της κοινοτικής κοινωνικής συνοχής) την απαραίτητη οικονομική στήριξη για την αποκατάσταση των παλαιών και την κατασκευή νέων βασικών υποδομών (οδικών αξόνων όπως π.χ. της Εγνατίας Οδού, σχολείων, λιμανιών, αεροδρομίων, τηλεπικοινωνιακών δικτύων κ.ά.) και προώθησε τη σύγκλιση της οικονομίας της με τις υπόλοιπες χώρες της Ένωσης.
• Στήριξε αποφασιστικά και συνέβαλε αποτελεσματικά στην ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.

Η Ε.Ε., από την άλλη πλευρά, χάρη στην παρουσία της Ελλάδας στην Ένωση, μεταξύ άλλων:
• Ενίσχυσε τις φιλειρηνικές αρχές και θέσεις της.
• Ενδυνάμωσε το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, αφού τόσο οι ελληνικές κυβερνήσεις όσο και οι Έλληνες ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζουν σταθερά την κοινωνική διάσταση σε κάθε κοινοτική πολιτική.
• Διεύρυνε την παρουσία της στη νοτιοανατολική Ευρώπη.
• Ανέπτυξε στενότερες σχέσεις συνεργασίας με ευαίσθητες γεωπολιτικά περιοχές του πλανήτη όπως τα Βαλκάνια και η Μέση Ανατολή.

Google Earth Google Earth Google Earth

  img27.3
27.3 Το μετρό της Αθήνας

img27.4
27.4 Πινακίδα κατασκευής σταθμού του μετρό της Αθήνας. Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί την κατασκευή του.
3 Επεκτείνω τις γνώσεις μουHtml (δικτυακός τόπος)

Οι αξίες και ο Χάρτης θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
«Η Ε.Ε. επιθυμεί να προωθήσει ανθρωπιστικές και προοδευτικές αξίες και να διασφαλίσει ότι η ανθρωπότητα θα επωφελείται και δε θα ζημιώνεται από τις παγκόσμιες αλλαγές. Οι ανάγκες των λαών δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν μόνο από τις δυνάμεις της αγοράς ή από τη μονομερή δράση μιας χώρας. Η Ε.Ε. λοιπόν εκφράζει μια ανθρωπιστική θεώρηση και ένα κοινωνικό πρότυπο που υποστηρίζονται από την τεράστια πλειονότητα των πολιτών της. Οι Ευρωπαίοι διαφυλάσσουν την πλούσια κληρονομιά αξιών που κατέχουν, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κοινωνική αλληλεγγύη, η ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η δίκαιη κατανομή των καρπών της οικονομικής ανάπτυξης, το δικαίωμα για ένα προστατευόμενο περιβάλλον, ο σεβασμός της πολιτισμικής, γλωσσικής και θρησκευτικής πολυμορφίας και μια αρμονική συνύπαρξη ανάμεσα στην παράδοση και την πρόοδο. Ο Χάρτης των θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., ο οποίος υιοθετήθηκε στη Νίκαια της Γαλλίας τον Δεκέμβριο του 2000, διατυπώνει όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σήμερα από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τους πολίτες τους. Αυτές οι αξίες μπορούν να δημιουργήσουν ένα αίσθημα συγγένειας ανάμεσα στους Ευρωπαίους. Ένα παράδειγμα είναι ότι όλες οι χώρες της Ε.Ε. κατήργησαν τη θανατική ποινή...»

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης, http://europa.eu
3 Αξιολογώ τι έμαθα
1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και με το γράμμα (Λ), αν είναι λανθασμένες:
  α. καταπολέμηση της ανεργίας (και ειδικά της ανεργίας των νέων) δεν αποτελεί προτεραιότητα για την Ε.Ε.
β. Ένα μειονέκτημα του ευρώ είναι ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει εύκολα σύγκριση τιμών ίδιων προϊόντων σε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε.
γ. Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί αναπτυξιακά προγράμματα στη χώρα μας, στο πλαίσιο του στόχου επίτευξης ισορροπημένης οικονομικής και κοινωνικής συνοχής για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης.
δ. Η Ε.Ε., με την Ελλάδα στους κόλπους της, ανέπτυξε στενότερες σχέσεις συνεργασίας με ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη όπως τα Βαλκάνια και η Μέση Ανατολή.
2. Ανάφερε τρία επιτεύγματα και τρία προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει και να επιλύσει η Ε.Ε.