Γεωλογία - Γεωγραφία (Α Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Β3.3
Άνθρωποι και θάλασσα – Τα νησιωτικά κράτη
 • Μελέτησε προσεκτικά τον χάρτη που ακολουθεί και παρουσιάζει την κατανομή των ανθρώπων πάνω στη Γη. Τι παρατηρείς; Σημείωσε Χ στην απάντηση που ταιριάζει στις παρατηρήσεις σου. Χάρτης

  Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν...
  • Κοντά στη θάλασσα.
  • Μακριά από τη θάλασσα.
  • Στις πεδινές περιοχές.
  • Στις ορεινές περιοχές. 

  Εικόνα

 • Γράψε τέσσερις λόγους οι οποίοι κατά τη γνώμη σου δικαιολογούν την επιλογή αυτή των ανθρώπων και οι οποίοι σχετίζονται με:

α) το κλίμα:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

β) το έδαφος:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

γ) τις μεταφορές και τα δίκτυα επικοινωνιών:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

δ) τις οικονομικές δραστηριότητες των ανθρώπων:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Τα νησιωτικά κράτη

 • Κάνε, με τη βοήθεια του χάρτη της τάξης σου, ένα «ταξίδι» στα μεγαλύτερα σε έκταση νησιωτικά κράτη του πλανήτη που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Συμπλήρωσε σε ποιον ωκεανό βρίσκεται κάθε νησιωτικό κράτος. Flash applet
ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΩΚΕΑΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΗ
Ινδονησία   13.677  
Μπαχάμες   1.000  
Ιαπωνία   3.500  
Φιλιππίνες   7.100  
Τζαμάικα   1  
Κύπρος   1  
Κομόρες
3  
Κιριμπάτι   36  
Σεΰχέλλες   115  
Μάλτα   3  
 • Κύκλωσε με κόκκινο χρώμα όσα από τα παραπάνω κράτη βρίσκονται στη Μεσόγειο.

Τα νησιωτικά κράτη αποτελούνται από ένα ή περισσότερα νησιά και διαφέρουν πολύ μεταξύ τους ως προς την έκταση, αλλά και ως προς την οικονομική τους ανάπτυξη.

 • Παρατήρησε το σκίτσο που ακολουθεί. Τι συμπεραίνεις για τα τρία μεγαλύτερα σε έκταση νησιωτικά κράτη σε σχέση με τον πληθυσμό και την οικονομική τους ανάπτυξη;

Εικόνα

Ιαπωνία: ένα πολύ ορεινό νησιωτικό κράτος


 • Μελέτησε τον χάρτη ανάγλυφου της Ιαπωνίας και διάβασε προσεκτικά τις πληροφορίες που δίνονται στη συνέχεια για τη χώρα αυτή.

Η Ιαπωνία ονομάζεται και «Χώρα του Aνατέλλοντος Ηλίου» από την κινεζική ονομασία της «Ζιν-Πεν-Κουό». Οι Κινέζοι την ονόμαζαν έτσι, επειδή ήταν το πιο ανατολικό κράτος της Ασίας.

Περιλαμβάνει 3.500 νησιά, από τα οποία τα τέσσερα μεγαλύτερα είναι:

.........................................................................................

........................................................................................

 • Παρατηρώντας τον χάρτη θα διαπίστωσες ότι η Ιαπωνία είναι μια πολύ ορεινή χώρα.
  • Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της χώρας και τι ύψος έχει;
  • Ποια άλλα ψηλά βουνά διακρίνεις;
  • Πού περιμένεις να συναντήσεις τις πιο εύφορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις; Αιτιολόγησε την απάντησή σου.
Εικόνα

 

Εικόνα

 • Από γεωλογική άποψη, η Ιαπωνία ανήκει στον λεγόμενο «πύρινο δακτύλιο», δηλαδή στις περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού όπου υπάρχουν πολλά ηφαίστεια. Μπορείς, με τη βοήθεια του χάρτη, να εντοπίσεις κάποια από τα ηφαίστειά της; Γράψε τα ονόματά τους.
.........................................................................................
.........................................................................................
 • Με ποιον τρόπο επηρεάζει η παρουσία τόσων ηφαιστείων τη ζωή των ανθρώπων;
 • Η Ιαπωνία ξεκινάει από τις 20° βόρειο γεωγραφικό πλάτος και καταλήγει στις 45° βόρειο γεωγραφικό πλάτος.
  • Το κλίμα της βόρειας Ιαπωνίας είναι πολύ πιο ψυχρό από το κλίμα των νότιων νησιών της. Εξήγησε, με τη βοήθεια του χάρτη, γιατί συμβαίνει αυτό.
  • Γιατί οι μεγαλύτερες πόλεις της χώρας αυτής είναι χτισμένες κοντά στις 35° βόρειο πλάτος;
 • Μελέτησε την «ταυτότητα» της Ιαπωνίας. Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και τον πληθυσμό της χώρας υπολόγισε την αριθμητική πληθυσμιακή της πυκνότητα (κάτοικοι ανά τετρ. χλμ.).

 • Από το συνολικό έδαφος της Ιαπωνίας μόνο το 12% είναι καλλιεργήσιμο. Αφού οι άνθρωποι προτιμούν να ζουν στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ποια είναι η φυσιολογική πυκνότητα της χώρας (κάτοικοι ανά τετρ. χλμ. καλλιεργήσιμης γης);

 • Σύγκρινε τις δύο πυκνότητες (αριθμητική και φυσιολογική). Τι παρατηρείς;

 Εικόνα

Εικόνα

 

 

 

 

 

 

«Το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου βρίσκει την Ιαπωνία σε τραγική κατάσταση. Οι νεκροί έφταναν τα 2.300.000, οι πόλεις ήταν ερείπια, οι λιμενικές και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις είχαν καταστραφεί ολοσχερώς».

Α. Masplier & P. Bloc-Duraffour
(1995), Le Japon, Breal.

H ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία

«Ένας από τους πιο κύριους κλάδους της ιαπωνικής βιομηχανίας είναι αυτός της κατασκευής αυτοκινήτων. Η ισχύς του βασίζεται στην ανάπτυξη της σιδηρουργίας – μεταλλουργίας, καθώς και στην ανάπτυξη των υποδομών στις μεταφορές και στο εμπόριο. Το 2004 κατασκευάστηκε από την Ιαπωνία το 21% της παγκόσμιας παραγωγής οχημάτων, από τα οποία το 37% εξήχθη στις Η.Π.Α., την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική».

Histoire Georgaphie, 6e
Hatier Edition

 • Παρατήρησε τον παρακάτω πίνακα, που παρουσιάζει τη θέση της ιαπωνικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την τελευταία πενταετία. Συναντάμε ιαπωνικά προϊόντα στην ελληνική αγορά; Ανάφερε παραδείγματα.
ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παραγωγή Παγκόσμια κατάταξη
Χάλυβας
Αυτοκινητοβιομηχανία
Ναυπηγική
Μηχανές
Χημικά προϊόντα
Φαρμακευτικά προϊόντα
Τηλεοράσεις
Ρομποτική
Για να μάθεις περισσότερα για τα νησιωτικά κράτη, κάνε ένα «ταξίδι στις Μολούκες» μέσα από το μάθημα Β3.3 του Τετραδίου Εργασιών.