Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Α, Β, Γ Γυμνασίου)

eikona

 

Λεξικό
αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Α', Β', Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Χαράλαμπος Συμεωνίδης, Ομότιμος Καθηγητής του
Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Γιώργος Ξενής, Επίκουρος Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Κύπρου
Ασημάκης Φλιάτουρας, Φιλόλογος
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙOΛOΓΗΤΕΣ
Ιωάννης Πετρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του
Π.Τ.Δ.Ε του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Σταυρούλα Ψαλιδάκου, Σχολική Σύμβουλος
Δήμητρα Δελλή, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΙΛOΛOΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Μόσχου Ιωάννα, Φιλόλογος
ΥΠΕΥΘΥNOΣ ΤOΥ ΜΑΘΗΜΑΤOΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Σωτήριος Γκλαβάς, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου
ΥΠΕΥΘΥNOΣ ΤOΥ ΥΠOΕΡΓOΥ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
Γεώργιος Στασινάκης, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός
Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΕΞΩΦΥΛΛO
Τριαντάφυλλος Πατρασκίδης, Zωγράφος
ΠΡOΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΦOΙ N. ΠΑΠΠΑ & ΣΙΑ Α.Ε.Β.Ε.,
Ανώνυμος Εκδοτική & Εκτυπωτική Εταιρεία

   

Γ' Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Αναπληρωτές Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Xαράλαμπος Συμεωνίδης, Γιώργος Ξενής, Ασημάκης Φλιάτουρας

 

 

 

 

Λεξικό
αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Α', Β', Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

    Το παρόν λεξικό παρουσιάζει την ιδιοτυπία ότι απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και ότι περιορίζεται υποχρεωτικά σε τριακόσιες περίπου σελίδες. Συνεπώς, οι ακόλουθες παράμετροι έπρεπε να αντιμετωπιστούν:

1) Το περιεχόμενο του γλωσσικού υλικού. Ήταν από την αρχή σαφές ότι η προσπάθεια έπρεπε να βασιστεί στο εγκυρότερο λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής, το λεξικό των Henry Liddell, Robert Scott και Henry Jones (= LSJ, αρ. 1 στη βιβλιογραφία) και στο αναθεωρημένο συμπλήρωμά του, που δημοσιεύτηκε το 1996. Ωστόσο, χρειαζόταν να γίνει δραστική περικοπή και στο μέγεθος του λημματολογίου και στον αριθμό των σημασιών του κάθε λήμματος. Αποφασίστηκε λοιπόν να χρησιμοποιηθούν τα εξής δύο κριτήρια για τη συγκρότηση του λημματολογίου: (α) Να ενταχθούν στο λεξικό οι λέξεις εκείνες που απαντούν με κάποια σχετική συχνότητα στα πεζά κείμενα του 5ου και 4ου αι. π.Χ. της αττικής διαλέκτου και από τις σημασίες της κάθε λέξης να καταχωριστούν μόνον εκείνες που είναι κοινότερες στην εν λόγω γραμματεία. Η δυσκολία στην υλοποίηση της απόφασης αυτής έγκειται κυρίως στο ότι δεν υπάρχει καμία στατιστική του λεξιλογίου της κλασικής αττικής πεζογραφίας που να δείχνει το συχνότερο λεξιλόγιό της, πράγμα που θα αποτελούσε έναν ασφαλή οδηγό για την κατάρτιση του βασικού λημματολογίου του λεξικού μας, κατά το πρότυπο λ.χ. της σύνταξης των εγχειριδίων που προορίζονται για τη διδασκαλία των ευρωπαϊκών γλωσσών. Έτσι είναι αναπόφευκτο να έχει παρεισφρήσει ένα στοιχείο υποκειμενικότητας στον τομέα αυτόν. Ποιητικές πάντως λέξεις δεν περιλαμβάνονται σχεδόν ποτέ στο λεξικό, εκτός και αν πρόκειται για ποιητικές λέξεις που διαφωτίζουν την ετυμολογία των αντίστοιχων λέξεων του πεζού λόγου [λ.χ. ἀοιδή > ᾠδή], και για το λόγο αυτόν εμφανίζονται, εάν συντρέχει ο ειδικός αυτός λόγος, μόνον στο ετυμολογικό μέρος ορισμένων λημμάτων. (β) Να μην περιληφθούν λέξεις της αρχαίας ελληνικής που είτε επιβιώνουν με φυσική γλωσσική εξέλιξη είτε επανήλθαν με λόγια επέμβαση στη νέα ελληνική και είναι απόλυτα κατανοητές σήμερα (λ.χ. ἄγαμος, ἀγκάλη, θρηνέω, ἱκέτης κτλ.).

  2) Η ελκυστικότητα προς το μαθητή. Οι χρηστικές πληροφορίες εισάγονται με χρώματα ή ειδικά σύμβολα, με τα οποία εύκολα εξοικειώνεται ο μαθητής και βρίσκει γρήγορα και άμεσα τη σημασιολογική, ετυμολογική ή άλλη πληροφορία που αναζητεί.

  Το παρόν λεξικό συντάχθηκε με βάση τις παρακάτω προγραμματικές αρχές:
Α. Λημματικοί τύποι και υπολημματικοί τύποι
 Ως «λημματικοί τύποι» ή απλά «λήμματα» χαρακτηρίζονται οι «βασικές μονάδες του λημματολογίου» ή απλά «λέξεις», οι οποίες βρίσκονται στην αρχή κάθε «λεξικογραφικού άρθρου» και είναι τυπωμένες με κόκκινα έντονα στοιχεία, ώστε ο εντοπισμός τους από το χρήστη του λεξικού να γίνεται εύκολα και γρήγορα. Στις βασικές αυτές μονάδες, όπως είναι φυσικό, έχουν περιληφθεί λέξεις που ανήκουν σε όλα τα μέρη του λόγου (ουσιαστικά, ρήματα, αντωνυμίες, προθέσεις κτλ.). Για καθεμιά από αυτές έχουν εφαρμοστεί συγκεκριμένες συμβάσεις λημματογράφησης, οι οποίες είναι οι εξής:
(α) Για τα ουσιαστικά: Ο κανονικός τύπος του λήμματος είναι η ονομαστική ενικού, η οποία είναι τυπωμένη με κόκκινα έντονα στοιχεία [ἀγορά, -ᾶς, ἡ]. Για όσες περιπτώσεις το ουσιαστικό απαντά σε δύο μορφές, δίνεται και δεύτερος λημματικός τύπος, πάλι με έντονα κόκκινα στοιχεία, ο οποίος χωρίζεται από τον πρώτο με το σύμβολο & (με μαύρα στοιχεία). Ακολουθεί η κατάληξη της γενικής και το άρθρο του ουσιαστικού.
(β) Για τα επίθετα, τις αντωνυμίες, τις μετοχές: Ο κανονικός τύπος του λήμματος είναι η ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους. Κατόπιν, έπειτα από κόμμα, καταγράφονται οι αντίστοιχες καταλήξεις του θηλυκού και του ουδέτερου γένους [ἀγαθός, -ή, -ὸν ή βαρύς, -εῖα, -ύ]. Εάν στην κατηγορία των δικατάληκτων τριγενών επιθέτων της γ΄ κλίσης υπάρχει μετακίνηση του τόνου στο ουδέτερο γένος, τότε καταγράφεται για λόγους ευκρίνειας η κατάληξη του αρσενικού/θηλυκού και η ονομαστική του ουδετέρου [ἀνάντης, -ης, ἄναντες].
(γ) Για τα ρήματα: Ο κανονικός τύπος του λήμματος είναι το α΄ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα της οριστικής [ἄγω], εκτός από τις περιπτώσεις των ρημάτων που απαντούν μόνο στο γ΄ πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα [δεῖ]. Σε περίπτωση πολυτυπίας ισχύει ό,τι και για τα ονοματικά στοιχεία του λημματολογίου, δηλαδή καταγράφονται όλοι οι τύποι [ἀπόλλυμι & ἀπολλύω].
(δ) Για τα άκλιτα μέρη του λόγου (προθέσεις, συνδέσμους, επιρρήματα, επιφωνήματα): Σε περίπτωση πολυτυπίας καταχωρίζονται όλοι οι τύποι [ἄχρι & ἄχρις].
Οι υπολημματικοί τύποι απαρτίζονται από λέξεις που υπάγονται στο βασικό λήμμα, γιατί έχουν άμεση μορφολογική και σημασιολογική σχέση με αυτό. Οι υπολημματικοί τύποι, για τους οποίους παρέχεται ξεχωριστή ερμηνεία (κάποτε και με παραδείγματα ή παραθέματα), μπορούν να ανήκουν σε όλα τα μέρη του λόγου, συνήθως όμως είναι ρηματικοί τύποι της μέσης ή της παθητικής φωνής [βλ. λήμμα ἐπιτίθημι, σημ. 4], απρόσωπα ρήματα ή μετοχές [βλ. λήμμα εἰκός, σημ. 1], καθώς και τύποι επιρρημάτων [βλ. λήμμα εὐπετής, σημ. 2]. Οι υπολημματικοί τύποι είναι τυπωμένοι με κανονικά μαύρα στοιχεία και δε συγχέονται με τους βασικούς λημματικούς τύπους (που είναι τυπωμένοι σε έντονο κόκκινο χρώμα), στους οποίους και υπάγονται.

 

   Β. ∆ιάρθρωση του λεξικογραφικού άρθρου

   Μετά το λημματικό τύπο ή το βασικό λήμμα παρατίθενται:
(α) Απαραίτητα η γραμματική κατηγορία του λημματικού τύπου (π.χ. ρήμα, ουσιαστικό κτλ.) με κεφαλαία στοιχεία μικρότερου μεγέθους σε χρώμα μπλε.
(β) Ενδεχομένως σύντομα σχόλια για τις γραμματικές ιδιότητες του βασικού λήμματος (για ουσιαστικά λ.χ. «μεταπλαστό», για ρήματα «αποθετικό, μεταβατικό κτλ.»). Όλες αυτές οι πληροφορίες αυτής της κατηγορίας, που προσφέρουν ευρύτερη ενημέρωση στο χρήστη του λεξικού, καταγράφονται σε ξεχωριστή σειρά, κάτω από το λημματικό τύπο και πριν από τη σημασιολογική επεξεργασία του λήμματος, με μικρότερα στοιχεία.
(γ) Πίνακες για ορισμένα λήμματα, που έχουν αρχικούς χρόνους ρημάτων, παραθετικά επιθέτων και κλίση ανώμαλων ουσιαστικών, επιθέτων και αντωνυμιών, που διευκολύνουν το μαθητή να έχει καλύτερη εποπτεία του προσφερόμενου γλωσσικού υλικού. Στην περίπτωση ενός πίνακα ρήματος όπου εμφανίζονται ορισμένοι μόνον χρόνοι της ενεργητικής ή μεσοπαθητικής φωνής, το εξαγόμενο συμπέρασμα είναι ότι οι μη αναφερόμενοι χρόνοι του ρήματος δεν είναι εύχρηστοι ή ότι σπάνια χρησιμοποιούνται. Για τους αρχικούς χρόνους ορισμένων σύνθετων ρημάτων ο χρήστης παραπέμπεται στους αρχικούς χρόνους του απλού ρήματος για λόγους οικονομίας χώρου, παρά το γεγονός ότι το σύνθετο ρήμα δεν εμφανίζεται αναγκαστικά σε όλους τους χρόνους του απλού ρήματος. Το γεγονός αυτό δεν το αγνοεί ασφαλώς ούτε το LSJ, που δεν καταχωρίζει τους χρόνους πολλών σύνθετων ρημάτων με σχολαστική ακρίβεια, όπως κάνει για τα απλά, παρά μόνον ορισμένων πολύ εύχρηστων. Τη μορφολογική και φωνολογική εικόνα της σύνθεσης [λ.χ. συλλέγω, συν-έλεγον] στις περιπτώσεις αυτές τη συμπληρώνει ο καθηγητής.
(δ) Η σημασία του λήμματος, που είναι τυπωμένη με καφέ κανονικά στοιχεία [ἄβαξ, -ακος, ὁ πλάκα, σανίδα]. Εάν το λήμμα έχει περισσότερες από μία σημασίες, τότε γίνεται κατάταξη των σημασιών. Οι κύριες σημασίες σημειώνονται με έντονα τυπωμένους αραβικούς αριθμούς σε μπλε χρώμα [1., 2., 3. …], ενώ οι ιδιαίτερες σημασιολογικές αποχρώσεις δηλώνονται με ελληνικά πεζά στοιχεία, έντονα τυπωμένα, σε μπλε χρώμα επίσης [α., β., γ. …]. Σε περιπτώσεις παγιωμένων συνδυασμών λέξεων (ή φρασεολογισμών), ιδιωτισμών ή παροιμιών, που συνοδεύονται από ερμηνευτικές πληροφορίες, χρησιμοποιείται μπλε βούλα [], λ.χ. στο λ. Ἀβδηρίτης, -ου, ὁ: ως Ἀβδηρίτας οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν παροιμιωδώς τους ηλιθίους. Η ίδια βούλα χρησιμοποιείται για να εισαγάγει μια εξειδικευμένη σημασία του βασικού λήμματος ή του υπολήμματος.
(ε) Το παράδειγμα χρήσης, που παρατίθεται αμέσως μετά τις σημασιολογικές πληροφορίες, από τις οποίες χωρίζεται με διπλή τελεία. Τα παραδείγματα, που προέρχονται στην πλειονότητά τους από αττικά πεζά κείμενα, αλλά ορισμένα έχουν απλοποιηθεί για να είναι ευκολότερα κατανοητά από το μαθητικό κοινό, είναι τυπωμένα με πλάγια στοιχεία. Ακολουθούνται από το σύμβολο ίσον [=] και από τη μετάφρασή τους στην κοινή νεοελληνική [δόκησις, -εως, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 1. γνώμη, εντύπωση: ἡ δόκησις τῆς ἀληθείας μόλις βεβαιοῦται = η εντύπωση ότι ο ομιλητής λέει την αλήθεια με δυσκολία εμπεδώνεται].
(στ) Η οικογένεια λέξεων, που εισάγεται με το ειδικό σύμβολο family σε μπλε χρώμα και αφορά τη συμμετοχή του λημματικού τύπου σε παράγωγες και σύνθετες λεξικές μονάδες, που σημειώνονται ως παράγ(ωγα) και σύνθ(ετα) σε έντονο πράσινο χρώμα.
(ζ) Τα συνώνυμα και αντώνυμα, που εισάγονται με τα σύμβολα = και αντίστοιχα σε έντονο μπλε χρώμα.
(η) Οι αντίστοιχοι τύποι της κοινής νεοελληνικής, όπου επισημαίνεται η μορφολογική και σημασιολογική εξέλιξη της ίδιας λέξης στη ΝΕ. Η εισαγωγή στην κατηγορία αυτή γίνεται με την ένδειξη ΝΕ σε έντονο μπλε χρώμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προσδιορίζονται όλες οι σημασίες που έχει η λέξη στη ΝΕ, αλλά επιλέγονται μόνον εκείνες που συμπίπτουν με τις αρχαιοελληνικές σημασίες της λέξης που παρατίθενται. Επίσης, όταν σημειώνεται ότι η λέξη στη ΝΕ χρησιμοποιείται με άλλες σημασίες, δε σημαίνει ότι αυτές οι άλλες σημασίες κατ’ ανάγκην δεν ανάγονται στην αρχαία εποχή, αλλά ότι πάντως δεν ανήκουν στις αρχαιοελληνικές σημασίες που επιλέχθηκαν να παρατεθούν.
(θ) Η ετυμολογία μέσα σε όρθιες αγκύλες [ ] με κανονικά μαύρα στοιχεία. Για λόγους οικονομίας η ετυμολογία δίνεται με κάθε δυνατή συντομία και δεν είναι πάντοτε εύκολο να γίνει κατανοητή από το μαθητή, γιατί προϋποθέτει τη γνώση στοιχειωδών κανόνων της αρχαίας ελληνικής ιστορικής γραμματικής, που δυστυχώς δε διδάσκεται στη Μέση Εκπαίδευση. Συνεπώς, η ετυμολογία απευθύνεται περισσότερο στον καθηγητή, που μπορεί να τη διδάξει στο μαθητή ιδίως αν συμβουλευτεί ορισμένα βασικά βοηθήματα που περιλαμβάνει η βιβλιογραφία. Συχνά γίνεται αναφορά σε συγγενικούς και παράλληλους τύπους των άλλων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, για να κατανοήσει ο μαθητής ότι η ελληνική είναι μέλος της μεγάλης αυτής οικογένειας γλωσσών που καλύπτει ολόκληρη την Ευρώπη και φτάνει ως τις Ινδίες. Βασικό στοιχείο της ετυμολογικής ανάλυσης είναι αν η ετυμολογούμενη λέξη είναι παράγωγη ή σύνθετη. Οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες σημειώνονται με έντονο πράσινο χρώμα [λιθ. = λιθουανικός], όπως και οι ενδείξεις για την αβέβαιη ή άγνωστη ετυμολογία [αβέβ. ετυμ. = αβέβαιας ετυμολογίας ή άγν. ετυμ. = άγνωστης ετυμολογίας]. Γλωσσικοί τύποι που σημειώνονται με αστερίσκο [*βαλανο- <*gwol-eno] δε μαρτυρούνται στις αντίστοιχες γλώσσες.

Ελπίζουμε ότι το λεξικό αυτό, που αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στη χώρα μας για τη σύνταξη λεξικού της αρχαίας ελληνικής για σχολική χρήση, θα αποτελέσει την αφορμή για τη σύνταξη και άλλων ανάλογων λεξικών στο μέλλον, που θα στηρίζονται στις παρατηρήσεις και την παιδαγωγική εμπειρία των συναδέλφων που διδάσκουν στη Μέση Εκπαίδευση, ώστε να φτάσουμε κάποτε σε μορφή λεξικών των κλασικών γλωσσών που θα είναι εύληπτα στο μαθητή και χρήσιμα στον εκπαιδευτικό.

Η Συντακτική Ομάδα

Χαράλαμπος Συμεωνίδης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Γεώργιος Ξενής, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

Ασημάκης Φλιάτουρας, δρ Φιλολογίας

 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

με καφέ χρώμα σημειώνεται η σημασία της λέξης
σε πλαγιαστά γράμματα
γράφεται κυρίως το αρχαίο παράδειγμα ή παράθεμα, αλλά δευτερευόντως γράφονται και ορισμένοι υπολημματικοί τύποι
= (σε μαύρο χρώμα)
εισάγει τη μετάφραση του αρχαίου παραδείγματος ή παραθέματος στη νέα ελληνική
= (σε έντονο μπλε χρώμα) συνώνυμα (αρχαίες λέξεις με παρόμοια σημασία)
(σε έντονο μπλε χρώμα) αντώνυμα (αρχαίες λέξεις με αντίθετη σημασία)
« »
μέσα σε εισαγωγικά περικλείεται η σημασία κάποιων χρόνων, συνωνύμων και αντωνύμων, νεοελληνικών λέξεων και λέξεων στο πλαίσιο συνήθως του ετυμολογικού τμήματος του λήμματος
family (σε μπλε χρώμα)

οικογένεια της λέξης (λέξεις που έχουν την ίδια ρίζα / βάση με το λημματικό τύπο, τα παράγωγα και τα σύνθετά της)

ΝΕ (σε έντονο μπλε χρώμα)
λέξεις της νέας ελληνικής που προήλθαν από τις αντίστοιχες λέξεις της αρχαίας γλώσσας
hand (σε έντονο μπλε χρώμα) βλέπε
[    ] μέσα σε αγκύλες περιλαμβάνεται το ετυμολογικό τμήμα του λήμματος
> (στο ετυμ. τμήμα) εξελίσσεται/εξελίχθηκε σε, π.χ. αἴθ-ω + -ρα > αἴθρα, ἡ
< (στο ετυμ. τμήμα) προέρχεται/προήλθε από, π.χ. αἴθρα, ἡ < αἴθ-ω + -ρα
* (στο ετυμ. τμήμα) δε μαρτυρείται ο τύπος, δεν απαντά πουθενά μέσα στα κείμενα και είναι εντελώς υποθετικός (π.χ. *ἀγάλjομαι > ἀγάλλομαι, *wek-: ἄκων)

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ

αβέβ(αιος) εν(ικός) παθ(ητικός)
αγγλ(ικός) ενν(οείται) παρ(αγωγικός)
αγγλοσαξον(ικός) επέκτ(αση) παράγ(ωγος)
άγν(ωστος) επιγρ(αφή) παράγ. λ. = παράγωγη λέξη
ΑΕ = αρχαίος ελληνικός επίθ(ημα) παρακ(είμενος)
αθροιστ(ικός) επίρρ(ημα) παράλλ(ηλος)
αιγυπτ(ιακός) επιφ(ώνημα) παρατ(ατικός)
αιολ(ικός) ετυμ(ολογία) πβ. = παράβαλε
αιτ(ιατ)(ική) ηχομιμ(ητικός) περιληπτ(ικός)
ακκαδ(ικός) θεσσαλ(ικός) περσ(ικός)
αλβ(ανικός) θρακ(ικός) πιθ(ανός)
αμετάβ(ατος) ιλλυρ(ικός) πληθ(υντικός)
αναδιπλ(ασιασμός) ινδ(ικός) ποιητ(ικός)
αναφορ(ικός) ΙΕ = ινδοευρωπαϊκός προεκτετ(αμένος)
αντίθ(ετος) ιρλ(ανδικός) προελλ(ηνικός)
αντικ(είμενο) ισλ(ανδικός) πρόθ(εση)
αντων(υμία) ιταλ(ικός) προθεμ(ατικός)
αόρ(ιστος) ιων(ικός) προθετ(ικός)
απαρέμφ(ατο) κ.ά. = και άλλα προστ(ακτική)
απλολ(ογία) καρ(ικός) πρόσ(ωπο)
απρόσ(ωπος) καυκασ(ιανός) προσ(ωπ)(ικός)
αργολ(ικός) κλητ(ική) πρωσ(ικός)
αρκ(αδικός) κρητ(ικός) π.χ. = παραδείγματος χάριν
αρμ(ενικός) κτλ. = και τα λοιπά ρ(ήμα)
αρνητ(ικός) κυπρ(ιακός) ρηματ(ικός)
αρσεν(ικός) λατ(ινικός) ρωσ(ικός)
αρχ(αίος) λ(έξη) σημ(ασία)
ασυναίρ(ετος) λ(ήμμα) σημιτ(ικός)
αττ(ικός) λιθ(ουανικός) σκυθ(ικός)
βαλτ(ικός) λόγ(ιος) σλαβ(ικός)
βαλτο-σλαβ(ικός) λοκρ(ικός) σλοβακ(ικός)
βεβαιωτ(ικός) λυδ(ικός) σλοβεν(ικός)
βλ(έπε) λ.χ. = λόγου χάριν σουμερ(ικός)
γαλατ(ικός) μακεδ(ονικός) στερ(ητικός)
γεν(ική) μέλλ(οντας) συγγεν(ικός)
γερμ(ανικός) μεσογ(ειακός) συγκρ(ιτικός)
γοτθ(ικός) μεταβ(ατικός) συνεσταλμ(ένος)
δάν(ειος) μεταγεν(έστερος) συνηρημ(ένος)
δεικτ(ικός) μεταπτ(ωτικός) συνθ(ετ)(ικός)
δηλ(αδή) μεταφορ(ικός) σύνθ(ετος)
δημοτ(ικός) μικρασ(ιατικός) σύνθ. λ. = σύνθετη λέξη
διαλ(εκτικός) μόρ(ιο) συντ(ελεσμένος)
δοτ(ική) μτχ. = μετοχή τοχαρ(ικός)
δωρ(ικός) μυκην(αϊκός) υπερθετ(ικός)
εβρ(αϊκός) ΝΕ = νεοελληνικός, ή, -ό υπερσ(υντέλικος)
εγκλιτ(ικός) ομόρρ(ιζος) υποκοριστ(ικός)
έκφρ(αση) ονομαστ(ική) φοινικ(ικός)
ελλ(ηνικός) οσετ(ικός) φρ(άση)
ενεργ(ητικός) ουδ(έτερος) φρυγ(ικός)
ενεστ(ώτας) ουμβρ(ικός) χετιτ(ικός)
ένθ(ημα) ουσιαστικοπ(οίηση)  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1) A Greek-English Lexicon, compiled by Henry George Liddell and Robert Scott, revised and augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones, with the assistance of Roderick Mckenzie and with the cooperation of many scholars, ένατη έκδοση (πρώτη το 1843), Oxford 1940. With a revised supplement, edited by P.G.W. Glare, with the assistance of A.A. Thomson, Oxford 1996.

(2) Ελληνική μετάφραση της όγδοης έκδοσης (1897) του προηγούμενου λεξικού αποτελεί το Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, μεταφρασθέν εκ της Αγγλικής εις την Ελληνικήν υπό Ξενοφώντος Π. Μόσχου, δ.φ., καθηγητού, διά πολλών δε βυζαντινών ιδίως λέξεων και φράσεων πλουτισθέν και εκδοθέν επιστασίᾳ Μιχαήλ Κωνσταντινίδου, τόμοι 4, Αθήνα (χωρίς χρονολογία).

(3) Σταματάκος Ιωάννης, Λεξικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, Αθήναι 1949.

(4) An Intermediate Greek-English Lexicon founded upon the seventh edition (1883) of Liddell and Scott’s Greek-English Lexicon, Oxford 1889 (επανεκτύπωση 2001).

(5) A Lexicon abridged from Liddell and Scott’s Greek-English Lexicon, Oxford 2001 (επανεκτύπωση της πρώτης έκδοσης, 1891).

(6) Allen W.S., Vox graeca. A guide to the pronunciation of Classical Greek, Cambridge 1974. Ελληνική μετάφραση Μ. Καραλή και Γ. Παράσογλου, Η προφορά της Ελληνικής στην κλασική εποχή, Θεσσαλονίκη (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Α.Π.Θ.), 2000.

(7) Buck, Carl Darling, Introduction to the Greek Dialects, Chicago 1928.

(8) Chantraine Pierre, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, τόμ. 1-2, Paris 1968-1980.

(9) Frisk Hjalmar, Griechisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1960-1973.

(10) Σταματάκος Ιωάννης, Ιστορική γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής κατά τα πορίσματα της συγκριτικής γλωσσολογίας, τόμ. 1-2, Αθήνα 1968.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

Αἰσχίνης: Κατὰ Κτησιφῶντος
Περὶ τῆς παραπρεσβείας
Κατὰ Τιμάρχου
  Ἰσοκράτης: Ἀρεοπαγιτικὸς
Ἑλένης ἐγκώμιον
Εὐαγόρας
Νικοκλῆς
Παναθηναϊκὸς
Πανηγυρικὸς
Περὶ τῆς ἀντιδόσεως
Περὶ τῆς εἰρήνης
Πρὸς Νικοκλέα
Φίλιππος
Ἀνδοκίδης: Περὶ τῆς ἑαυτοῦ καθόδου
Περὶ τῆς πρὸς Λακεδαιμονίους
εἰρήνης
Περὶ τῶν μυστηρίων
  Λυκοῦργος: Κατὰ Λεωκράτους
Ἀντιφῶν: Περὶ τοῦ Ἡρῴδου φόνου
Περὶ τοῦ χορευτοῦ
Τετραλογία Α΄, Β΄, Γ΄
Φαρμακείας κατὰ τῆς μητρυιᾶς
  Λυσίας: Κατὰ Ἀγοράτου
Κατὰ Ἐρατοσθένους
Ὑπὲρ τοῦ Ἐρατοσθένους  φόνου ἀπολογία
Ἀριστοτέλης: Ἠθικὰ Νικομάχεια
Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι
Πολιτικὰ
Ῥητορικὴ
  Ξενοφῶν: Ἀπομνημονεύματα
Ἑλληνικὰ
Κύρου Ἀνάβασις
Κύρου παιδεία
Οἰκονομικὸς
Συμπόσιον

∆είναρχος:

 

∆ημοσθένης:

Κατ’ Ἀριστογείτονος
Κατὰ ∆ημοσθένους
Κατὰ Φιλοκλέους

Κατὰ Λεπτίνου
Κατὰ Μειδίου
Κατὰ Φιλίππου Α΄
Ὀλυνθιακὸς Α΄, Β΄, Γ΄

Περὶ Ἁλοννήσου
Περὶ συμμοριῶν
Περὶ τῆς ἀτελείας πρὸς Λεπτίνην

Περὶ τῆς παραπρεσβείας

Περὶ τῆς τῶν Ῥοδίων ἐλευθερίας

Περὶ τοῦ στεφάνου

Πρὸς τὴν ἐπιστολὴν τὴν Φιλίππου

Φιλιππικὸς Α΄, Β΄, Γ΄

Πρὸς Βοιωτὸν περὶ τοῦ ὀνόματος

  Πλάτων: Ἀπολογία Σωκράτους
Γοργίας
Εὐθύδημος
Εὐθύφρων
Ἱππίας μείζων
Κρατύλος
Κρίτων
Λάχης
Μένων 
Νόμοι
Πολιτεία
Πρωταγόρας
Συμπόσιον
Φαίδων
Φαῖδρος
Χαρμίδης

Θουκυδίδης:

Ἱστορίαι