Μαθηματικά (Ε' Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)

επαναληπτικό 8

Κεφάλαια 45 - 52

Στα κεφάλαια αυτά έμαθα:

  • να πραγματοποιώ μετατροπές μονάδων μέτρησης διάφορων μεγεθών χρησιμοποιώντας τις σχέσεις που έχει η βασική μονάδα μέτρησης ενός μεγέθους με τις υποδιαιρέσεις και τα πολλαπλάσιά της,
  • να μετρώ διάφορα μεγέθη χρησιμοποιώντας τυπικές και άτυπες μονάδες μέτρησης,
  • να εκφράζω τα αποτελέσματα των μετρήσεων με διαφορετικές μορφές αριθμών,
  • να υπολογίζω την περίμετρο επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων χρησιμοποιώντας τις ιδιότητές τους,
  • να υπολογίζω τα εμβαδά τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογώνιου τριγώνου,
  • να αναγνωρίζω, να ονομάζω, να ταξινομώ και να συνδέω μεταξύ τους γεωμετρικά σχήματα και γεωμετρικά στερεά,
  • να σχεδιάζω γεωμετρικά σχήματα και γεωμετρικά στερεά,
  • να αναλύω ή να συνθέτω γεωμετρικά σχήματα και γεωμετρικά στερεά,
  • να λύνω σχετικά προβλήματα.
Ασκήσεις _____________________________________________________
Εικόνα

Αντιστοιχίζουμε μεγέθη με μονάδες μέτρησης:

Εικόνα


Εικόνα

Κυκλώνουμε τη μονάδα μέτρησης με την οποία θα μετρήσουμε:

την απόσταση ανάμεσα σε δύο πόλεις:
Α. μ.     Β. χιλ.     Γ. χμ.     Δ. τ.μ.
την επιφάνεια ενός χαλιού:
Α. μ.     Β. τ.μ.     Γ. τ.εκ.     Δ. κ.μ.
τον όγκο μιας ντουλάπας:
Α. μ.     Β. τ.μ.     Γ. κ.μ.     Δ. l
τη χωρητικότητα μιας πισίνας:
Α. μ.     Β. τ.μ.     Γ. κ.μ.     Δ. l
τη διάρκεια ενός αγώνα ποδοσφαίρου:
Α. ημ.     Β. ώρ.     Γ. λεπ.     Δ. δευτ.
την ηλικία ενός πλάτανου:
Α. ημ.     Β. μήν.     Γ. έτ.     Δ. αι.

επαναληπτικό 8

Κεφάλαια 45 - 52


1ο Πρόβλημα __________________________________________________
Εικόνα

Το κουτί της διπλανής εικόνας έχει μήκος 40 εκ., πλάτος 25 εκ. και ύψος 10 εκ. Πόση κορδέλα θα χρειαστεί η Δανάη, για να τυλίξει το κουτί με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα;2ο Πρόβλημα __________________________________________________
Εικόνα

Ο Γιάννης έκοψε τετράγωνα με μήκος πλευράς 12 εκ. σε διάφορα χρώματα κι έφτιαξε το διπλανό κολάζ. Πόση είναι η περίμετρος και πόσο το εμβαδό της επιφάνειας του κολάζ;
3ο Πρόβλημα __________________________________________________
Εικόνα

Σε έναν υπαίθριο χώρο στήθηκε μια εξέδρα η οποία έχει το σχήμα και τις διαστάσεις που φαίνονται στη διπλανή εικόνα. Ποιος είναι ο όγκος της εξέδρας;
4ο Πρόβλημα __________________________________________________
Εικόνα

Μια πισίνα σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου έχει εσωτερικά μήκος 8 μ., πλάτος 6 μ. και ύψος 4,5 μ. Πόσα € ξοδεύει ο κύριος Γιώργος, για να γεμίσει τα $\dfrac{5}{6}$ της πισίνας, αν κάθε κυβικό μέτρο νερού κοστίζει 2,7 €;

5ο Πρόβλημα __________________________________________________
Εικόνα

Ο Γιάννης γεννήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Η αδερφή του, η Μαρία, είναι έναν χρόνο και μία ημέρα μεγαλύτερή του. Πότε γεννήθηκε η Μαρία;
Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα   Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα

Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα    Μικροπείραμα μικροπείραμα