Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ΄ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 6. Γινόμαστε μικροί ερευνητές
Από το σπίτι στο σχολείο και απ' το σχολείο στο σπίτι: Λίγος ελεύθερος χρόνος… και πολλές ιδέες για το πώς θα «γεμίσει». Εγώ, όμως, μπορώ να πάρω την τελική απόφαση;
Εικόνα
Ας υποθέσουμε ότι μας απασχολεί το ερώτημα:
«Με ποιες δραστηριότητες μπορούμε να ασχολού­μαστε στον ελεύθερο χρόνο μας;»
Οι γονείς μας μάς προτεί­νουν να ερευνήσουμε μόνοι μας το ερώ­τημα. Ας ξεκινήσουμε!
Αναζητούμε σε πηγές με τι είδους δραστηριό­τητες μπορεί κάποιος να ασχοληθεί στον ελεύθερο χρόνο του:
ΕικόναΣε ποιες πηγές μπορούμε να ψάξουμε;
ΕικόναΔιαλέγουμε όσες δραστηριότητες μας ενδια­φέρουν.
ΕικόναΜαθαίνουμε περισσότερα γι' αυτές. Με ποιον τρόπο;
ΕικόναΤώρα συμπληρώνουμε έναν κατάλογο με πιθανές προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο μας.
Αποκλείουμε - Συζητούμε - Επιλέγουμε
ΕικόναΑποκλείουμε από τον κατάλογό μας όσες δραστηριότητες δε θέλουμε ή δεν μπορού­με να ασχοληθούμε μ' αυτές, για παρά­δειγμα: «με εξυπηρετεί να πηγαίνω αυτές τις μέρες;», «πόσο χρόνο θα μου παίρνει κάθε εβδομάδα;». Ποια άλλα κριτήρια θα βά­­λουμε;
ΕικόναΣυζητούμε με τους γονείς μας: Παίρνουμε υπόψη τις προσωπικές μας προτιμήσεις και τις δυσκολίες που υπάρχουν (π.χ. το κόστος, την απόσταση, τις υποχρεώσεις των γονιών μας και τη γνώμη τους).
ΕικόναΕπιλέγουμε από τον κατάλογό μας τη δραστηριότητα εκείνη που μας ενδιαφέρει περισσότερο.
Χωρίζουμε τις δραστηριότητες που
καταγρά­ψαμε σε μικρότερες
ομάδες, αφού αποφασί­σουμε κάποια
κριτήρια, π.χ. δραστηριότητες που
γίνονται σε εσωτερικό ή σε
εξωτερικό χώ­ρο, αθλητικές ή όχι.
ΕικόναΜπορούμε να βρούμε και άλλα
κριτήρια για να χωρίσουμε ομάδες
δραστηριοτήτων;

Οργανώνουμε το πρόγραμμά μας
σύμφωνα με τη δραστηριότητα που
επιλέξαμε: επικοινωνούμε με τους
αρμόδιους, μαθαίνουμε πε­ρισ­σότερες
πληροφορίες για το πρό­γραμμα
και για τον εξοπλισμό που
μπορεί να είναι απαραίτητος.
Γραφόμαστε, ενημερώνουμε τους φί-
λους μας που μπορεί να ενδιαφέ-
ρονται και… ξεκινάμε!

Παρουσίαση Flash Applet
Αυτό που θα κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας θα είναι για μας πιο διασκεδαστικό και ενδιαφέρον αν το έχουμε επιλέξει μόνοι μας, αφού ερευνήσουμε και μελετήσουμε από πριν ποιες δραστηριότητες υπάρχουν και ποιες είναι οι καλύτερες για μας. Η πορεία που ακολουθήσαμε από το πρώτο μας ερώτημα μέχρι την απόφασή μας ήταν..………..................................................………...........................................…….........
Οι άνθρωποι, αν και μιλάμε διαφορετικές γλώσσες, καταφέρνουμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας ... ...………................................................ Με ποιους τρόπους;
Με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ενημερωνόμαστε για όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Ένα από τα πα­λαιό­τερα μέσα ενημέρωσης είναι οι εφημερίδες. Για να φτάσουν στα χέρια μας, χρειάζεται η συ­νερ­γασία πολλών επαγγελματιών.
Όταν διαβάζουμε βιβλία, ενημερωνόμαστε, «ταξιδεύουμε», γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας, μα­θαίνουμε .......…………............................................. Τι είδους βιβλία υπάρχουν;
Το ραδιόφωνο, για πολλές δεκαετίες, ήταν το κύριο μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του κοινού ... …........................................... Πότε ακούμε ραδιόφωνο σήμερα;
Η τηλεόραση μας ενημερώνει γρήγορα, παραστατικά και μας ψυχαγωγεί ........................................……………………………………….……....................... Πώς χρησιμοποιούμε σωστά την τηλεόραση;
Μία από τις δυνατότητες που μας προσφέρει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι να συνδεόμαστε στο διαδίκτυο, να βρίσκουμε πληροφορίες, να ανταλλάσσουμε απόψεις ............................ Τι άλλο;
Ελέγχουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και ερευνούμε πώς θα βρίσκουμε όσα ενδιαφέρουν εμάς τα παιδιά …………………..………... Ποια βήματα ακολουθούμε;
Σταυρόλεξο Javascript Άσκηση Flash Applet

                                                                                                      Bασικό λεξιλόγιο
επικοινωνία - επικοινωνούμε, γλώσσα, ενημέρωση - ενημερωνόμαστε, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.), ραδιόφωνο, ακροατής, τηλεόραση, τηλεθεατής, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, αναγνώστης, συνδρομητής, διαδίκτυο, εκπομπές, ειδήσεις, πληροφορίες, προγραμματίζουμε, επιλέγουμε

ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης